H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Διάλογος, συμβιβασμός και αμοιβαία κατανόηση τα κλειδιά για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και την προστασία του περιβάλλοντος
11.07.2012, 21:03 (CET)
Ο Κύπριος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλής Αλετράρης παρουσίασε στις 10 και 11 Ιουλίου 2012 τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στις Επιτροπές Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI), Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) και Αλιείας (PECH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αειφόρος Γεωργία

Ο κ. Αλετράρης, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τόνισε ότι κύριος στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η υιοθέτηση μερικής γενικής προσέγγισης στα τέσσερα σχέδια Κανονισμών που συναποτελούν τη μεταρρύθμιση, στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Νοεμβρίου.

Υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα κάνει ότι είναι δυνατόν, σε συνδυασμό με την άριστη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να εφαρμοστούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ο Κανονισμός για την Στήριξη στους Αμπελοκαλλιεργητές και ο Κανονισμός για τη Μεταβατική Περίοδο για τις Άμεσες Πληρωμές. Παράλληλα, ο Κύπριος Υπουργός πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες ευθυγράμμισης μιας σειράς Κανονισμών με την Συνθήκη της Λισσαβόνας, όπως ο Κανονισμός για τις «Εξόχως Απόκεντρες Περιοχές», τα «Μικρά Νησιά του Αιγαίου» και την «Βιολογική Καλλιέργεια», θα συνεχιστούν.

Όσον αφορά τον τομέα της υγείας των ζώων, της ζωικής παραγωγής και των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ο κ. Αλετράρης σημείωσε ότι αναμένεται από την Επιτροπή η υποβολή μιας σειράς σημαντικών νομοθετικών πράξεων στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Βιώσιμη αλιεία

Για την Αλιεία, ο Κύπριος Υπουργός επεσήμανε ότι βασικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η προώθηση του πακέτου μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Σημείωσε ότι σε αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν η βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων ψαριών και η εξασφάλιση ενός μέλλοντος με ευημερία για τους Ευρωπαίους ψαράδες. Συγκεκριμένα, ο κ. Αλετράρης πληροφόρησε τα μέλη της Επιτροπής PECH ότι στόχος της Κύπρου είναι να φτάσει σε μερική γενική προσέγγιση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Μια άλλη προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό, είναι η έγκαιρη υιοθέτηση των προτάσεων που αφορούν τα Συνολικά Επιτρεπόμενα Αλιεύματα και τις Ποσοστώσεις, τα τεχνικά μέτρα και το καθεστώς πρόσβασης των 12 ναυτικών μιλίων. Επανέλαβε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν, πρέπει να βασίζονται στην πολιτική κοινωνικής συνοχής και προς το συμφέρον των Ευρωπαίων ψαράδων, ούτως ώστε να καταστεί το επάγγελμα αξιοπρεπές και βιώσιμο.

Προστασία του περιβάλλοντος

Στα θέματα περιβάλλοντος, δύο βασικοί τομείς, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής των μελών της Επιτροπής ENVI: το νερό και η κλιματική αλλαγή. Ο κ. Αλετράρης υπογράμμισε τη σημασία του νερού στη ζωή, την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι θα υιοθετηθούν συμπεράσματα Συμβουλίου για το «Σχέδιο για τη Διαφύλαξη των Υδάτινων Πόρων της Ευρώπης». Το σχέδιο θα βασιστεί σε έγγραφο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο.

Για την κλιματική αλλαγή, ο Κύπριος Υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη δουλειά που πρέπει να γίνει μέχρι τη Σύνοδο της Ντόχα, ούτως ώστε να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουν όλα τα κράτη μέλη, για να διατηρηθεί η ΕΕ στην εμπροσθοφυλακή της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Όσον αφορά την επιδίωξη μιας πιο πράσινης Ευρώπης, ο κ. Αλετράρης είπε ότι «στόχος μας είναι να στείλουμε ισχυρό πολιτικό μήνυμα από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013, με σκοπό το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού εξαμήνου».

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι μέσα από τις αρνητικές επιπτώσεις του παρόντος ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος, προέκυψε η ανάγκη για στοχευμένες προσεγγίσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του Rio+20, υπογράμμισε ότι αυτό θα συζητηθεί στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου, με στόχο την υιοθέτηση Συμπερασμάτων.

Ο κ. Αλετράρης εξέφρασε τέλος την αισιοδοξία του, ότι η Κύπρος, παρά το μικρό της μέγεθος, θα έχει μια επιτυχημένη προεδρία, η οποία θα διέπεται από διαφάνεια και αντικειμενικότητα. «Μόνο μέσω διαλόγου, συμβιβασμών και αμοιβαίας κατανόησης μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολιτικές που αντανακλούν τις θεμιτές προσδοκίες της κοινωνίας», κατέληξε ο Κύπριος Υπουργός.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Γεωργίας και Αλιείας
Χριστόδουλος Φωτίου

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: cphotiou@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408333
Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Περιβάλλοντος
Νίκος Γεωργιάδης

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: Ngeorgiades@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408324