H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Δρ Μαρκουλλή ενημέρωσε την Επιτροπή Ανάπτυξης του ΕΚ εκ μέρους της Ύπατης Εκρποσώπου
06.12.2012, 14:09 (CET)
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα Ανάπτυξης (DEVE), εκ μέρους της Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας, (ΥΕ), Βαρόνης Catherine Ashton.

Η Δρ Μαρκουλλή ενημέρωσε τους Ευρωβουλευτές για τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) για θέματα Ανάπτυξης της 15ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα για κάποια γενικά στρατηγικά θέματα που συζητήθηκαν, κυρίως την υποστήριξη της ΕΕ σε κοινωνίες που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο, την προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ιδιαίτερα τις διαβουλεύσεις για το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015.  Μιλώντας για το τελευταίο θέμα, η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ανέφερε:

«Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της αναπτυξιακής πολιτικής– κατ’ ακρίβεια αφορά το ερώτημα τι μέλλον και για ποιο σκοπό είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε».

Η Κύπρια υπουργός ενημέρωσε την επιτροπή ότι, κατόπιν παράκλησης από αριθμό ευρωβουλευτών και υπουργών, η Ύπατη Εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι οι συναντήσεις του ΣΕΥ/Ανάπτυξης θα πραγματοποιούνται ως ξεχωριστές συναντήσεις διάρκειας μισής μέρας. 

Παρακολούθηση του Ρίο+20

Αναφερόμενη στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που ήταν οι Στόχοι της Χιλιετίας και η υλοποίηση των αποφάσεων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ρίο+20, η Δρ. Μαρκουλλή τόνισε το προσωπικό ενδιαφέρον της Βαρόνης Ashton για το θέμα. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία που αποδίδει η Ύπατη Εκρπόσωπος σε μια συνολική και συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ριο+20. Η Δρ. Μαρκουλλή αναφέρθηκε επίσης στην ενημέρωση που έκανε ο Επίτροπος Ανάπτυξης της ΕΕ, κ. Andris Piebalgs, αναφορικά με την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου των ΗΕ για την ανασκόπηση των Στόχων της Χιλιετίας.

Στη συνέχεια η Υπουργός ανέφερε τα σημαντικότερα σημεία που αναδείχθηκαν στη συζήτηση του ΣΕΥ για το θέμα αυτό, όπως είναι η συμφωνία των υπουργών επί των βασικών προτεραιοτήτων της Έκθεσης Αναφοράς της Ομάδας Δράσης των ΗΕ, η ανάγκη να τεθούν συνολικοί και υλοποιήσιμοι στόχοι που να αφορούν όλες τις χώρες και να μπορούν να προσαρμοστούν σε εθνικές και περιφερειακές ανάγκες, καθώς επίσης και η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε  ευάλωτα κράτη που έχουν πληγεί από συγκρούσεις.

«Υπήρξε συναίνεση ανάμεσα στους υπουργούς για υιοθέτηση κοινής θέσης της ΕΕ στο θέμα αυτό», είπε η Δρ. Μαρκουλλή, προσθέτοντας ότι «αρκετά κράτη ζήτησαν να έχει σημαντικό ρόλο η Ύπατη Εεκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στη διαδικασία αυτή».

Υποστήριξη των κοινωνιών που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ήταν η υποστήριξη της ΕΕ σε κοινωνίες που περνούν μεταβατική περίοδο, η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ανέφερε ότι η συζήτηση των υπουργών βασίστηκε στην Κοινή Ανακοίνωση της Βαρόνης Asthon, του κ. Piebalgs και του Επιτρόπου Διεύρυνσης και Ευρωπαϊκής Γειτονίας της ΕΕ, κ. Štefan Füle, την οποία καλωσόρισαν τα κράτη μέλη. Αναφέρθηκε επίσης και στις απόψεις που εκφράσθηκαν κατά τη συζήτηση στο ΣΕΥ, όπως η δυνατότητα άντλησης μαθημάτων από την εμπειρία διεύρυνσης της ΕΕ για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης για στήριξη των κοινωνιών σε μετάβαση, και η ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε μετάβασης.

Ευρωπαϊκή προσέγγιση για αντιμετώπιση της φτώχειας στις χώρες εταίρους

Αναφορικά με το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ήταν η προσέγγιση της ΕΕ στην ανοχή στη φτώχεια, η Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η συζήτηση διεξήχθη στη βάση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής, η οποία ετοιμάστηκε από τον κ. Piebalgs και την κα Kristalina Georgieva, Επίτροπο Διεθνούς Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, και στην οποία αναδεικνύονται οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από τα μέτρα αντιμετώπισης της φτώχειας σε χώρες εταίρους της ΕΕ.

«Οι υπουργοί, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας και της επόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καλωσόρισαν την Ανακοίνωση της Επιτροπής και υποστήριξαν πλήρως την πρωτοβουλία αυτή», τόνισε η Δρ. Μαρκουλλή. Πρόσθεσε ότι κάποιοι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων, μελετημένη εκτίμηση των κινδύνων, και αποτελεσματικότητα των πολιτικών που αφορούν την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Χάρις Χριστοδουλίδου

Υπουργείο Εξωτερικών

Email: cchristodoulidou@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401165

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ