H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – H Υγιής γήρανση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και άλλα σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα των Υπουργών Υγείας
05.12.2012, 12:43 (CET)
Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για τους Ευρωπαίους πολίτες στον τομέα της Υγείας, όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, η υγιής γήρανση και η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων αναμένεται να απασχολήσουν τους  Υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας των εργασιών του Συμβουλίου EPSCO, στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012.  Ένα από τα σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφορά στη συζήτηση της προόδου που σημειώνεται στο θέμα της πρότασης Απόφασης για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, με στόχο τη γεφύρωση των διαφωνιών που εντοπίζονται.

Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει Συμπεράσματα για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και την Υγιή Γήρανση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και οι Υπουργοί θα ενημερωθούν ανάμεσα σε άλλα για τις Προτάσεις αναθεώρησης των Οδηγιών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, για το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη, για τις νομοθετικές προτάσεις στον τομέα των Τροφίμων, καθώς και για την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη στην υιοθέτηση της οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Της Συνόδου θα  προεδρεύσει η Υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Αντρούλα Αγρότου.

Στόχος η αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

Οι Υπουργοί Υγείας των κρατών μελών θα ενημερωθούν από την Κυπριακή Προεδρία για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη συζήτηση της Πρότασης Απόφασης για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, ενώ η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία της Πρότασης που φαίνεται να αποτελούν τη βασική αιτία διαφωνιών, όπως αυτά εντοπίστηκαν κατά τη συζήτηση της Πρότασης στο Συμβούλιο, με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών αυτών σε πολιτικό επίπεδο.

Πρωτοβουλίες για τη Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και την Υγιή Γήρανση

Πρόθεση της Προεδρίας είναι η υιοθέτηση περιεκτικών Συμπερασμάτων που να καλούν τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας για προώθηση δράσεων στον τομέα της Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους, η αποτελεσματικότητα και η προσβασιμότητα των Συστημάτων Μεταμόσχευσης και η βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειάς τους.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο νευραλγικό για τον τομέα της υγείας θέμα της Υγιούς Γήρανσης, η Προεδρία προγραμματίζει την υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου για την «Υγιή Γήρανση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής», όπως αυτά προέκυψαν από τα αποτελέσματα του Συνεδρίου Υψηλού Επιπέδου που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία και τα οποία καλούν για συντονισμένες δράσεις πρόληψης ασθενειών και προστασίας και προαγωγής της υγείας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής.

Ασφαλή, αποτελεσματικά και καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν εν συντομία για τις Προτάσεις αναθεώρησης των Οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε για εφαρμογή του κοινού σχεδίου δράσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ως απόρροια του σκανδάλου των εμφυτευμάτων PIP.

Ενημέρωση για την τιμολόγηση φαρμάκων, τις προτάσεις για τα τρόφιμα και άλλα ζητήματα

Η Κυπριακή Προεδρία θα ενημερώσει επίσης τους Υπουργούς Υγείας για την πρόοδο των εργασιών σε επίπεδο Συμβουλίου για το θέμα της πρότασης τροποποίησης της Οδηγίας σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

Όσον αφορά στα τρόφιμα, η Κυπριακή Προεδρία αναμένει την επίτευξη γενικού προσανατολισμού για την Πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση των σχετικών με τα Τρόφιμα Προγεύματος Οδηγιών, αναφορικά με τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, θα γίνει ενημέρωση για την πρόταση Κανονισμού για τις  τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς και τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπου η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε μετά από τρεις τριλόγους, να πετύχει αρχική συμφωνία γεφυρώνοντας τις υφιστάμενες διαφορές.

Οι Υπουργοί Υγείας αναμένεται να ενημερωθούν για την Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του 3ου Προγράμματος Υγείας, καθώς και για τα σημεία στα οποία έχουν εντοπιστεί διαφωνίες.

Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της μεταφοράς της Οδηγίας περί της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης.

Τέλος, η Προεδρία θα προβεί σε σύντομη ενημέρωση για τα αποτελέσματα στην 5η Σύνοδο των Μερών της Διεθνούς Σύμβασης για τον Καπνό (CoP5 FCTC), καθώς επίσης για τις διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Δημήτρης Κωνσταντίνου

Υπουργείο Υγείας

Email: dconstantinou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +35722605386

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ