H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

‘Αρθρο – Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην ΕΕ
23.08.2012, 09:15 (CET)
Καθώς εκατομμύρια μαθητές σχολείων από όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται  για τη νέα σχολική χρονιά, η στατιστική ότι ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους εντός της ΕΕ στερείται των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και γραφής, δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή. Πρόκειται βεβαίως για ένα θέμα με σοβαρότατες κοινωνικές προεκτάσεις, αφού πιθανότατα να αποτελέσει εμπόδιο για τη μελλοντική εργοδότηση αυτών των παιδιών ή και ακόμα να οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό τους. Η ανάγκη για άμεση δράση σε αυτό το ζήτημα έχει ήδη εντοπιστεί από την Κομισιόν. Στις 5 και 6 του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, επίλεκτη ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ θα παρουσιάσει στην Κύπρο τις εισηγήσεις της για το θέμα, στα πλαίσια ενός Συνεδρίου της Κυπριακής Προεδρίας για τον αναλφαβητισμό.

Ενδεικτικό μπορεί να θεωρηθεί ότι ποσοστό της τάξης του είκοσι τοις εκατό (20%)  των δεκαπεντάχρονων στην ΕΕ, είχε κριθεί το 2009 να έχει πολύ χαμηλή επίδοση σε θέματα ανάγνωσης. Οργανωμένη από το «Πρόγραμμα για Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών» (PISA), στα πλαίσια του Οργανισμού για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD), μια διεθνής έκθεση εξετάζει τις επιδόσεις δεκαπεντάχρονων μαθητών στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες.

Η εν λόγω έκθεση, η οποία κάθε τρία χρόνια ανανεώνεται, έχει αναδείξει ότι σε σχέση με άλλα συγκρίσιμα κράτη παγκοσμίως, σε αυτό το θέμα η ΕΕ έχει τις χαμηλότερες επιδόσεις.  Για παράδειγμα, το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ είναι 18%, στην Ιαπωνία 14% και στον Καναδά 10%.

 Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, η οποία χαρακτηρίζεται από τις πολύ στοιχειώδεις γνώσεις ανάγνωσης –για παράδειγμα την ικανότητα εντοπισμού μόνο των πιο βασικών πληροφοριών ενός κειμένου- ευλόγως αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα μετά το σχολείο.

Επαγγελματικός και κοινωνικός αποκλεισμός

«Μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων βρίσκεται αποκλεισμένος από την αγορά εργασίας και δυσκολεύεται να συμμετάσχει ενεργά μέσα στην κοινωνία λόγω αναλφαβητισμού», υπογραμμίζει η Ευρωπαία Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία κα. Ανδρούλα Βασιλείου.

Σύμφωνα με μελλοντικές εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που θα προϋποθέτουν εξειδικευμένη κατάρτιση υψηλού επιπέδου, από το σημερινό 29% θα αυξηθεί στο 35%. Αυτό βεβαίως θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τους αναλφάβητους στο να εργοδοτηθούν, ενώ πολύ ορατός είναι ο κίνδυνος για τον επακόλουθο κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Η ανάγκη για δράση δεν αφορά μόνο μαθητές σχολείων αλλά και ενήλικες. Περίπου ογδόντα (80) εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες, το ένα τρίτο δηλαδή του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, έχουν πολύ λίγες ή τις απαραίτητες γνώσεις.

Σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο η δια βίου μάθηση θεωρείται πλέον ως το κλειδί για εργοδότηση, οικονομική επιτυχία και ολοκληρωμένη συμμετοχή στην κοινωνία, η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί ως εξαιρετικά προβληματική. Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως τη φτώχεια, την ανεργία και την υγεία.

Στόχος η μείωση σε 5%

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού των αναλφάβητων δεκαπεντάχρονων μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια σε ένα 15%. Πρόκειται για ένα από τους πέντε κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους στο θέμα της εκπαίδευσης.

«Εάν επιθυμούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για αποδοτική και συλλογική ανάπτυξη μέχρι το 2020, οφείλουμε να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτό το ζήτημα», προσθέτει η κα. Βασιλείου.

Με το κάθε κράτος – μέλος να είναι βεβαίως υπεύθυνο για το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα, οι πολιτικές που αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σκοπεύουν στο να υποστηρίξουν τις εθνικές δράσεις. Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού εντός της Ένωσης, η Κομισιόν έχει προγραμματίσει μια σειρά από στοχευμένα σχέδια και μελέτες.

Η ίδια η Επίτροπος Βασιλείου έχει εγκαινιάσει μια πρωτοβουλία η οποία ονομάζεται «η Ευρώπη αγαπά να διαβάζει». Πρόκειται για μια καμπάνια ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης που σκοπεύει στο να δοθούν κίνητρα σε παιδιά, έφηβους αλλά και ενήλικες να διαβάζουν. Η Κομισιόν έχει επίσης ξεκινήσει δύο έρευνες οι οποίες στοχεύουν στη συλλογή περισσότερων στοιχείων σχετικών με την ανάγνωση, στη συμμετοχή των γονιών στο θέμα της αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και στη διδασκαλία του διαβάσματος. Σκοπός αυτών των ερευνών, να εντοπιστούν από τη μία οι πιο σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν την ικανότητα για ανάγνωση και από την άλλη  να αναδειχθούν πετυχημένες πρακτικές και δράσεις που ήδη λαμβάνουν χώρα σε εθνικά επίπεδα.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Κομισιόν δημιούργησε μια Ομάδα Εμπειρογνομώνων στον Αναλφαβητισμό, με στόχο να δοθεί δημοσιότητα στο θέμα καθώς και πολιτική βούληση για αύξηση της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης στην Ευρώπη. Αυτό προτίθεται να γίνει μέσω αναλύσεων επιστημονικών πορισμάτων και αξιολογήσεων των πολιτικών που αποδίδουν.

Επικεφαλής της ομάδας είναι η Πριγκίπισα Λορεντιέν της Ολλανδίας,  η Ειδική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Αναλφαβητισμού της ΟΥΝΕΣΚΟ και διάφοροι ειδικοί στο θέμα από τον χώρο της πολιτικής, της ακαδημαικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Τα αποτελέσματά τους θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και άλλους ιθύνοντες στο θέμα της Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια Συνεδρίου της Κυπριακής Προεδρίας για τον Αναλφαβητισμό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Πολύτιμο υλικό για τους Ευρωπαίους πολιτικούς

«Η έμφαση που δίδεται και οι προτεινόμενες εισηγήσεις από τη σχετική Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμο υλικό για τους αρμόδιους σε όλη την Ευρώπη για την πρόληψη και ανακοπή του αναλφαβητισμού», υποστήριξε μιλώντας εκ μέρους των οργανωτών του Συνεδρίου, η Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Βασισμένη στις εισηγήσεις της Ομάδας, η Κυπριακή Προεδρία θα οργανώσει μια συζήτηση κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης των Υπουργών Παιδείας τον Οκτώβριο του 2012 και ακολούθως θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Νοέμβριο του ιδίου έτους. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, τα κράτη μέλη και η Κομισιόν θα δουλέψουν από κοινού με σκοπό να μειώσουν τα ποσοστά του αναλφαβητισμού στην Ευρώπη, στα πλαίσια της στρατηγικής για συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Σύμφωνα με τη Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου, «η συζήτηση και οι εισηγήσεις που θα προκύψουν από το Συνέδριο θα υπογραμμίσουν την ανάγκη για συστηματική προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για αντιμετώπιση του προβλήματος του αναλφαβητισμού και θα παρέχουν πρακτικές εισηγήσεις για δράση».