H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Προς μια γρήγορη, φθηνή και αποτελεσματική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών
10.12.2012, 19:28 (CET)
Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ Ι) υιοθέτησε την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε την ίδια ημέρα σε τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το νομοθετικό πακέτο για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Η υιοθέτηση ανακοινώθηκε στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και θα συμφωνηθεί επίσημα στις 12 Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας σημείωσε  επίσης τη συμβιβαστική συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο Coreper με το ΕΚ και την Επιτροπή για το Πρόγραμμα Καταναλωτών για τα έτη 2014-2020.

Το πακέτο για τη νομοθεσία καταναλωτικών διαφορών θα εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές σε όλη την Ένωση θα μπορούν να υποβάλλουν διασυνοριακές καταγγελίες με φθηνότερες, ταχύτερες και πιο απλουστευμένες διαδικασίες. Το πακέτο αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί μέρος των 12 βασικών δράσεων της Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι (SMA I), για την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εκφράσει τη δέσμευσή του για έγκρισή της πριν από το τέλος του έτους.

Το νομοθετικό πακέτο αποτελείται από την οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και τον κανονισμό για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ). Η προτεινόμενη νομοθεσία θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές σε όλη την Ένωση θα μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους σχετικά με έναν έμπορο στον αρμόδιο φορέα για τον μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ο οποίος θα είναι ταχύτερος, φθηνότερος και απλούστερος στη χρήση του για τους καταναλωτές από ό,τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Επίσης, θα παρέχεται μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να υποβάλλονται οι καταγγελίες και στη συνέχεια να εξετάζονται από τα όργανα επίλυσης των διαφορών.

Δυνητική εξοικονόμηση €20 δισεκατομμυρίων

Τα οφέλη για τους καταναλωτές θα είναι πολλαπλά. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 20 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν σε περίπτωση επιτυχημένης εφαρμογής των εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης διαφορών. Οι διασυνοριακές πωλήσεις μέσω διαδικτύου, επίσης αναμένεται να αυξηθούν, γεγονός το οποίο θα προφέρει μια μεγαλύτερη επιλογή τιμών για τους καταναλωτές.

Αυτή η εναλλακτική λύση στις συχνά χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες θα είναι στη διάθεση των καταναλωτών για όλους τους τύπους των διαφωνιών με τους εμπόρους, εκτός από εκείνες που σχετίζονται με την υγεία και την εκπαίδευση, είτε την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, online ή offline. Η νομοθεσία επιδιώκει, επίσης, να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις που εγγυώνται την αμεροληψία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

Η Κυπριακή Προεδρία, η οποία ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων εκ μέρους του Συμβουλίου, πραγματοποίησε αρκετές συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και τρεις τριλόγους με το ΕΚυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και επεδίωξε την εξεύρεση λύσεων, ειδικά σε δύσκολα θέματα όπως οι απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους εμπόρους της Ένωσης.

Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία χρειάζεται ακόμα την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου και του ΕΚ.  Η έγκριση του Συμβουλίου θα ακολουθήσει την ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ που προβλέπεται να λάβει χώρα στις αρχές του 2013.

Πρόγραμμα καταναλωτών ΕΕ 2014-2020

Επιπλέον, στις 4 Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από σειρά συνεδριάσεων τεχνικού επιπέδου και ανεπίσημων επαφών, η Προεδρία συμφώνησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σε συμβιβαστικό κείμενο που καλύπτει όλες τις βασικές διατάξεις, με δύο εξαιρέσεις: πρώτον, το χρηματοδοτικό κονδύλιο και τις συναφείς με αυτό διατάξεις, ζήτημα που σχετίζεται με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, και, δεύτερον, τη χρησιμοποίηση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, θέμα που αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διοργανικής διαπραγμάτευσης.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237