H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων προετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου που θα επικεντρωθεί στο μέλλον της ΟΝΕ
11.12.2012, 17:16 (CET)
Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προετοίμασαν σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, Συμπεράσματα Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου, το οποίο θα επικεντρωθεί στην οικονομική πολιτική, στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), τη διεύρυνση και την εξωτερική πολιτική. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξέτασε επίσης την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Φεβρουαρίου. Η σημερινή συνάντηση ήταν η τελευταία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων επί Κυπριακής Προεδρίας. Της πρωινής συνεδρίας προήδρευσε ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης.

Προετοιμάζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου

Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προετοίμασαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου στη βάση σχεδίου συμπερασμάτων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οικονομική πολιτική και, συγκεκριμένα, στην πολυαναμενόμενη έκθεση με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση», που δημοσιεύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012 και καθορίζει έναν οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Η έκθεση, όπως και η έκθεση που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο, ετοιμάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy, σε συνεργασία με τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ.κ. José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker και Mario Draghi αντίστοιχα. Ο κρίσιμος οδικός χάρτης για την ΟΝΕ συζητήθηκε επίσης με τον κ. Van Rompuy κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Η έκθεση αυτή εισηγείται ένα χρονικό πλαίσιο και μια διαδικασία σταδίων για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα αναγκαία δομικά στοιχεία που εντοπίζονται στην έκθεση της ΟΝΕ που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Διαδικασία σταδίων για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ

Το πρώτο στάδιο αφορά το τέλος της περιόδου 2012 - 2013, κατά τη διάρκεια της οποίας στόχος είναι να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ των τραπεζών και του δημόσιου χρέους και να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα. Σχετικά με την περίοδο αυτή, ο Πρέσβης Μαυρογιάννης ανέφερε ότι, «ως Κυπριακή Προεδρία έχουμε εργαστεί και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά προς την τήρηση των προθεσμιών για την ολοκλήρωση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, τον Ιούνιο του 2012».

Κατά τη διάρκεια του αυριανού έκτακτου Συμβουλίου ECOFIN, η Κυπριακή Προεδρία ευελπιστεί σε επίτευξη συμφωνίας για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, ενώ η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Οδηγία και τον Κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR/CRD IV), πριν από το τέλος του 2012, παραμένει ο στόχος της Προεδρίας.

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης συνέχισε λέγοντας ότι, «η Κυπριακή Προεδρία καλωσορίζει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και τις συγκεκριμένες προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στον τραπεζικό τομέα, καθώς η επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό θα είναι καταλυτική για την όλη πορεία προς την έξοδο από την τρέχουσα κρίση».

Το δεύτερο στάδιο, που κυμαίνεται από το 2013-2014, αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία που θα έχουν ως στόχο την ολοκλήρωση ενοποιημένου χρηματοοικονομικού πλαισίου και την προώθηση υγιών διαρθρωτικών πολιτικών. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σε τρίτη φάση, μετά το 2014, μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού απορρόφησης κλυδωνισμών σε κεντρικό επίπεδο.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέτασε την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Φεβρουαρίου, 2013 και αναμένεται να ασχοληθεί με τις εξωτερικές σχέσεις.

Προς ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό Γενικό Δικαστήριο

Παρά τις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για το εκκρεμές ζήτημα αύξησης του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και του συστήματος για τον καθορισμό τους. Ένα σημαντικό μελλοντικό βήμα θα είναι η συζήτηση στο Συμβούλιο του νέου προτεινόμενου Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, ο οποίος αναμένεται να συμπεριλαμβάνει μέτρα τα οποία θα έχουν ως στόχο την απλοποίηση και την συντόμευση των διαδικασιών και, συνεπώς, τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Δικαστηρίου. Οποιαδήποτε επανάληψη των συζητήσεων σχετικά με την πρόταση για τους πρόσθετους δικαστές θα πρέπει να εξεταστεί σε σύνδεση με την υιοθέτηση του εν λόγω Κανονισμού Διαδικασίας. Αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Το Γενικό Δικαστήριο, μαζί με το Δικαστήριο της ΕΕ και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ αποτελούν το Ευρωπαϊκό δικαστικό όργανο, σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση μιας ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης 2013 και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

​​Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2013, η οποία δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την έναρξη του τρίτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μια διαδικασία συντονισμού πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού στόχου για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Οι πέντε προτεραιότητες της -που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της ΕΕΑ για το 2012- επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στη δικαιοσύνη.

Η επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013, παρουσίασε σε συντομία τον οδικό της χάρτη για τις εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με το τρίτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τονίζοντας το ρόλο της ΕΕΑ στον έλεγχο αυτής της πολύπλευρης διαδικασίας.

Καθώς η λήξη της Κυπριακής Προεδρίας σηματοδοτεί και το τέλος του Τρίο Προεδρίας Πολωνία,  Δανία, Κύπρος, το επόμενο Τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα) παρουσίασε τις βασικές πτυχές του 18μηνου προγράμματος του για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2013 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2014.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ