H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Επιστροφή στην ανάπτυξη μέσω της έμφασης στη Βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής
11.10.2012, 17:40 (CET)
Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (Βιομηχανία) ενέκρινε ομόφωνα Συμπεράσματα για τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (τεχνολογίες αιχμής) και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες. Κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα των εργασιών του στο Λουξεμβούργο, οι Υπουργοί Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική,  συζήτησαν την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και υιοθέτησαν ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές.

«Με την υιοθέτηση των Συμπερασμάτων για τις τεχνολογίες αιχμής, το Συμβούλιο στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με το τεράστιο δυναμικό που έχουν οι τεχνολογίες αυτές για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνόδου ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης.

Οι τεχνολογίες αυτές, όπως είναι για παράδειγμα η νανοτεχνολογία, η μικροηλεκτρονική, η φωτονική, η βιοτεχνολογία και τα προηγμένα υλικά, συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αθέμιτο ανταγωνισμό που συχνά ευρωπαϊκές εταιρίες αντιμετωπίζουν από ανταγωνιστές τους σε διεθνές επίπεδο, συμφωνήθηκε, μετά από πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, να εξεταστεί διεξοδικά στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου, η πολιτική των κρατικών ενισχύσεων, ειδικά για τις τεχνολογίες αιχμής.

Παράλληλα, με την υιοθέτηση των Συμπερασμάτων, δίνεται το πράσινο φως για την επίσημη έναρξη της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες και διανοίγεται πλέον ο δρόμος για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγωγή πρώτων υλών, έως το 2020

Επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Πολιτικής

Επίσης, οι Υπουργοί Ανταγωνιστικότητας αντάλλαξαν απόψεις για τις τρεις πρόσφατες Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με:

  • τη συνεισφορά στην ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη,
  • την ανταγωνιστικότητα του τομέα των κατασκευών και
  • την προώθηση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν με τους τομείς προτεραιότητας που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίοι χρήζουν επείγουσας προσοχής λόγω της οικονομικής κρίσης και οι οποίοι αφορούν στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στην καινοτομία, στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, στην πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με δεδομένη τη βαρύνουσα σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Κυπριακή Προεδρία θα παρουσιάσει σχετικά συμπεράσματα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου.

Δέσμευση για επιτυχία της ενιαίας αγοράς

Η Ενιαία Αγορά, για πολλούς το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και κατά τη σημερινή σύνοδο οι Υπουργοί Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ αξιολόγησαν την πρόοδο υλοποίησης των δώδεκα βασικών δράσεων που περιλαμβάνονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά Ι και εξέτασαν τρόπους για επιτάχυνση της υιοθέτησής τους. Οι υπουργοί επανέλαβαν την πολιτική τους δέσμευση για την υιοθέτηση των βασικών προτάσεων της Ενιαίας Αγοράς μέχρι το τέλος του 2012 και υπογράμμισαν τη σημασία αυτών των προτάσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Michel Barnier, ενημέρωσε τους Υπουργούς για τις προτάσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά ΙΙ, που εγκρίθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2012, και για την οποία, όπως επεσήμανε ο κ. Συλικιώτης, η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει να υποβάλει επίσης συμπεράσματα προς έγκριση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου.

Προστασία των καταναλωτών

Το Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές, με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών να αποτελεί ακόμα μια προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις καταναλωτικές δαπάνες να ανέρχονται στο 56% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Στόχος του Θεματολογίου, τόνισε ο κ. Συλικιώτης, είναι «ο ορισμός ξεκάθαρων πολιτικών προτεραιοτήτων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα ενισχύουν την ασφάλεια και την πληροφόρηση των καταναλωτών, θα εξασφαλίζουν την έννομη προστασία τους και, τέλος, θα καθίστανται σχετικές με την καθημερινότητα των καταναλωτών, κυρίως, μέσω προσαρμογής των νομοθεσιών για τους καταναλωτές στην ψηφιακή εποχή».

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Γιώργος Αρότης

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867161

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

Βρείτε περισσότερα σχετικά βίντεο εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ