H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Συζητώντας για την ανάπτυξη μέσα από την εκπαίδευση
03.10.2012, 15:20 (CET)
Οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχέση που αυτές μπορούν να έχουν στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη θα τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά την Άτυπη Συνάντηση  των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2012 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Η συνάντηση οργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας και θα επικεντρωθεί στο ρόλο της εκπαίδευσης στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στο πρόβλημα του αναλφαβητισμού. Της συνάντησης θα προεδρεύσει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κ. Γιώργος Δημοσθένους και σε αυτή θα παρευρεθεί η Ευρωπαία Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κα Ανδρούλλα Βασιλείου.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις σωστές δεξιότητες που να συμβάλλουν ενεργά στην πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας της.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για τα κράτη μέλη που πρέπει να υλοποιηθούν από κοινού μέχρι το 2020. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πραγματοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, βελτίωση των επιπέδων και συνθηκών απασχόλησης, καθώς και για την κοινωνική συνοχή.

«Αλφαβητισμός για Όλους»

Σύμφωνα με  την πρόσφατη έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τον Αλφαβητισμό της ΕΕ, ένας στους πέντε Ευρωπαίους δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων στην ανάγνωση και τη γραφή, έχουν αποκτήσει πάρα πολλές θεωρητικές και όχι αρκετές πρακτικές γνώσεις, εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή εμποδίζονται από το να πάρουν ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου παρουσιάστηκε και συζητήθηκε κατά το διήμερο συνέδριο «Αλφαβητισμός για Όλους», το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Η μελέτη έδειξε επίσης, ότι ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους και πολλοί ενήλικοι στην Ευρώπη δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν σωστά, γεγονός που δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας και συνεπάγεται κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προχωρήσει στη σύσταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τον Αλφαβητισμό, μιας ανεξάρτητης ομάδας ειδικών στο θέμα του αλφαβητισμού για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Προεδρία έχει προετοιμάσει έγγραφο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης και κοινού προβληματισμού από πλευράς των υπουργών που θα παρακολουθήσουν την Άτυπη Υπουργική Σύνοδο. Το εν λόγω έγγραφο καλεί τους υπουργούς να συζητήσουν νέους τρόπους για να ξεπεραστεί η συνεχιζόμενη κρίση που σχετίζεται με κενά παιδείας και αύξηση της  ανεργίας των νέων, χρησιμοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ευρωπαϊκά μέσα που διαθέτουμε, δηλαδή τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το ειδικότερο πλαίσιο συνεργασίας. «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Εξίσου σημαντική θα είναι και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων κρατών αναφορικά με τις αποτελεσματικές επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα παρευρεθούν για να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και απόψεις τους στα δύο βασικά θέματα που βρίσκονται στο επίσημο πρόγραμμα ο Κύπριος Νομπελίστας Οικονομολόγος κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης και το μέλος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τον Αλφαβητισμό κ. Γιώργος Τσιάκαλος.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Συντονίστρια θεμάτων ΕΕ
Νίκη Παπαδοπούλου-Παπά

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Email: npapa@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800697
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κώστας Ιερίδης

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Email: cierides@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800954

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

'Ευρώπη 2020'

'Eυρώπη 2020' Εισηγήσεις για κάθε κράτος μέλος

Αλφαβητισμός

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ