H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Εξαλείφοντας το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών
30.10.2012, 13:03 (CET)
Η εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συνιστά προϋπόθεση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που αναδείχθηκε κατά τις διήμερες εργασίες του συνεδρίου της Κυπριακής Προεδρίας για την Εξάλειψη του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων  και πραγματοποιήθηκε στις 29- 30 Οκτωβρίου 2012 στο ξενοδοχείο «Grand Resort», στη Λεμεσό.

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, αντηλλάγησαν πρακτικές και μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν από διάφορους φορείς, όπως κράτη, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να εξαλειφθεί το χάσμα αμοιβών. Παρά τις μακροχρόνιες προσπάθειες σε νομικό και όχι μόνο επίπεδο, ο μέσος όρος του χάσματος αμοιβών  στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα στο 16,5%.

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν επί των βέλτιστων πρακτικών γύρω από το θέμα, ανταλλάσοντας εμπειρίες κρατών μελών, οργανισμών, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η συζήτηση οργανώθηκε γύρω από τέσσερεις ενότητες που είχαν ως θέματα:

  •  Τον επαγγελματικό διαχωρισμό,
  • Τα συστήματα αξιολόγησης των επαγγελμάτων και της μισθοδοσίας,
  •  Την επιβολή κυρώσεων, και
  • Τη σχέση μεταξύ κοινωνικού διαλόγου και ίσης αμοιβής.

Οι σύνεδροι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία αντιμετώπισης του προβλήματος μέσα από την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η αρχή της ίσης αμοιβής, αποτελεί βιώσιμο στόχο που μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Πρόοδος ή Χίμαιρα;

«Η αρχή της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών τοποθετείται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ», είπε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «η  νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας, από μόνη της, δεν είναι αρκετή εάν δεν συνδυαστεί με άλλες πολιτικές και πρακτικές. Χρειάζεται να τεθούν σε ισχύ πολιτικές και αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της εφαρμογής της με απώτερο στόχο την αλλαγή στερεοτύπων και αντιλήψεων και την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε όλο το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι».

Πρόσθεσε δε ότι η  επένδυση στην ισότητα, είναι απαραίτητη τόσο για την επίτευξη δικαιοσύνης όσο και στο να καταστεί η απασχόληση των γυναικών ελκυστική για σκοπούς αύξησης της απασχόλησης, ανάπτυξης της οικονομίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.  

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιοι υπουργοί του Βελγίου και της Ρουμανίας, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τα 27 κράτη μέλη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, και εκπρόσωποι εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το Συνέδριο εντάσσεται επίσης, στο έργο «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676