H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Ανάγκη Συνεργασίας για μια Ευρώπη πιο κοντά στους Γείτονές της στον Τομέα της Υγείας
05.07.2012, 18:06 (CET)
Την ανάγκη  περαιτέρω ανάπτυξης της υφιστάμενης υποδομής και της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για επιτυχή αντιμετώπιση της διασυνοριακής μετάδοσης νοσημάτων, ανέδειξε το σημερινό Συνέδριο εμπειρογνωμόνων της Κυπριακής Προεδρίας.  Το εν λόγω Συνέδριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Υγείας με θέμα τις «Διασυνοριακές Απειλές κατά της Υγείας στην Ε.Ε. και τις γειτονικές της χώρες, με κύρια αναφορά στα Λοιμώδη Νοσήματα», πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 5 Ιουλίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Με βάση την προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας για μια Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονές της, στο Συνέδριο με θέμα τα λοιμώδη νοσήματα,  έλαβαν μέρος εμπειρογνώμονες όχι μόνο από τα 27 Κράτη Μέλη (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την Κροατία, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τις χώρες της Νότιας γειτονικής περιοχής της Ε.Ε., καθώς και τις χώρες  μέλη του Δικτύου Υγείας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ενόψει των πιο πάνω, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τονίστηκε ο ρόλος της Ένωσης ως γέφυρας αποτελεσματικής επικοινωνίας και ως μέσου ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και αποτελεσματικού ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν εμπειρίες διαφόρων χωρών  στους τομείς της πρόληψης, επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης, αποτελεσματικού ελέγχου και αντιμετώπισης των λοιμωδών νοσημάτων σε περιφερειακό επίπεδο και προτάθηκαν πιθανοί τρόποι ενδυνάμωσης των υφιστάμενων πρακτικών.

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα όπως, η διασυνοριακή μετάδοση πολυανθεκτικών μικροβίων καθώς και οι πιθανές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην ετοιμότητα και αντίδραση τόσο των Κρατών Μελών της Ε.Ε. όσο και των γειτονικών τους χωρών στις διασυνοριακές απειλές υγείας.

«Τα λοιμώδη νοσήματα δεν χρειάζονται διαβατήριο»

Ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, Δρ Σταύρος Μαλάς υπογράμμισε τη σημασία του εν λόγω Συνεδρίου σημειώνοντας χαρακτηριστικά την παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων στον Τομέα της επιδημιολογίας, των λοιμωδών νοσημάτων και της Δημόσιας Υγείας από Οργανισμούς της ΕΕ, της ΠΟΥ και των ΚΜ παρουσίασαν και συζήτησαν τις προκλήσεις και τους κινδύνους της διασυνοριακής μετάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων στα ΚΜ καθώς και τις γειτονικές τους χώρες.

Ανέφερε ενδεικτικά ότι «οι εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων μας έχουν διδάξει ότι τα λοιμώδη νοσήματα δεν χρειάζονται ούτε διαβατήριο ούτε άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μεταδοθούν από τη μια χώρα στην άλλη». Ως εκ τούτου, τόνισε, «απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους είναι  η συνεργασία μεταξύ των κρατών».

Τη λήξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Επίτροπος Υγείας John Dalli τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει καθολικό όραμα και διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και πρόσθεσε ότι οι εργασίες του σημερινού συνεδρίου δίνουν την ευκαιρία για ενδυνάμωση των κοινών προσπαθειών με τις χώρες της Μεσογείου με στόχο την ανάπτυξη της περιφερειακής δυνατότητας για πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων. 

Πρόσθεσε τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει σχετική Πρόταση για την Ασφάλεια της Υγείας, η οποία συζητείται στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Πρόταση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ετοιμότητας των ΚΜ να ανταποκριθούν σε καταστάσεις κρίσεων και στη δημιουργία βάσης παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και επιστημονικής αξιολόγησης των σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ των ΚΜ και των γειτονικών τους χωρών.

Πρώτη Λειτουργός Υγείας
Όλγα Καλακούτα

Υπουργείο Υγείας
Συντονίστρια Μονάδας Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: okalakouta@moh.gov.cy
Τηλέφωνο: +35722605323
Λειτουργός Επικοινωνίας
Δημήτρης Κωνσταντίνου

Υπουργείο Υγείας

Email: dconstantinou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +35722605386
Για επιπρόσθετες φωτογραφίες κάντε κλίκ εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ