H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Προώθηση μεταρρυθμίσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα
13.09.2012, 08:30 (CET)
Θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως η δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης και ειδικότερα ενός Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς και το θέμα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των  Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ που θα συναντηθούν στην Κύπρο. Η άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

Το Σάββατο, οι υπουργοί Οικονομικών και Διοικητές θα συζητήσουν μεθόδους για κατάλληλη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιούνη του 2012, σε σχέση γενικά με την τραπεζική ενοποίηση και ειδικότερα με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού.

Τερματίζοντας τον αρνητικό κύκλο

Στη σύνοδο κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης τον  Ιούνιο του 2012, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Ακολούθως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της σχετικά με την τραπεζική ενοποίηση στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού θα είναι το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του αρνητικού συσχετισμού μεταξύ των τραπεζών και του κυβερνητικού χρέους και θα βοηθήσει στην προώθηση της σταθερότητας στην Ευρωζώνη και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Ως μέρος της συμφωνίας της συνόδου κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης τον  Ιούνιο, η δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού θα αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον  Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

 Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή, αναφέρει πως η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί την απόφαση για τη  δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης και ειδικότερα ενός Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού, ως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μεγαλύτερη εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι για τη σωστή εφαρμογή του εγχειρήματος αυτού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά από παράγοντες, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν  εντατικές συζητήσεις. Στην άτυπη συνάντηση των υπουργών οικονομικών  εδώ στην Κύπρο, οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές θα έχουν την πρώτη τους ευκαιρία να συζητήσουν τις πρόσφατες σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», προσθέτει ο κ. Σιαρλή.

Ενδυναμώνοντας τον τομέα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας, οι υπουργοί και οι διοικητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις στο πώς να προωθηθεί καλύτερα  το θέμα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, ειδικά σε σχέση με ζητήματα ρύθμισης του τομέα.

Η παροχή μη τραπεζικής πιστωτικής διαμεσολάβησης, ή σκιώδες τραπεζικό σύστημα, αποτελεί μια σημαντική πρόσθετη πηγή ρευστότητας και χρηματοδότησης για τους επενδυτές. Προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή από τις παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις και συχνά παρέχει επιπρόσθετη ρευστότητα σε περιόδους που οι τράπεζες βρίσκονται στο στάδιο απομόχλευσης. Αυτή την περίοδο, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα υπόκειται σε χαμηλότερα επίπεδα ρύθμισης από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες,  γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια. Ως εκ τούτου, γενικά αναγνωρίζεται ότι  η ρύθμιση και η επίβλεψη του σκιώδους τραπεζικού συστήματος πρέπει να ενισχυθούν.

«Αν και το σκιώδες τραπεζικό σύστημα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παροχή πρόσθετης ρευστότητας στην αγορά,  το επίπεδο ρύθμισης του είναι χαμηλότερο από τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα και ως εκ τούτου μπορεί να προκαλέσει συστημικό κίνδυνο. Ο τρόπος ενίσχυσης της ρύθμισης του τομέα αυτού θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων  μας στο άτυπο συμβούλιο υπουργών οικονομικών», επεσήμανε ο κ. Σιαρλή.

 Εκπληρώνοντας υποχρεώσεις της ΕΕ σε σχέση  με μεταρρυθμίσεις του ΔΝΤ

Την Παρασκευή, πρώτη ημέρα της συνάντησης του άτυπου συμβουλίου υπουργών οικονομικών, οι υπουργοί και οι διοικητές  αναμένεται να  συζητήσουν το θέμα της εκπροσώπησης στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του  ΔΝΤ, ως συνέχεια των μεταρρυθμίσεων  σε θέματα ποσόστωσης και διακυβέρνησης του ΔΝΤ, που πραγματοποιήθηκαν το 2010.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο ΔΝΤ το 2010, οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύτηκαν  να μειώσουν τη συνδυασμένη εκπροσώπηση τους στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ κατά δύο θέσεις, το αργότερο μέχρι την πρώτη συνήθη εκλογή, αφού τεθεί σε λειτουργία η μεταρρύθμιση της ποσόστωσης του 2010. Μετά από ένα κύκλο συνομιλιών και ενεργειών, η εκπροσώπηση των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ μειώθηκε κατά 1.64 θέσεις. Το υπόλοιπο ⅓ μιας θέσης αποτελεί  ένα βασικό ζήτημα, για το οποίο την  περίοδο αυτή η ΕΕ επεξεργάζεται διάφορες επιλογές για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Σύμφωνα με τον κ. Σιαρλή, η ΕΕ έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια των μεταρρυθμίσεων του ΔΝΤ το 2010, οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές. «Προσβλέπω σε μια συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις αυτές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και ποιο χρονοδιάγραμμα θα  πρέπει να ακολουθηθεί», διευκρίνισε ο κ. Σιαρλή.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργού
Γιώργος Σκλάβος

Υπουργείο Οικονομικών

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601268
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πανίκος Κωνσταντίνου

Υπουργείο Οικονομικών
Οικονομική Διακυβέρνηση
Email: pconstantinou@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601266

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ