H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Σημαντική πρόοδος σε σχέση με την ολοκλήρωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
19.12.2012, 14:56 (CET)
Κατά το τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας υπό την Κυπριακή Προεδρία, το οποίο διεξάγεται σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2012, συζητήθηκε η πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο στις συζητήσεις για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η συζήτηση βασίστηκε σε αναλυτική έκθεση προόδου στην οποία καταγράφονται οι σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η Κυπριακή Προεδρία στα προσχέδια των τεσσάρων βασικών Κανονισμών, ενώ προσδιορίζονται ταυτόχρονα τα θέματα τα οποία, κατά την άποψη της Προεδρίας, παραμένουν ανοικτά και χρήζουν περαιτέρω συζήτησης.

Η έκθεση προόδου συντάχθηκε υπό την ευθύνη της Προεδρίας και δεν αποτελεί προϊόν συμφωνίας ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. «Αποτελεί μια τεκμηριωμένη εκτίμηση της Προεδρίας σχετικά με το πού βρίσκεται το κέντρο βάρους των αποφάσεων του Συμβουλίου στα κυριότερα ζητήματα της μεταρρύθμισης στα οποία έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των κρατών μελών», τόνισε ο Κύπριος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και προεδρεύων του Συμβουλίου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης. 

«Έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο και θεωρούμε ότι με την παρούσα έκθεση, η Κυπριακή Προεδρία ανταποκρίθηκε στις βασικές και ουσιαστικές της φιλοδοξίες», πρόσθεσε ο κ. Αλετράρης.

Η σημερινή κατάσταση σύμφωνα με την έκθεση της Προεδρίας

Η Κυπριακή Προεδρία κατά το τελευταίο εξάμηνο ασχολήθηκε με ορισμένες σημαντικές πτυχές των τεσσάρων κανονισμών που αποτελούν τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Σχετικά με τον κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές, συζητήθηκε το καθεστώς για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους μικρούς γεωργούς, η εσωτερική σύγκλιση και το «πρασίνισμα». Οι εισηγήσεις της Προεδρίας για το «πρασίνισμα» έτυχαν ευρείας ανταπόκρισης από τα κράτη μέλη και αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού θέματος. Μεταξύ των θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά για περαιτέρω συζήτηση, συγκαταλέγονται η εξωτερική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, το ανώτατο όριο ενίσχυσης για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και η ευελιξία μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΑΠ.

Η διαχείριση κινδύνου και η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς ήταν τα βασικά θέματα τα οποία προωθήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό κατά την εξέταση του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι επενδύσεις στις αρδεύσεις, οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, η διαχείριση κινδύνου και το ταμείο σταθεροποίησης είναι θέματα που θα εξεταστούν εκτενέστερα σε μελλοντικό στάδιο.

Το Συμβούλιο εξέτασε επίσης τα μέτρα της αγοράς, τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών καθώς επίσης και τα έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού κοινής ενιαίας οργάνωσης αγοράς.  Περαιτέρω εξέτασης σε μελλοντικά Συμβούλια χρήζουν η αναγνώριση των ομάδων παραγωγών, οι τιμές αναφοράς, το ταμείο κρίσεων και τα πρότυπα εμπορίας.

Σε ό,τι αφορά τον τέταρτο κανονισμό για τα οριζόντια θέματα, επιτεύχθηκε πρόοδος σε θέματα όπως η εκκαθάριση των λογαριασμών, οι οργανισμοί πιστοποίησης και οι επιτόπου έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του εν λόγω κανονισμού θα ολοκληρωθεί μεταξύ άλλων με την εξέταση των κυρώσεων, της αποφυγής της διπλής πληρωμής και της δημοσίευσης των ονομάτων των δικαιούχων.

Όσον αφορά τα δικαιώματα φύτευσης και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 2008, θέματα που απασχολούν τον αμπελουργικό τομέα, οι υπουργοί ενημερώθηκαν από την Επιτροπή για τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, η Επιτροπή παρουσίασε τις διαπιστώσεις της για τη δεύτερη έκθεση όσον αφορά την ομαλή σταδιακή κατάργηση του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Συζητήθηκε επίσης, το αίτημα αρκετών χωρών για αύξηση του ποσοστού της συνδεδεμένης στήριξης πέραν του 10% στις χώρες που εφαρμόζουν το Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Γεωργίας και Αλιείας
Χριστόδουλος Φωτίου

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: cphotiou@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408333

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ