H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Σημαντικές αποφάσεις για βιομηχανική πολιτική και θέματα τελωνείων
10.12.2012, 15:01 (CET)
Η υιοθέτηση Συμπερασμάτων για επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής, η συζήτηση γύρω από την απλοποίηση των κρατικών ενισχύσεων και η λήψη σημαντικών αποφάσεων για θέματα τελωνείων, συγκαταλέγονται στα αποτελέσματα των πρωινών εργασιών της σημερινής συνόδου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Βιομηχανία), που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

O εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων και του αντίκτυπού τους στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ήταν από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά την πρωινή σύνοδο του Συμβουλίου. Το σύνολο των κρατών μελών καλωσόρισαν την πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας να εντάξει το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.

Η συζήτηση βασίστηκε στην παρουσίαση της Ανακοίνωσης για αναθεώρηση της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις μέχρι το 2013. Οι βασικοί στόχοι του εκσυγχρονισμού των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις είναι η ενδυνάμωση της ανάπτυξης σε μια ενισχυμένη και δυναμική εσωτερική αγορά, η εστίαση της εφαρμογής της νομοθεσίας στις υποθέσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, καθώς και η απλούστευση των κανόνων για ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Επικαιροποίηση της βιομηχανικής πολιτικής

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, επίσης, Συμπεράσματα για την επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής και τη συμβολή της στην ανάπτυξη και οικονομική ανάκαμψη, βάσει της σχετικής Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των απόψεων των κρατών μελών που καταγράφηκαν στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 11ης Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε ο προεδρεύων του Συμβουλίου, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, κ. Νεοκλής Συλικιώτης, στα Συμπεράσματα δίδεται έμφαση «στην ενίσχυση επενδύσεων σε καινοτόμες και νέες τεχνολογίες, στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της ΕΕ να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη τόσο από την εσωτερική αγορά όσο και από τις διεθνείς αγορές, στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, και, τέλος, στην αύξηση των επενδύσεων σε άτομα και δεξιότητες».

Παράλληλα, κατά τη συζήτηση για τη βιομηχανική πολιτική, οι Υπουργοί εξέτασαν την κατάσταση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με αφορμή το σχέδιο δράσης «CARS 2020» που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημαντικές αποφάσεις για θέματα τελωνείων

Το Συμβούλιο συμφώνησε όπως ενταθούν οι προσπάθειες για κατάληξη σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου το αργότερο μέχρι το τέλος του ερχόμενου Ιανουαρίου, όσον αφορά την πρόταση για θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί μέχρι τις 24 Ιουνίου 2013 και να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας της Τελωνειακής Ένωσης. Επιπλέον, το Συμβούλιο συμφώνησε σε Μερική Γενική Προσέγγιση για τη θέσπιση του προγράμματος «Customs 2020» για την περίοδο 2014-2020. «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εναρμόνιση των εθνικών τελωνειακών νομοθεσιών, αφού η κοινή μας δράση εντός της ΕΕ επιτρέπει την αποφυγή στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης», τόνισε ο κ. Συλικιώτης.

Οι υπουργοί υιοθέτησαν, παράλληλα, Συμπεράσματα για την πρόοδο της στρατηγικής για την εξέλιξη της Τελωνειακής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κ. Συλικιώτη «σε αυτά τονίζεται ξεκάθαρα ότι οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, μέσω της προστασίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των πολιτών, της διευκόλυνσης του εμπορίου και, τέλος, της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους εμπλεκόμενους φορείς».

Οι υπουργοί προχώρησαν, τέλος, και στην υιοθέτηση Απόφασης για την εφαρμογή νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση παραβάσεων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017, αφού προηγουμένως εξέτασαν την έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή για την υλοποίηση του σχεδίου για τα έτη 2009-2012.

Η σημερινή σύνοδος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας θα ολοκληρώσει της εργασίες της το απόγευμα. Αμέσως μετά, θα εκδοθεί νέο Δελτίο Τύπου.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Γιώργος Αρότης

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867161

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ