H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Διέξοδος από την κρίση η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία
12.07.2012, 18:45 (CET)
«Διέξοδο από την κρίση θα δώσει η ενίσχυση των πολιτικών ανάπτυξης και των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, Δρ Σταύρος Μαλάς, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Δρ Μαλάς, o οποίος έχει αναλάβει το φάκελο της έρευνας, παρουσίασε επίσης τις προτεραιότητες στον τομέα της Υγείας τη Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Tροφίμων, υπογραμμίζοντας ότι «η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί προς τη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο».

Ορίζοντας 2020

Η κύρια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Σχετικά με αυτό το θέμα, ο Υπουργός προσβλέπει σε εποικοδομητικές συζητήσεις, τόσο εντός του Συμβουλίου όσο, και ίσως και πιο σημαντικό, σε μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Προεδρία θα επικεντρωθεί σε δύο από τις νομοθετικές προτάσεις του Ορίζοντα 2020, τους Κανόνες Συμμετοχής και το Ειδικό Πρόγραμμα, με στόχο την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης σε επίπεδο Συμβουλίου.

«Η Κύπρος έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια κρίσιμη περίοδο, η οποία συμπίπτει με τις διαπραγματεύσεις για το Πλαίσιο Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Ορίζοντας 2020. Έχουμε πλήρη συνείδηση της ευθύνης και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε εποικοδομητική συζήτηση, τόσο εντός του Συμβουλίου, όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανέφερε ο Δρ Μαλάς.

Επιπλέον, στον τομέα της έρευνας, η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας (EIT), το οποίο είναι επίσης μέρος του νομοθετικού πακέτου H2020, στην πραγματοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EΧΕ) και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι Υπουργοί  Έρευνας της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν αυτό το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 20 Ιουλίου στην Κύπρο.

Καινοτόμες προσεγγίσεις στην υγεία

Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η παρούσα χρονική περίοδος όπου η Κύπρος καλείται να προεδρεύσει του Συμβουλίου της ΕΕ με τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, επιβάλλει την καταβολή προσπάθειας για καινοτόμες και δημιουργικές μεθόδους, ικανές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με χαμηλό κόστος.

Ο Δρ. Μαλάς ανέφερε ότι οι προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της Υγείας είναι οι εξής:

  • Η Υγιής Γήρανση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ως μια συνεχής διαδικασία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των ασθενειών και προαγωγής της υγείας σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου, μέσω της εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων. Για την προώθηση της θεματικής αυτής, σχετικό Συνέδριο υψηλού επιπέδου θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, 2012.
  • Η διαχείριση και αντιμετώπιση των Διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες με έμφαση στα λοιμώδη νοσήματα, ως μέσο διασφάλισης της υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Το θέμα αυτό απασχόλησε Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων το οποίο πραγματοποίησε στη Λευκωσία η Κυπριακή Προεδρία στις 5 Ιουλίου 2012.  Στόχος είναι η ανάδειξη της Ένωσης ως γέφυρας επικοινωνίας και αποτελεσματικής ενδυνάμωσης των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
  • Η Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων, ως μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές πράξεις αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η ετοιμασία, προώθηση και υιοθέτηση συμπερασμάτων Συμβουλίου που θα στοχεύουν στην ανάληψη περαιτέρω δράσεων στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα και υπό το πρίσμα της επικείμενης μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τη Δωρεά και τη Μεταμόσχευση Οργάνων (2009 – 2015).
  • Καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της υγείας, ως μέσο τόσο για την εξάλειψη των διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων που υφίστανται τα συστήματα υγείας, όσο και για την προαγωγή της υγείας μέσα από διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση.

Η Κυπριακή Προεδρία θα διαχειριστεί και αριθμό νομοθετικών φακέλων, σχετικών με τις προτεραιότητές της, με τον Δρα Μαλά να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει συνεχής συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο.

«Έστω κι αν η περίοδος των έξι μηνών είναι μικρή, πιστεύουμε ότι με πνεύμα συνεργασίας μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Είμαι βέβαιος ότι οι έντονες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορούν να παράξουν θετικά αποτελέσματα στις πολιτικές υγείας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών», κατέληξε ο Δρ Μαλάς.

 

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Δημήτρης Κωνσταντίνου

Υπουργείο Υγείας

Email: dconstantinou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +35722605386
Λειτουργός Προγραμματισμού, Λειτουργός Επικοινωνίας
Χαράλαμπος Σωτηρίου

Γραφείο Προγραμματισμού
Έρευνα και Καινοτομία
Email: csoteriou@planning.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22602875

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ