H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - H ισότητα, αναγκαία προϋπόθεση για ανάπτυξη
22.11.2012, 16:33 (CET)
Oι πολιτικές που προωθούν την ισότητα σε όλους τους τομείς μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη.  Tο μήνυμα αυτό βγήκε ξεκάθαρα κατά τη σημερινή πρώτη μέρα της διήμερης Διάσκεψης για την Ίση Μεταχείριση, με θέμα «Προωθώντας την Ισότητα για Ανάπτυξη» (“Equality for Growth”).  Η διάσκεψη διοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία και ολοκληρώνεται αύριο. 

Εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, τη διάσκεψη χαιρέτισαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Λουκάς Λουκά, και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ενώ σε αυτή συμμετέχουν ανώτεροι αξιωματούχοι κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών φορέων για την ισότητα και μη κυβερνητικών οργανώσεων, κοινωνικοί εταίροι, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί.

Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου σημείωσε ότι η οικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για ενισχυμένη αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχος ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. «Η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται με στόχο την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, με  ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους της Στρατηγικής για την απασχόληση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αντλώντας από την εμπειρία καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.  

Πολιτικές ισότητας  σε μια γηράσκουσα κοινωνία  

Σε μια Ευρώπη όπου ο πληθυσμός συνεχώς αυξάνεται και γηράσκει και υπό το πρίσμα των σημερινών δυσχερών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη απασχόλησε η  παρούσα κατάσταση όσον αφορά τις διακρίσεις στην εργασία σε βάρος ατόμων με αναπηρίες ή ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών. Μέσα από τη  σημερινή συζήτηση διαφάνηκαν τα γενικότερα οφέλη που μπορεί να έχει για την κοινωνία η καταπολέμηση νοοτροπιών και συμπεριφορών που εισάγουν διακρίσεις αποστερώντας έτσι από άτομα με δεξιότητες και ικανότητες το δικαίωμα να εργαστούν και κατ’ επέκταση να προσφέρουν  στην αγορά εργασίας και  στην ανάπτυξη.

Εκπαίδευση και νομοθεσία για την ισότητα 

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης  άλλες  βασικές παράμετροι και διαστάσεις του ζητήματος της ισότητας  και συγκεκριμένα η κοινωνική ένταξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η  εκπαίδευση, ως επίσης  οι νομοθεσίες που προωθούν την ισότητα.

Οι σύνεδροι επιχείρησαν να δώσουν όσο το δυνατό πληρέστερες και ολοκληρωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, ποια η διασύνδεση μεταξύ διακρίσεων και φτώχειας, με ποιους τρόπους οι πολιτικές που προωθούν την ισότητα μπορούν να συμβάλουν στην αξιοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και  ποια τα οφέλη για την ανάπτυξη μέσα από μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι πολιτικές που απευθύνονται σε ομάδες υψηλού ρίσκου όσον αφορά τις διακρίσεις, μπορούν να συμβάλουν στους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στους τομείς της εργασίας της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης. Υπογραμμίστηκε επιπλέον η αναγκαιότητα για  εφαρμογή νομοθεσιών για την ισότητα και την κοινωνική ένταξη ως βασικό μέσο υποστήριξης των αναπτυξιακών πολιτικών.

Κατά την αυριανή και τελευταία μέρα, θα δοθεί βαρύτητα στα οικονομικά οφέλη που μπορούν να έχουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άτομα μέσα από πολιτικές εξάλειψης των διακρίσεων.  Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν παραδείγματα μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες  μέσω της υιοθέτησης στρατηγικών ενσωμάτωσης πέτυχαν παραγωγικότητα, καινοτομία και δημιουργικότητα,  ακόμη και διεύρυνση της  πελατειακής τους βάσης.  

Οι δύο υπουργοί θα παρευρεθούν επίσης στην τελετή λήξης της διάσκεψης για τα δικά τους καταληκτικά σχόλια.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996
Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

Δείτε το βίντεο εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ