H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Θετικά μηνύματα για «Ορίζοντα 2020», βιομηχανική πολιτική, θεματολόγιο των καταναλωτών και ενιαία αγορά
09.10.2012, 16:33 (CET)
Συναίνεση σε δύο από τις νομοθετικές προτάσεις του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, καθώς και υιοθέτηση ψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές, συγκαταλέγονται στα αναμενόμενα αποτελέσματα των εργασιών του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο, στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Έρευνα) θα προεδρεύσει ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, Δρ. Σταύρος Μαλάς, υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο της έρευνας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (Βιομηχανία) της Πέμπτης θα προεδρεύει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Νεοκλής Συλικιώτης.

Έρευνα και καινοτομία

Στη Σύνοδο της Τετάρτης, υπό την Προεδρία του κ. Μαλά, θα συζητηθούν δύο νομοθετικές προτάσεις που αφορούν το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τον τροποποιημένο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και τον Κανονισμό που διέπει τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο Δρ Μαλάς παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συναίνεσης στο Συμβούλιο για τους δύο αυτούς Κανονισμούς του Ορίζοντα 2020. Τόνισε ότι η χρονική στιγμή επίτευξης μιας τέτοιας συναίνεσης είναι καθοριστική, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι συζητήσεις στο Συμβούλιο για ολόκληρο το πακέτο των νομοθετικών προτάσεων του Ορίζοντα 2020, αφού σε τέσσερις από αυτές τις προτάσεις απαιτείται και συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το απόγευμα της Τετάρτης, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, καθώς και ερωτήσεις που ετοίμασε η Κυπριακή Προεδρία προς διευκόλυνση της συζήτησης.

Επίσης, κατά το γεύμα εργασίας των Υπουργών, η Κυπριακή Προεδρία επέλεξε να θέσει προς συζήτηση τη σκοπιμότητα ανανέωσης των Όρων Εντολής του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ για Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI), έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτή την Ομάδα να θέσει προτεραιότητες στην υλοποίηση των 48 ερευνητικών υποδομών που περιλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη του ESFRI.

Βιομηχανία και ενιαία αγορά

Στο Συμβούλιο της Πέμπτης, υπό την Προεδρία του κ. Συλικιώτη, αναμένεται η έγκριση συμπερασμάτων σχετικά με τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, αμφότεροι τομείς με τεράστιες προοπτικές για οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Επιπρόσθετα, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική, έχοντας ως αφετηρία συζήτησής τους, τρεις πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής αναφορικά με την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη, τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του, καθώς και την προώθηση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ. Στόχος της συζήτησης αυτών των θεμάτων είναι η αναθεώρηση της εμβληματικής πολιτικής για τη βιομηχανία στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Όσον αφορά στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καταναλωτών. Στόχος, ο ορισμός ξεκάθαρων πολιτικών προτεραιοτήτων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα ενισχύουν την ασφάλεια και την πληροφόρηση των καταναλωτών, θα εξασφαλίζουν την έννομη προστασία τους και, τέλος, θα ευθυγραμμίζονται με την κοινωνική αλλαγή, καθιστώντας τις σχετικές με την καθημερινότητα των καταναλωτών, κυρίως, μέσω προσαρμογής των νομοθεσιών για τους καταναλωτές στη ψηφιακή εποχή.

Στην απογευματινή σύνοδο, το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο υλοποίησης των δώδεκα βασικών δράσεων που περιλαμβάνονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά Ι, συζητώντας τους τρόπους για την επιτάχυνση της υιοθέτησής τους. Παράλληλα, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις προτάσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ΙΙ, την οποία η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Οκτωβρίου 2012.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τρόπους για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, με στόχο να καταστεί πιο εύρυθμη και αποτελεσματική η λειτουργία του.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Προγραμματισμού, Λειτουργός Επικοινωνίας
Χαράλαμπος Σωτηρίου

Γραφείο Προγραμματισμού
Έρευνα και Καινοτομία
Email: csoteriou@planning.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22602875
Λειτουργός Επικοινωνίας
Γιώργος Αρότης

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867161

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ