H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Εφικτός ο στόχος για συμφωνία επί της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πριν το τέλος του έτους
22.10.2012, 21:08 (CET)
Με το βλέμμα στραμμένο στην επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης επί της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πριν το τέλος του έτους, συνεχίστηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας η εντατική συζήτηση επί των νομοθετικών προτάσεων.

Οι Υπουργοί Γεωργίας εξέτασαν σήμερα, κατά την πρώτη μέρα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, την πρόταση Κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις όπου διεξήχθηκαν δύο γύροι στρογγυλής τραπέζης. Στον πρώτο γύρο τραπέζης εξετάστηκε το θέμα της εσωτερικής σύγκλισης στις άμεσες πληρωμές για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει όπως τα κράτη μέλη επιτύχουν ένα ομοιόμορφο επίπεδο άμεσων πληρωμών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέχρι το 2019.

«Ένα σύστημα άμεσων ενισχύσεων που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ιστορικά επίπεδα ενισχύσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον διότι αποτελεί παρωχημένο μοντέλο που χρήζει μεταρρύθμισης», τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης στο τέλος της συνάντησης.  Σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό, η σταδιακή εφαρμογή του  ρυθμού και της μεθοδολογίας του επιπέδου ενισχύσεων έτυχε ευρείας αποδοχής μεταξύ πολλών κρατών μελών.

Στήριξη στους νεαρούς γεωργούς

Στο δεύτερο γύρο τραπέζης κύριο αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε το σχέδιο στήριξης των νεαρών γεωργών μέσα από τον πρώτο πυλώνα, ώστε να αρχίσουν τις γεωργικές τους δραστηριότητες.  Κατά τη συζήτηση, η πλειοψηφία των κρατών μελών τόνισε την ανάγκη παροχής ευελιξίας στον τρόπο στήριξης των νεαρών γεωργών ώστε να αυξηθεί ο σημερινός μικρός αριθμός τους που ασχολούνται με την γεωργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Επιπρόσθετα, μεγάλος αριθμός κρατών μελών τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός εθελοντικού καθεστώτος στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα παράλληλα με τον εθελοντικό χαρακτήρα του δεύτερου πυλώνα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση εξετάστηκε επίσης η πρόταση Κανονισμού για την οργάνωση των αγορών στα γεωργικά προϊόντα. Συγκεκριμένα τους Υπουργούς απασχόλησε η υποχρεωτική αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Συνδέσμων Παραγωγών. «Διαπιστώνω με χαρά ότι οι περισσότερες αντιπροσωπείες εκτιμούν ότι πρέπει να ενισχυθεί η θέση των παραγωγών στην τροφική αλυσίδα», δήλωσε ο Κύπριος Υπουργός.   Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των κανόνων ανταγωνισμού εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ενδεχόμενο ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και πρόεδρος του Συμβουλίου δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση κρίνεται ως σημαντική αφού στην βάση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων μας, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας αναμένεται να φτάσει σε μερική γενική προσέγγιση επί της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πριν από το τέλος του χρόνου, εντός της Κυπριακής Προεδρίας».  

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Γεωργίας και Αλιείας
Χριστόδουλος Φωτίου

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: cphotiou@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408333

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ