H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Προώθηση Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών
09.10.2012, 14:39 (CET)
Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ συνεδρίασε σήμερα και κατέγραψε τις εξελίξεις σε σχέση με την εισαγωγή Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (ΦΧΣ) σε ένα περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών στο Λουξεμβούργο στις 9 Οκτωβρίου, οι Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για τον τρόπο προώθησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του πακέτου της Οδηγίας Κεφαλαιακής Επάρκειας ΙV (ΟΚΕ IV) και τη συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνή φόρα.

Στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών του Ιουνίου, αναφερόταν ότι δεν υπήρξε γενική συναίνεση σχετικά με την προτεινόμενη Οδηγία που στοχεύει στην εισαγωγή ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), και ότι θα πρέπει να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Οι εν λόγω λύσεις συμπεριλαμβάνουν τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει σε μια ομάδα ενδιαφερόμενων χωρών να προχωρήσουν από μόνες τους, χρησιμοποιώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μέχρι το τέλος του 2012.

Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών – Πρόοδος

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, η Προεδρία κατέγραψε την παρούσα κατάσταση και κάλεσε τα κράτη μέλη, τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή, δήλωσε: «Σήμερα λάβαμε επιβεβαίωση ότι επτά κράτη μέλη –Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Σλοβενία και Ελλάδα– έχουν αποστείλει επιστολές στην Επιτροπή. Κάποια άλλα κράτη μέλη εκδήλωσαν σήμερα το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Αυτά είναι η Ισπανία, Εσθονία, Ιταλία και Σλοβακία».

Τραπεζικές απαιτήσεις – ΟΚΕ IV

Το πακέτο της Οδηγίας Κεφαλαιακής Επάρκειας ΙV στοχεύει στην ενδυνάμωση της νομοθεσίας που διέπει τον τραπεζικό τομέα, με τη μεταφορά σε Ευρωπαϊκό Νόμο, της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ, η οποία εγκρίθηκε από τους G20 τον Νοέμβριο του 2010. Αυτό θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του Ενιαίου Εποπτικού Κώδικα (single rulebook) και θεωρείται πολύ σημαντικό να υιοθετηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού που, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές 2013.

Στη σημερινή συνάντηση, η Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς αναφορικά με την παρούσα φάση των διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα της ΟΚΕ IV.

«Μέχρι στιγμής, η Κυπριακή Προεδρία, από το καλοκαίρι και εντεύθεν, έχει διοργανώσει 8 πολιτικούς τριλόγους με το Κοινοβούλιο και ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών τριλόγων. Αυτό το θέμα παραμένει πρώτιστη προτεραιότητα για την Προεδρία και ο στόχος μας είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Δεκέμβρη», δήλωσε ο κ. Σιαρλή.

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Πώς προχωρούμε

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν επίσης σήμερα το θέμα βελτίωσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με βάση το οποίο, κάθε χρόνο, εποπτεύονται οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των Κρατών Μελών. Το Συμβούλιο Υπουργών εξέτασε τρόπους χειρισμού διαφόρων θεμάτων όπως χρονικοί περιορισμοί, ενδυναμώνοντας την κυριότητα των κρατών μελών και εξασφαλίζοντας ότι οι εισηγήσεις είναι αρκετά συγκεκριμένες,  επιτρέποντας, την ίδια ώρα, στα κράτη μέλη να επιλέγουν τις δικές τους πολιτικές.

Τέλος, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία των επικείμενων διεθνών συναντήσεων, όπως τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών των G20 στις 4-5 Νοεμβρίου 2012, και την επερχόμενη ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 12-14 Οκτωβρίου 2012.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργού
Γιώργος Σκλάβος

Υπουργείο Οικονομικών

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601268

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ