H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο – Καλλιεργώντας μια συλλογική «ευρωπαϊκή σκέψη»
03.10.2012, 15:08 (CET)
Απότοκο της Συνθήκης της Λισαβώνας που έγινε το 2009, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί το βασικό οργανωτικό πλαίσιο για πολιτικές και αποφάσεις σχετικές με θέματα ασφάλειας και άμυνας εντός της ΕΕ. Με τις αλλαγές σε αυτούς τους τομείς να είναι ακόμα πρόσφατες, η Κυπριακή Προεδρία έχει αποφασίσει να οργανώσει μια Ολυμπιάδα, με στόχο την επιμόρφωση των δόκιμων αξιωματικών της ΕΕ.

Τριάντα τέσσερις δόκιμοι αξιωματικοί από δέκα διαφορετικά Κράτη Μέλη πρόκειται να επισκεφθούν την Κύπρο για να συμμετάσχουν στην τελική φάση της Ολυμπιάδας αυτής, η οποία έχει χωριστεί σε τρία μέρη.

Από την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου οι δόκιμοι θα παρουσιάσουν τα δέκα καλύτερα ερευνητικά έγγραφα για την ΚΠΑΑ και θα λάβουν μέρος σε ερωτηματολόγια σχετικά με το θέμα.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας τέτοιος διαγωνισμός, στον οποίο συναγωνίζονται δόκιμοι από όλη την Ένωση.

Αυτή η πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας θεωρείται από τους συμμετέχοντες ως μια πολύ καλή ευκαιρία, τόσο για θέματα δικτύωσης όσο και για ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών που αφορούν αμυντικές πολιτικές της ΕΕ.

Η πολύτιμη αξία της πολιτισμικής διαφορετικότητας

Η Ολυμπιάδα για την ΚΠΑΑ αποτελείται από τρία μέρη: ένα διαδικτυακό και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την υποβολή μιας σχετικής με ένα θέμα της ΚΠΑΑ γραπτής εργασίας και τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

 Ο διαγωνισμός στην Κύπρο περιλαμβάνει την ομαδοποίηση των δοκίμων και τον μετέπειτα μεταξύ τους συναγωνισμό σε ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής (25 ερωτήσεις) σχετικά με την ιστορία, το θεσμικό πλαίσιο και τη λειτουργία της ΚΠΑΑ.

Οι δόκιμοι από την καλύτερη ομάδα θα διαγωνιστούν ξανά μεταξύ τους και σε ατομικό επίπεδο, σε ένα ακόμη ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, 15 ερωτήσεων αυτή τη φορά.

Η Κυπριακή Προεδρία έχει προσπαθήσει να τοποθετήσει σε κάθε ομάδα δόκιμους από διαφορετικά Κράτη Μέλη, μια ενέργεια που έχει βρει σύμφωνους τους συμμετέχοντες.

«Η πολιτισμική διαφορετικότητα, αν δεν γίνει κατανοητή, μπορεί να εκληφθεί ως αδυναμία, όμως εάν αναγνωριστεί μπορεί να προσφέρει πολλά και να χρησιμοποιηθεί ως πλεονέκτημα για όλους. Φέρνοντας τους Δόκιμους μαζί, σε μια ηλικία όπου ακόμη είναι ανοικτοί σε νέες εμπειρίες και ιδέες, θα συμβάλει στο να εξελιχθούν σε καλύτερους Ευρωπαίους αξιωματικούς, με σεβασμό στις δυνατότητες του καθενός», ανέφερε ο Αντισυνταγματάρχης Dirk Dubois, του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου για Ασφάλεια και Άμυνα (ESDC).

Εντατική προετοιμασία για την Ολυμπιάδα

Με την προσφορά τόσο ατομικών όσο και ομαδικών βραβείων, οι συμμετέχοντες δόκιμοι έχουν προετοιμαστεί πολύ καλά για την Ολυμπιάδα, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πηγών που είχαν στη διάθεσή τους.

«Για την προετοιμασία τους, οι δόκιμοι έχουν χρησιμοποιήσει εξαντλητικά το διαδίκτυο. Αρκετοί έχουν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που αφορά στην ανταλλαγή Νεαρών Δοκίμων (Erasmus)», σημείωσε ο Αντισυνταγματάρχης Dubois.

Άλλες πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί, πρόσθεσε ο Αντισυνταγματάρχης, είναι το εγχειρίδιο του Κολλεγίου για την ΚΠΑΑ και το διαδικτυακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο παρείχε στους δοκίμους μια εκτενή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Στο μεταξύ, η αυστριακή ομάδα έχει επιλέξει δόκιμους αξιωματικούς που έχουν επιτυχώς περάσει, από τον περασμένο Οκτώβριο, την κοινή εξέταση της ΕΕ για την ΚΠΑΑ. Ο αρχηγός της ομάδας, Συνταγματάρχης Δρ. Harald Gell, δήλωσε ότι με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή πρόκληση της Ολυμπιάδας για την ΚΠΑΑ.

«Επετράπηκε στους δόκιμούς μας να χρησιμοποιήσουν για την γραπτή εργασία της Ολυμπιάδας το ίδιο θέμα με την πτυχιακή τους εργασία. Με αυτό τον τρόπο έχουν εμπλακεί σε μια πιο εντατική έρευνα, αφού μέσα στους επόμενους μήνες, αυτές οι γνώσεις θα τους είναι απαραίτητες για να περάσουν τις εξετάσεις τους», πρόσθεσε ο Συνταγματάρχης Δρ. Gell.

Οι ηγεσίες των ομάδων από τα συμμετέχοντα Κράτη – Μέλη οργάνωσαν επίσης σεμινάρια και διαλέξεις με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των δοκίμων για την Ολυμπιάδα.

Η δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού σκεπτικού»

Τόσο ο Αντισυνταγματάρχης Dubois όσο και ο Συνταγματάρχης Δρ. Gell συμφωνούν ότι η Ολυμπιάδα παρέχει στους δοκίμους μια μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο για να εξοικειωθούν με οργανωτικά ζητήματα της ΚΠΑΑ αλλά και για να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναπτύξουν φιλίες. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα σύστημα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τους βοηθήσει στις μελλοντικές τους καριέρες.

Ο Συνταγματάρχης Gell εκτιμά ότι η Ολυμπιάδα δύναται να αποτελέσει μια ιδανική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα εμφυσηθεί μια καινούρια αίσθηση συλλογικής ταυτότητας και σκεπτικού ανάμεσα σε νεαρούς αξιωματικούς της ΕΕ.

«Κάποιοι από τους μεγαλύτερους αξιωματικούς είχαν μεγαλώσει κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και έτσι το ‘Ευρωπαϊκό σκεπτικό’ μέσα στο μυαλό τους δεν είναι βαθιά ριζωμένο. Ελπίδα μας είναι ότι μια μέρα, εάν βέβαια εκπαιδεύσουμε πιο εντατικά τους δόκιμους αξιωματικούς μας σε θέματα κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όταν θα κατέχουν καίρια πόστα, αυτό το ευρωπαϊκό σκεπτικό να αποτελεί την καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Συνταγματάρχης  Gell.

Ο Συνταγματάρχης Gell εκφράζει ακόμη την ελπίδα όπως η Ολυμπιάδα για την ΚΠΑΑ μετατραπεί σε έναν ετήσιο θεσμό.

«Βεβαίως και πρέπει να γίνει ετήσια. Τέτοια γεγονότα αφαιρούν την έννοια του συνόρου από τις χώρες και ο τρόπος σκέψης έρχεται πιο κοντά. Πρόκειται για έναν από τους πιο αποδοτικούς τρόπους για να προωθήσουμε τη συνεργασία μέσα στην Ευρώπη», κατέληξε.

Το έναυσμα για την Ολυμπιάδα της ΚΠΑΑ πρόκειται να δοθεί σήμερα το απόγευμα, με μία τελετή που θα γίνει στο Αρχαίο Ωδείο της Πάφου και στην οποία θα συμμετάσχει ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, κ. Δημήτρης Ηλιάδης.