H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Στόχος μια πιο αποτελεσματική πολιτική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
30.11.2012, 13:43 (CET)
Στην ανανέωση της υποχρέωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο αναμένεται να προχωρήσουν οι κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (18η Σύνοδος των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης- Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος και 8η Σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο).  Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ, συνοδευόμενος από τη Γενική Διευθύντρια του υπουργείου, κα Αίγλη Παντελάκη. Την ΕΕ θα εκπροσωπήσει επίσης η Επίτροπος Κλιματικής Δράσης, κα Connie Hedegaard.

Το Υπουργικού επιπέδου μέρος αρχίζει στις 4 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Δεκεμβρίου με την υιοθέτηση τελικών αποφάσεων.  

Η Κύπρος, ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράζονται την ευθύνη να ηγηθούν των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της ΕΕ. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι θέσεις της ΕΕ θα είναι συντονισμένες και ότι η ΕΕ θα μιλά στις συναντήσεις με μια φωνή.

Στην Ντόχα, οι κυβερνήσεις αναμένεται, μεταξύ άλλων, να συμφωνήσουν σε μια ανανεωμένη υποχρέωση κάτω από το Πρωτόκολλο του Κιότο, να αποφασίσουν πώς να τηρήσουν το στόχο και το χρονοδιάγραμμα που έθεσαν για να πετύχουν μια αποτελεσματική, δίκαιη, φιλόδοξη και καθολική νέα συμφωνία για το κλίμα μέχρι το 2015 για να τεθεί σε ισχύ από το 2020, να αυξήσουν τις τωρινές ανεπαρκείς δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να φτάσουν σε  ομογνωμία σχετικά με το πώς θα κινητοποιηθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για να υποστηριχτούν δράσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει συμφωνηθεί ότι, μέχρι το 2020 αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να φτάσει στο επίπεδο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το χρόνο.

Οι κύριοι στόχοι της ΕΕ στη Διάσκεψη είναι να κάνει η ενθάρρυνση της διεθνούς κοινότητας να κάνει βήματα μπροστά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως:

  • να θέσει τα θεμέλια για μια νέα συμφωνία μέχρι το 2015, παίρνοντας αποφάσεις για συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω  μείωση των παγκόσμιων εκπομπών πριν από το 2020 ώστε να τηρηθεί ο στόχος να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 2°C,
  • να υιοθετήσει μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο, προχωρώντας περισσότερο στο θέμα της χρηματοδότησης προγραμμάτων των αναπτυσσόμενων χωρών και αρχίζοντας την  υλοποίηση διαδικασιών που έχουν, ήδη, συμφωνηθεί.

Στη Διάσκεψη  εκπροσωπούνται περισσότερες από 160 χώρες, στο δε ανωτάτου επιπέδου μέρος της, το οποίο θα προσφωνήσει ο  Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban Ki-moon, θα μετάσχουν περισσότεροι από 100 Υπουργοί.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες της Κυπριακής  Προεδρίας http://www.cy2012.eu/index.php/el/political-calendar/areas/environment/event-831, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012112301_en.htm

και της Γραμματείας της Διάσκεψης www.unfccc.int.

Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Περιβάλλοντος
Νίκος Γεωργιάδης

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: Ngeorgiades@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408324

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ