H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο – Αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού
10.08.2012, 17:54 (CET)
Περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά το παγκόσμιο παρακολουθούν τον Αύγουστο τους 30ούς σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με περισσότερους από 10.500 αθλητές να διαγωνίζονται σε 36 διαφορετικά αθλήματα, ο αθλητισμός διατηρεί αναμφίβολα παγκόσμια εμβέλεια, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κίνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2009 που εφαρμόστηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΕ έχει αποκτήσει μια υποστηρικτική αρμοδιότητα με ενδεχόμενες επιπτώσεις στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου η οποία έγινε την προηγούμενη δεκαετία, περίπου έξι στους 10 Ευρωπαίους συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες τακτικά σε 700.000 συλλόγους, οι οποίοι με τη σειρά τους σχηματίζουν ένα κομμάτι της αφθονίας των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.

Είτε με ενεργητικό είτε με παθητικό τρόπο, ο ρόλος του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία είναι πολυδιάστατος και διατηρεί σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η προώθηση της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της αποκατάστασης.

Ο ρόλος της ΕΕ στον αθλητισμό

Με τον αθλητισμό να αποδεικνύεται σημαντικός παράγοντας για τους στόχους της αλληλεγγύης και της ευημερίας στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην εκπόνηση ενός στρατηγικού προσανατολισμού για τον ρόλο του στην Ευρώπη.

Ο πρώτος σχεδιασμός της Επιτροπής για την αθλητική πολιτική συντάχθηκε το 2007 και στόχευε, μεταξύ άλλων, στην ενθάρρυνση των συζητήσεων ανάμεσα στους αρμόδιους για συγκεκριμένα ζητήματα και στην ενίσχυση της ορατότητας και του συντονισμού στη χάραξη αθλητικής πολιτικής στην ΕΕ.

«Ο ρόλος της ΕΕ στον αθλητισμό είναι ένα θέμα που συζητιέται από τη δεκαετία του 90, όταν Ευρωπαίοι αθλητές ζήτησαν απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κατά πόσο κάποιοι αθλητικοί κανόνες συνάδουν με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, και πιο συγκεκριμένα τη ελεύθερη διακίνηση ατόμων», είπε η Ευρωπαία Επίτροπος υπεύθυνη για Εκπαίδευση, Πολιτισμό, Πολυγλωσσία, Νεολαία και τα θέματα αθλητισμού κα Ανδρούλλα Βασιλείου.

«Η σχετική υπόθεση Bosman του 1995 αποτελεί ορόσημο σε σχέση με το δικαίωμα επαγγελματιών ποδοσφαιριστών να ψάξουν καινούργιο εργοδότη σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ. Έκτοτε, οι συζητήσεις σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στον αθλητισμό εντατικοποιήθηκαν και κατέληξαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας», πρόσθεσε.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία εφαρμόστηκε τον Δεκέμβριο του 2009, ανέπτυξε περαιτέρω αυτή την πρώτη πολιτική και συμπεριέλαβε συγκεκριμένες πρόνοιες στον τομέα του αθλητισμού. Έδωσε στην ΕΕ επίσημη αρμοδιότητα στον αθλητισμό, όσον αφορά την υποστήριξη, τον συντονισμό και την ολοκλήρωση μέτρων αθλητικής πολιτικής, τα οποία αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

Η Συνθήκη, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο αθλητικό πρόγραμμα στην ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της προώθησης του αθλητισμού σε άλλες πολιτικές της ΕΕ όπως η υγεία και η εκπαίδευση, έθεσε επίσης τον σχετικό προϋπολογισμό.

Παρέχοντας επιπρόσθετη αξία στον αθλητισμό από επίπεδο ΕΕ

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ιδιαιτερότητα του αθλητισμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την ανάπτυξη πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη διακίνηση, τον ανταγωνισμό και ενάντια στις διακρίσεις γίνεται σεβαστή. Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή ενθαρρύνει την αυτορρύθμιση στον αθλητισμό.

Η διακυβέρνηση των αθλητικών οργανισμών εντός της ΕΕ αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, μέσω των εθνικών ομοσπονδιών αθλητισμού και των ανεξάρτητων ευρωπαϊκών και διεθνών αθλητικών σωμάτων, τα οποία εργάζονται για την προώθηση των σχετικών αθλημάτων τους.

Η υφιστάμενη κατάσταση σημαίνει ότι η αθλητική νομοθεσία της ΕΕ περιορίζεται σε «ενδοτικό δίκαιο», το οποίο επιτρέπει στην ΕΕ να κάνει μόνο συστάσεις και διάλογο με στόχο την υποστήριξη δράσεων των κρατών μελών και την παροχή βοήθειας όπου κρίνεται κατάλληλο.

«Ο συμπληρωματικός ρόλος της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διασυνοριακών προβλημάτων μέσω της εξασφάλισης συντονισμένης αντιμετώπισης ενάντια στο ντόπινγκ, τη διαφθορά και τα στημένα παιχνίδια, όπως επίσης και με τις δραστηριότητες αθλητικών ατζέντηδων. Παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών και μπορεί να δώσει λύσεις στην έλλειψη συγκριτικών δεδομένων στον τομέα του Ευρωπαϊκού αθλητισμού» επεσήμανε η Επίτροπος Βασιλείου.

Η Ανακοίνωση «Αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού» του 2011 καταγράφει τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη συνεργασία στα θέματα αθλητισμού σε επίπεδο ΕΕ για τα επόμενα χρόνια και διατυπώνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των κοινωνικών, οικονομικών και οργανωτικών διαστάσεων του αθλητισμού.

Σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, η Επίτροπος Βασιλείου παρέπεμψε σε εισηγήσεις που συγκαταλέγονται στο πρώτο «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εργασίας για τον Αθλητισμό που υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2011 και περιέχει μέτρα πολιτικής όπως επίσης και χρηματοδότησης.

«Οι προτεραιότητες που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για δράση για την περίοδο 2011-2014 αναμένονται να πραγματοποιηθούν από τα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή. Καλύπτουν θέματα όπως την καταπολέμηση του ντόπινγκ, την προώθηση δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την υγεία, την καθοδήγηση για διπλή καριέρα στον αθλητισμό και την ανάπτυξη αρχείου για συγκριτικά δεδομένα στα θέματα αθλητισμού και στημένων παιχνιδιών», εξήγησε.

Αθλητικό Φόρουμ ΕΕ – Μια περίσταση για διάλογο

Αυτά τα θέματα - ιδιαίτερα η μάστιγα των στημένων αγώνων - θα βρεθούν στο επίκεντρο του Αθλητικού Φόρουμ της ΕΕ, το οποίο διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία και θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, στα πλαίσια της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Αθλητισμού της Ένωσης.

Το φόρουμ, που θεσμοθετήθηκε ως ετήσια εκδήλωση το 2007, αποτελεί την ευρύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για θέματα αθλητισμού στην ΕΕ, με πρόθεσή του την παροχή πιο αποτελεσματικών δομών στον αθλητισμό σε επίπεδο ΕΕ.

«Τα τέσσερα προηγούμενα Φόρα Αθλητισμού της ΕΕ αποδείχθηκαν χρήσιμα στη συγκέντρωση όλων των αρμοδίων και στη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με σημαντικά θέματα που απασχολούν τον αθλητισμό και την κοινωνία μέσω αυτού», επισημαίνει ο ΓΔ του ΚΟΑ.

Στο Αθλητικό Φόρουμ της ΕΕ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, στους οποίους περιλαμβάνονται αντιπρόσωποι από αθλητικά κινήματα και αξιωματούχοι κρατών μελών και θεσμών της ΕΕ, και θα συζητήσουν τα ζητήματα των στημένων αγώνων, του ντόπινγκ και της σχέσης μεταξύ αθλητισμού και υγείας.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ