H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Κτίζοντας τη μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα της ΕΕ
15.09.2012, 13:44 (CET)
Οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ είχαν συζητήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, με έμφαση στη  δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης και ειδικότερα ενός Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και το θέμα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Οι  συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, συμπεριέλαβαν επίσης ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την εκπροσώπηση των Ευρωπαϊκών ανεπτυγμένων χωρών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ.

Σήμερα, οι υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές είχαν μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την κατάλληλη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιούνη του 2012 ως προς την τραπεζική ενοποίηση και ειδικότερα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού.

Δημιουργώντας έναν αποτελεσματικό Κοινό Εποπτικό Μηχανισμό

Στη σύνοδο κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης τον  Ιούνιο του 2012, οι Αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και ζήτησε από το Συμβούλιο όπως επεξεργαστεί την πρόταση μέχρι το τέλος του 2012. Στο νέο ενιαίο μηχανισμό, η τελική ευθύνη για συγκεκριμένα εποπτικά καθήκοντα που συνδέονται με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλων των τραπεζών της ευρωζώνης θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ωστόσο, οι εθνικές αρχές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καθημερινή εποπτεία, προετοιμασία και εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ. Η δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού θα είναι το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του αρνητικού συσχετισμού μεταξύ των τραπεζών και του κυβερνητικού χρέους και θα βοηθήσει στην προώθηση της σταθερότητας στην Ευρωζώνη και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή, ανέφερε πως ξεκίνησε ο διάλογος, με βάση την πρόταση της Επιτροπής, για τη δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης και ειδικότερα ενός Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού. «Θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστηση μου αναφορικά με το αποτέλεσμα των συζητήσεων και να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό συντομότερη δημιουργία του Μηχανισμού», δήλωσε ο κ. Σιαρλή.

Ενισχύοντας τη ρύθμιση και την επίβλεψη του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Υπουργοί και Διοικητές είχαν επίσης  την ευκαιρία να προβούν σε εισηγήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να προωθηθεί το θέμα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, ειδικά σε σχέση με θέματα ρύθμισης του τομέα.

Η παροχή μη τραπεζικής πιστωτικής διαμεσολάβησης, ή σκιώδες τραπεζικό σύστημα, αποτελεί μια σημαντική πρόσθετη πηγή ρευστότητας και χρηματοδότησης για τους επενδυτές. Προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή από τις παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις και συχνά παρέχει επιπρόσθετη ρευστότητα σε περιόδους που οι τράπεζες βρίσκονται στο στάδιο απομόχλευσης. Αυτή την περίοδο, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα υπόκειται σε χαμηλότερα επίπεδα ρύθμισης από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, γενικά αναγνωρίζεται ότι  η ρύθμιση και η επίβλεψη του σκιώδους τραπεζικού συστήματος πρέπει να ενισχυθούν.

Σύμφωνα με τον κ. Σιαρλή, «διεξήχθη  μια χρήσιμη συζήτηση σε σχέση  με το πώς θα μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα αυτό και συμφωνήθηκε ότι θα χρειαστεί περισσότερη εργασία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του».

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, Υπουργοί και Διοικητές αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τον τρόπο που θα πρέπει να εκπληρώσει η ΕΕ τις υποχρεώσεις της, στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με θέματα ποσόστωσης και διακυβέρνησης του ΔΝΤ, που πραγματοποιήθηκαν το 2010.

Ως μέρος των μεταρρυθμίσεων του ΔΝΤ που πραγματοποιήθηκαν το 2010, οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύτηκαν  να μειώσουν τη συνδυασμένη εκπροσώπηση τους στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ κατά δύο θέσεις, το αργότερο μέχρι την πρώτη συνήθη εκλογή, αφού τεθεί σε λειτουργία η μεταρρύθμιση της ποσόστωσης του 2010. Μετά από ένα κύκλο συνομιλιών και ενεργειών, η εκπροσώπηση των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ μειώθηκε κατά 1.64 θέσεις.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργού
Γιώργος Σκλάβος

Υπουργείο Οικονομικών

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601268
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πανίκος Κωνσταντίνου

Υπουργείο Οικονομικών
Οικονομική Διακυβέρνηση
Email: pconstantinou@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601266

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ
(15 Σεπτεμβρίου)
 

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ
(14 Σεπτεμβρίου)
 

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ
(15 Σεπτεμβρίου)
 

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ
(14 Σεπτεμβρίου)
 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ