H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τυπου - Επενδύοντας στα Παιδιά
19.10.2012, 15:59 (CET)
Η εφαρμογή ολιστικής πολιτικής, δηλαδή σειράς παρεμβάσεων που αφορούν στην προώθηση της ευζωίας των παιδιών και τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου ο κίνδυνος της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού επηρεάζει πολλά Κράτη Μέλη. Αυτό τονίστηκε σε συνέδριο που διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία στις 18 και 19 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν συστάσεις οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν στην επικείμενη Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και για την Προώθηση της Ευζωίας των Παιδιών.

Στην παρέμβασή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τόνισε ότι ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση οι παρεμβάσεις που υιοθετούνται θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης τόνισε ότι είναι σημαντικό όταν λαμβάνονται αποφάσεις για τα παιδιά  να ακούγεται η άποψή τους.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, με τίτλο «Επενδύοντας στα Παιδιά: Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και προώθηση της ευζωίας των παιδιών», αναγνωρίστηκε η ανάγκη όπως ενταθούν οι προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς επίτευξη των στόχων και στρατηγικών εξάλειψης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερνήσεων, τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων αρμοδίων για επίτευξη αυτών των στόχων.

Απώλεια δυναμικού

Στο συνέδριο, υπογραμμίστηκε η εξάρτηση του κοινωνικού και οικονομικού μέλλοντος της Ευρώπης από την ικανότητά της να ανακόψει τη μετάδοση της φτώχειας από γενεά σε γενεά καθώς και να μειώσει τις ανισότητες. Επισημάνθηκε επίσης το γεγονός ότι η παιδική φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια δυναμικού, την οποία δεν μπορούν να επιτρέψουν οι γηράσκουσες κοινωνίες της Ευρώπης. Επιπλέον, σημειώθηκε πως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχουν λιγότερες πιθανότητες, συγκριτικά με τους πιο ευκατάστατους συνομήλικούς τους, να έχουν καλή επίδοση στο σχολείο, να είναι υγιή και να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως ενήλικες, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Πραγματοποιήθηκαν τρία παράλληλα εργαστήρια, με θέμα ‘πρόσβαση σε επαρκείς πόρους’, ‘πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες’ και ‘συμμετοχής των παιδιών’ σε θέματα που τα αφορούν, στα οποία ανταλλάχθηκαν βέλτιστες πρακτικές στην εμπλοκή των ευρωπαϊκών φορέων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τους τρεις κύριους πυλώνες για την ευζωία των παιδιών.

Συγκεκριμένα για τους επαρκείς πόρους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε επαρκές οικογενειακό εισόδημα, στην οικονομική και προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων μελών των οικογενειών, στη συμφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας  σε συνθήκες φιλικές προς την οικογένεια και στην ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών και των γονέων τους στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Σε σχέση με την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να γίνεται συνεχής αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών σε τοπικό επίπεδο. Αναγκαίος χαρακτηρίστηκε επίσης ο συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών και των εξυπηρετούμενων, η συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών με τις υπηρεσίες προστασίας παιδιών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης, οι εναλλακτικές μορφές φροντίδας όπου θεωρείται σκόπιμο προς το συμφέρον του παιδιού και η αποφυγή της ιδρυματοποίησής τους.

Δημιουργία παιδοκεντρικής κουλτούρας

Για την συμμετοχή των παιδιών σε θέματα που τα αφορούν θα πρέπει  να δημιουργηθεί μια παιδοκεντρική κουλτούρα οπού θα ακούγεται η άποψη των παιδιών και θα μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις που τα αφορούν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα πρέπει να σχεδιάζονται πληροφορίες φιλικές προς αυτά και να αναπτυχθούν κατάλληλες διαδικασίες για διαβούλευση με τα παιδιά.

Οι συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της ανάγκης για καλύτερη παρακολούθηση των επιπτώσεων της κρίσης στα παιδιά και τον εντοπισμό εκείνων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι μεγάλης σημασίας για τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρακολούθησή των επιπτώσεων της κρίσης, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε αποτελεσματικές ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στα παιδιά σε μια συνεχή και τακτική βάση. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να συνδυάζει την συλλογή δεδομένων και την χρήση των κατάλληλων δεικτών.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ