H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου- Η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στην 24η Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ- ΑΚΕ
30.11.2012, 09:58 (CET)
Η Υπουργός Εξωτερικών, Δρ. Ερατώ Κοζάκου- Μαρκουλλή, συμμετείχε στην 24η Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), η οποία έλαβε χώρα στο Παραμαρίμπο του Σουρινάμ, μεταξύ 27-29 Νοεμβρίου. Η Δρ Μαρκουλλή, εκπροσώπησε το Συμβούλιο της ΕΕ, εκ μέρους της Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας, Βαρόνης Catherine Ashton.

Η Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΜΚΣ), ΕΕ-ΑΚΕ, η οποία αποτελείται από Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μέλη των Κοινοβουλίων των χωρών ΑΚΕ, είναι ένα συμβουλευτικό σώμα και πολιτικό φόρουμ συζήτησης θεμάτων, που άπτονται της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (Συμφωνία Κοτονού). Αποτελεί έναν από τους τρεις θεσμούς της Συμφωνίας Κοτονού, μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και την Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ.

Μιλώντας στη Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου, η Δρ Μαρκουλλή ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο ζωτικό ρόλο των κοινοβουλίων στην παρακολούθηση των πολιτικών και υπογράμμισε ότι η ΜΚΣ συμβάλλει στην προβολή των θεμάτων που συζητούνται, αλλά και στον έλεγχο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η Κύπρια υπουργός προέβη σε μια ανασκόπηση της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ από το 1976, οπόταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ΜΚΣ υπογραμμίζοντας: «Η σχέση μας έχει εξελιχθεί από μια σχέση δωρητή-παραλήπτη σε μια εταιρική σχέση, η οποία ενσωματώνει την πολιτική συνεργασία, νέες εμπορικές ρυθμίσεις, τις κοινές μας αρχές, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση στο διεθνές δίκαιο». Αναδεικνύοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου για την εξάλειψη της φτώχειας, τη δημιουργία δυνατότερων συμμαχιών για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, και την περαιτέρω ενδυνάμωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρουτόνισε τη σημασία του διαλόγου για το μέλλον των σχέσεων της ΕΕ-ΑΚΕ.

Η Δρ Μαρκουλλή ενημέρωσε επίσης την ΜΚΣ για τις συζητήσεις και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ),  της 19ης Νοεμβρίου, ειδικότερα σχετικά με το Μάλι, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Σομαλία. Σημειώνεται ότι η Συνέλευση υιοθέτησε ψηφίσματα στα θέματα αυτά.

Αναφερόμενη στα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή της Καραϊβικής, τα οποία συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της ΜΚΣ, η Κύπρια Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι με την υιοθέτηση της Κοινής Στρατηγικής Συνεργασίας Καραϊβικής-ΕΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη του  CARIFORUM (φόρουμ των χωρών της Αφρικής, Καραϊβικής και του Ειρηνικού), σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην εδραίωση της συνεργασίας τους.

Αναφορικά με διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η Δρ Μαρκουλλή σημείωσε ότι η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί μια διεθνή πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνολική προσέγγιση. Μιλώντας για το πλαίσιο διεθνούς ανάπτυξης μετά το 2015, η Υπουργός υπογράμμισε ότι αυτό θα πρέπει να οικοδομηθεί στη βάση των παρόντων Στόχων της Χιλιετίας, οι οποίοι ήταν επιτυχείς στη συγκέντρωση πολιτικής και δημόσιας στήριξης για τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη. «Κατά την άποψή μου, το νέο πλαίσιο πρέπει να είναι συνολικό και παγκόσμιο από τη φύση του, χρειάζεται να  αφορά όλα τα κράτη, μικρά ή μεγάλα, πλούσια φτωχά. Όλα τα κράτη θα πρέπει να έχουν ρόλο στην προώθηση της νέας παγκόσμιας  ατζέντας», είπε η Δρ Μαρκουλλή.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Υπουργός τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των συζητήσεων επί του πλαισίου διεθνούς ανάπτυξης μετά το 2015 και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της διάσκεψης του Ρίο+20.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, η Δρ Μαρκουλλή απάντησε, εκ μέρους του Συμβουλίου της ΕΕ, σε ερωτήσεις από αριθμό  Βουλευτών.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Χάρις Χριστοδουλίδου

Υπουργείο Εξωτερικών

Email: cchristodoulidou@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401165