H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για μια καλύτερη Ευρώπη
19.09.2012, 17:00 (CET)
Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου,  κ. Δημήτρης Ηλιάδης, κάλεσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας, προκειμένου να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη. Ο κ. Ηλιάδης μίλησε σήμερα σε σεμινάριο υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, το οποίο εξέτασε καινοτόμους τρόπους, όπως τη συγκέντρωση και την ενοποίηση της ζήτησης, με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργαστούν  χρησιμοποιώντας τους μειωμένους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους πιο αποτελεσματικά. Ορισμένα από τα θέματα του σεμιναρίου αναμένεται να συζητηθούν και κατά την επικείμενη Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Λευκωσία, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Το σεμινάριο, με θέμα «Καινοτόμα Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία - Συγκέντρωση και Ενοποίηση της Ζήτησης», διοργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) και το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Egmond του Βελγίου.

Το σεμινάριο χαιρέτισε η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΕΟΑ, κα Claude-France Arnould, ενώ ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, κ. Håkan Syrén, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Krauss-Maffei Wegmann, κ. Frank Haun. Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Άμυνας των κρατών μελών καθώς και τρίτων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλοι συναφείς με τον τομέα της άμυνας οργανισμοί της ΕΕ και εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Κοινή προσπάθεια

«Σε δύσκολους καιρούς ενώνουμε τις δυνάμεις μας, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ιδέες, τις πρωτοβουλίες και συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα», είπε ο κ. Ηλιάδης, τονίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται  στον τομέα της άμυνας, λόγω της οικονομικής κρίσης, μπορούν να αντιμετωπισθούν με ευέλικτες πρωτοβουλίες, όπως η Συγκέντρωση και η Διάθεση Πόρων.

Ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε τη συγκέντρωση και ενοποίηση της ζήτησης ως τομείς όπου η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσε να επιφέρει επιτυχή αποτελέσματα, προσφέροντας επίσης τη δυνατότητα στα μικρότερα κράτη μέλη να συμβάλουν αλλά και να ωφεληθούν περισσότερο.

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια ευρεία εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο η ενοποίηση της ζήτησης θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ όσο και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ επικεντρώθηκαν, επίσης, σε αποτελεσματικές μεθόδους προμηθειών, οι οποίες συνδέονται με τη διαδικασία της συγκέντρωσης της ζήτησης.

Οι από κοινού «off-the-shelf» προμήθειες, αποτελώντας βασικό εργαλείο για τη συγκέντρωση της ζήτησης, προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της αύξησης του μεγέθους των παραγγελιών και της επίτευξης οικονομιών κλίμακας, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα των στρατιωτικών δαπανών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, εντοπίστηκαν διάφοροι τομείς πιθανής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δυνατοτήτων και ανασυγκρότησης των αναγκών, της συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, την κοινή έρευνα και τεχνολογία.

Τα μικρότερα κράτη μέλη έχουν ρόλο να διαδραματίσουν

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μικρά κράτη μέλη δεν έχουν αμυντική βιομηχανία, ο κ. Ηλιάδης υπογράμμισε ότι «χάρη στον ΕΟΑ, τα μικρότερα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται ενεργά και να συμβάλλουν σε τομείς όπως η έρευνα και τα προγράμματα τεχνολογίας».

«Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας οικοδομείται με κοινές προσπάθειες που στοχεύουν στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη και έναν καλύτερο κόσμο. Μοιραζόμαστε, επίσης, μια κοινή πεποίθηση ότι μια καλύτερη Ευρώπη είναι απαραίτητη για έναν καλύτερο κόσμο», κατέληξε ο Υπουργός Άμυνας.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Έλενα Φυσέντζου

Υπουργείο Άμυνας

Email: efysentzou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22807592

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ