H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Ζωτικής σημασίας η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
08.07.2012, 14:02 (CET)
H ανάγκη ώστε η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή να ενσωματωθεί και διεισδύσει σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ και των Κρατών Μελών, ήταν το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο ολοκλήρωσε σήμερα τις εργασίες του.

Επιτακτική χαρακτήρισαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής την ανάγκη ώστε η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή να ενσωματωθεί και διεισδύσει σε όλες τις τομεακές πολιτικές, όπως της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, των κτιρίων, του νερού, της χρήσης γης καθώς και την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής.

«Υπάρχει δυνατότητα για συνέχιση και εντατικοποίηση της ενσωμάτωσης της προσαρμογής, τόσο στις άλλες τομεακές πολιτικές της ΕΕ, όσο και για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της κλιματικής αλλαγής σε βασικούς τομείς όπως το νερό, η διαθεσιμότητα πόρων (πρώτων υλών, ενέργειας κ.α.), η τροφική αλυσίδα, η μετανάστευση κλπ», ανέφερε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε. Η Επίτροπος Κλιματικής Δράσης της ΕΕ, κα Connie Hedegaard, δεν παρευρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου, γιατί έπρεπε να αναχωρήσει νωρίτερα για Βρυξέλλες.

Από τη συζήτηση που έγινε, η Κυπριακή Προεδρία συμπέρανε επίσης, πως επιδίωξη είναι η υιοθέτηση μιας ευέλικτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Προσαρμογής, που να βασίζεται στη διαφορετικότητα των επιπτώσεων, της ευπάθειας και της προσαρμοστικής ικανότητας των Κρατών Μελών, καθώς και του σταδίου που βρίσκονται σε σχέση με την ετοιμασία και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών τους.  Μια Στρατηγική που να ενισχύσει τις εθνικές προσπάθειες, ενώ, παράλληλα, να δίνει την κατεύθυνση για συλλογική δράση, συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Τονίστηκε ότι η αξιόπιστη χρηματοδότηση (τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών προσαρμογής. 

Υπήρξε συναντίληψη ότι το προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, παρέχει σημαντική αύξηση και διευκόλυνση των δημόσιων επενδύσεων προσαρμογής και προσφέρει προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και των εθνικών σχεδίων δράσης. Ωστόσο, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη προκαλούν αδυναμίες στη δυνατότητα Κρατών Μελών για την  κινητοποίηση ικανοποιητικών  δημοσίων πόρων για την προσαρμογή.

Επιβάλλεται η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα

Αναγνωρίστηκε πως χρειάζεται η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση της προσαρμογής και ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να ενισχυθεί ο ρόλος της ιδιωτικής χρηματοδότησης και της ιδιωτικής εμπειρογνωμοσύνης , ώστε να αναπτυχθεί το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής που είναι αναγκαίο για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων.  Σχετικές ενέργειες θα μπορούσε να ήσαν η ενημέρωση και καθοδήγηση όλων των επηρεαζόμενων και πιθανών επενδυτών για τις ανάγκες μέτρων προσαρμογής και νέες επενδυτικές προοπτικές, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση των εθνικών στρατηγικών προσαρμογής, η εξέταση του εύρους επιλογών και η καλύτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ασφάλιση.

Περαιτέρω, προτάθηκε μια σειρά από τρόπους  με τους οποίους τα Κράτη Μέλη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα την ενσωμάτωση της προσαρμογής στα χρηματοδοτικά μέσα, όπως με την:

•   τοποθέτηση της ενσωμάτωσης στο επίκεντρο των εθνικών τομεακών πολιτικών και των εθνικών σχεδίων και επενδυτικών κεφαλαίων,

•   αύξηση της εθνικής χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία για την προσαρμογή,

•   δημιουργία ευκαιριών και παροχή κινήτρων για ανάπτυξη συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα,

•   παροχή καθοδήγησης και εκ των προτέρων καθορισμός προϋποθέσεων από τις Διαχειριστικές Αρχές των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής των Κρατών Μελών προς τους δυνητικούς δικαιούχους και επενδυτές.

Υπογραμμίστηκε, επίσης, ότι, χρειάζεται η περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών και η διάδοση γνώσεων ειδικότερα για την αποτελεσματικότητα και την οικονομική πτυχή των διαφόρων επιλογών των μέτρων προσαρμογής και τη χρηματοδότησή τους, την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας CLIMATE-ADAPT, την εμπλοκή και άλλων εξειδικευμένων Οργανισμών όπως ο Eurostat, καθώς και την εντατικοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και διάδοσης γνώσεων.

«Εκπληρώθηκε ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας, που ήταν όπως η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αλλά και σε άλλες πολτικές», κατέληξε ο κ. Αλετράρης.

Η δήλωση της  Επιτρόπου Κλιματικής Δράσης της ΕΕ , κα. Connie Hedegaard , που έγινε νωρίτερα σήμερα, βρίσκεται ως συνημμένο έγγραφο στα δεξιά.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Περιβάλλοντος
Νίκος Γεωργιάδης

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: Ngeorgiades@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408324

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου  εδώ

Για περισσότερες φωτογραφίες κάντε κλίκ εδώ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ