H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Τελική προσπάθεια για κατάληξη στους αναθεωρημένους κανόνες για κεφαλαιακή επάρκεια
03.12.2012, 09:24 (CET)
Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (ECOFIN) θα συνεδριάσει την Τρίτη,  4 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες για να συζητήσει τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τους Αναθεωρημένους Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια.  Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου, οι Υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν επίσης απόψεις για την προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης και να συζητήσουν την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2013, η οποία θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για το τελευταίο Συμβούλιο ECOFIN που θα πραγματοποιηθεί υπό την Κυπριακή Προεδρία και του οποίου θα προεδρεύσει ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή.

Αναθεωρημένοι Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια: υφιστάμενη κατάσταση και περαιτέρω καθοδήγηση 

Η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται να παρουσιάσει στο Συμβούλιο έκθεση προόδου για θέματα που εκκρεμούν σε σχέση με τους Αναθεωρημένους Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια. Οι Υπουργοί αναμένεται κατόπιν να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων με στόχο να υπάρξει κατάληξη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν το τέλος του χρόνου.

Το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια Οδηγία και ένα Κανονισμό, και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενσωμάτωση των συμφωνιών της Επιτροπής της Βασιλείας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αυτές επικυρώθηκαν από τους ηγέτες των “G20” και επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η επονομαζόμενη συμφωνία «Βασιλεία ΙΙΙ», η οποία έχει ολοκληρωθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, ενισχύει τις τραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και προβλέπει ένα πλαίσιο για νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις σε σχέση με τη ρευστότητα και τη μόχλευση.

Σύμφωνα με τον κ. Σιαρλή, «αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη διασφάλιση της σταθερότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Παρά τις δυσκολίες, η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για κατάληξη μέχρι το Δεκέμβριο του 2012».

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός: Διάλογος για εκκρεμή θέματα

Η Προεδρία θα ενημερώσει τους Υπουργούς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και για εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Οι Υπουργοί αναμένεται να δώσουν οδηγίες για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα χρονικά όρια που έχει θέσει το Ευρωπαικό Συμβούλιο. Στόχος είναι η επίτευξη μιας γενικής προσεγγισης/εντολής για τη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη πριν το τέλος του χρόνου.

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2012, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες που θα λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Η πρόταση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για ένα πλήρως ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει και άλλα συστατικά, όπως ενιαίο βιβλίο κανονισμών, κοινή προστασία καταθέσεων και ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης των τραπεζών. Για το θέμα αυτό, έχει συσταθεί προσωρινή ειδική Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να εξεταστούν οι σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ομάδα αυτή έχει συναντηθεί έξι φορές μέχρι τώρα και έχει πετύχει σημαντική πρόοδο.

«H Κυπριακή Προεδρία θεωρεί τη δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού ως πολύ σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και για την εμβάθυνση της Ευρωπαικής Ένωσης.  Στόχος μας είναι να υπάρξει πρόοδος το συντομότερο δυνατό και κατάληξη μέχρι το τέλος του χρόνου», αναφέρει ο Υπουργός.

Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2013.

Η Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη παραθέτει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η παρουσίασή της σηματοδοτεί την έναρξη του ευρωπαϊκού εξαμήνου οικονομικής διακυβέρνησης.

Οι Υπουργοί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν  την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, η οποία θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαική Επιτροπή, στα πλαίσια της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργού
Γιώργος Σκλάβος

Υπουργείο Οικονομικών

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601268
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πανίκος Κωνσταντίνου

Υπουργείο Οικονομικών
Οικονομική Διακυβέρνηση
Email: pconstantinou@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601266

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ