H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Επιδιώκοντας συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2013
08.11.2012, 17:50 (CET)
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ολοκληρώσει την  διαπραγματευτική του θέση για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, εν όψει των συζητήσεων  με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες. Της συνάντησης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, η οποία θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον ετήσιο Προϋπολογισμό, θα προεδρεύσει ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης. Η συνάντηση Συνδιαλλαγής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει αμέσως μετά.  Η Κυπριακή Προεδρία  εκφράζει  την αισιοδοξία της ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Η συνάντηση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων στοχεύει στην προετοιμασία του Συμβουλίου για τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα την ίδια μέρα. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής έχει ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του ΕΚ σχετικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013.

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων θα συνέλθει εκ νέου μετά την συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να εγκρίνει, πιθανώς, μια  συμβιβαστική λύση.

Η Κυπριακή Προεδρία προσδοκεί ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε ένα κοινό κείμενο, το οποίο θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Ακολούθως, το ΕΚ και το Συμβούλιο θα έχει 14 ημέρες για να εγκρίνει τη συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες του, καταλήγοντας εν τέλει στον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013. Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης είναι αισιόδοξος ότι το άριστο κλίμα συνεργασίας που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα θα οδηγήσει σε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία.

«Μια συμφωνία για τον Προϋπολογισμό για το 2013 θα επιδείξει τη συλλογική βούληση και την ικανότητα της ΕΕ να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για το ευρωπαϊκό συμφέρον. Θα πρέπει, επίσης, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι ενδεχόμενο αποτυχίας, θα θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και αυτές για τον Προϋπολογισμό του 2013 διατηρήθηκαν ανεξάρτητες, καθώς και τα τρία θεσμικά όργανα έχουν εργαστεί υπεύθυνα με τρόπο που διασφαλίζει ότι αυτές θα παραμείνουν ανεξάρτητες», τόνισε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Στοχεύοντας μια συμβιβαστική λύση

Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής έχει την ευθύνη να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των θέσεων του Συμβουλίου για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 και των τροπολογιών του ΕΚ. Η Επιτροπή αποτελείται από τις αντιπροσωπείες των 27 κρατών μελών και από ίσο αριθμό εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής πριν τη λήξη της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών, η οποία ολοκληρώνεται την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί.

Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ενδιάμεσοι τριλόγοι.

Το Συμβούλιο συμφώνησε τη θέση του για το προσχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 στις 24 Ιουλίου, ενώ το ΕΚ ψήφισε τη δική του θέση στις 23 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφοφορίας της Ολομέλειας, διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο δεν μπορούσε να αποδεχθεί όλες τις τροποποιήσεις του ΕΚ, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών.

Η θέση του Συμβουλίου ανέρχεται σε 132,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις πληρωμές, δηλαδή αύξηση των πληρωμών κατά 2,79% συγκριτικά με το 2012 [που αντιστοιχεί σε 0,99% του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ)]. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 2,79% σε σύγκριση με το 2012, η οποία είναι πολύ πάνω από τον πληθωρισμό και αντανακλά το γεγονός ότι το 2013 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις, η θέση του Συμβουλίου ανέρχεται σε 149.78 δισεκατομμύρια, δηλαδή αύξηση κατά 1,27%. Οι δεσμεύσεις είναι νομικές υποσχέσεις για δαπάνη χρημάτων σε συγκεκριμένα έργα, συμβάσεις και έρευνα, ενώ οι πληρωμές αφορούν τα χρήματα τα οποία η ΕΕ αναμένεται να καταβάλει σε ένα έτος.

Το ΕΚ έχει ζητήσει αύξηση 6.82% για τις πληρωμές, ούτως ώστε το συνολικό ποσό θα ανέρθει στα 137,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή έχει προτείνει αύξηση 6.85%, δηλαδή 137,92 δισεκατομμύρια. 

Κοινό όραμα

Από τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις είναι εμφανές, ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και το ΕΚ έχουν κοινό όραμα για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.Ανεξαρτήτως όμως της σημασίας των μέτρων αυτών για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την έξοδο από την κρίση, το Συμβούλιο πιστεύει πως δεν μπορούν να αγνοηθούν οι σημαντικές προσπάθειες και δημοσιονομικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη, καθώς και ο στόχος για δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο  θεωρεί ότι τα υφιστάμενα ανώτατα όρια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου πρέπει να τηρηθούν. Υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της διασφάλισης επαρκών περιθωρίων κάτω από τα διάφορα ανώτατα όρια, ώστε να αφήνει περιθώρια για αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων

 Πέραν του καθορισμού των συνολικών πιστώσεων που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό Οι συζητήσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, περιλαμβάνουν επίσης:

  • προσχέδιο τροποποιητικού Προϋπολογισμού αρ. 5 για το 2012, το οποίο στοχεύει στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό 670,19 εκατομμυρίων ευρώ σε δεσμεύσεις και πληρωμές για την Ιταλία, μετά από σειρά σεισμών τον περασμένο Μάιο,
  • προσχέδιο τροποποιητικού προϋπολογισμού αρ. 6 για το 2012, το οποίο στοχεύει στην αύξηση του φετινού προϋπολογισμού κατά 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά μεταξύ του ποσού που συμφωνήθηκε τον περασμένο χρόνο και της πραγματικής εφαρμογής
  • συλλογική μεταφορά, η οποία έχει σχεδιαστεί για να καλύψει 419,7 εκατομμύρια ευρώ από το έλλειμμα πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2012 με μεταφορές στο πλαίσιο των σχετικών κεφαλαίων του προϋπολογισμού και
  • τροποποιητική επιστολή αρ. 1 για το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2013, η οποία μειώνει το ποσό που απαιτείται στο κεφάλαιο 2 (διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων) κατά 25,1 εκατομμύρια ευρώ σε δεσμεύσεις και πληρωμές, σύμφωνα με μια νέα εκτίμηση της Επιτροπής, ιδίως για τις γεωργικές δαπάνες.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ