H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συμφωνία για το ΕΤΘΑ
25.09.2012, 13:45 (CET)

Σήμερα, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας συζήτησε την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  Το Συμβούλιο σημείωσε ότι η εξέταση της πρότασης έχει προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς, αλλά υπάρχει άμεση ανάγκη να υπάρξει συμφωνία το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μερικής γενικής προσέγγισης στο Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» του επόμενου μήνα.

Οι υπουργοί ζήτησαν την ευθυγράμμιση της πρότασης του ΕΤΘΑ με τη συμφωνία γενικής προσέγγισης για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) του περασμένου Ιουνίου. Ζήτησαν επίσης την ενσωμάτωση στις δράσεις του ΕΤΘΑ, περισσότερων μέτρων για τον στόλο, όπως η προσωρινή και μόνιμη απόσυρση σκαφών και επενδύσεις επί των σκαφών, τα οποία θα προαγάγουν την ασφάλεια των αλιέων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων, οι υπουργοί ζήτησαν περαιτέρω ευελιξία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πόροι θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΑλΠ. Ταυτόχρονα, ζήτησαν την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής, καθώς επίσης και την κατανομή των κονδυλίων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως για συλλογή δεδομένων και ελέγχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, μεγιστοποιώντας έτσι τη συμβολή της δημόσιας χρηματοδότησης.

Το βασικό οικονομικό εργαλείο

Ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου, τόνισε ότι «το ΕΤΘΑ είναι το βασικό οικονομικό εργαλείο για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της νέας αναθεωρημένης ΚΑλΠ και της Ευρώπης 2020.  Επομένως, το ΕΤΘΑ θα πρέπει να είναι απλό, αποτελεσματικό και αποδοτικό». 

Ο κ. Αλετράρης τόνισε επίσης τη σημασία επίτευξης συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα και την έγκριση τόσο της πρότασης για το ΕΤΘΑ, όσο και των εφαρμοστικών πράξεων εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί. «Είμαστε πολύ κοντά στη έναρξη της νέας περιόδου για το δημοσιονομικό πλαίσιο και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αρχίσουν τον προγραμματισμό τους για τα έτη 2014-2020.  Είναι επομένως  άμεση ανάγκη να υπάρξει συμφωνία το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση εφαρμογή του ΕΤΘΑ όταν τεθεί σε εφαρμογή το Ταμείο το 2014», υπογράμμισε ο κ. Αλετράρης.   

Επίσης, σε άλλα ζητήματα που ήταν στην ημερήσια διάταξη, το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρωτόκολλο Αλιευτικής Συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Μαυριτανίας, το οποίο μονογράφτηκε τον περασμένο Ιούλιο, και για την έκβαση της συνάντησης που έγινε για το σκουμπρί με τις Νήσους Φαρόε, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 3  Σεπτεμβρίου.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Γεωργίας και Αλιείας
Χριστόδουλος Φωτίου

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: cphotiou@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408333

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε σχετικές φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κτίριο Justus Lipsius), Βρυξέλλες


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Τηλέφωνο+32 (0)2 281 2140
Ιστοσελίδαhttp://www.consilium.europa.eu
Συντεταγμένες50.841476 4.382447