H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο – Γαλάζια Ανάπτυξη: Ένα νέο μονοπάτι για το μέλλον της Ευρώπης;
09.10.2012, 14:07 (CET)
Κάθε άλλο από τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι η Γη χαρακτηρίζεται ως ο «Γαλάζιος Πλανήτης».  Ένα περίπου 70% της επιφάνειάς της καλύπτεται από ωκεανούς. Μόνο στην ΕΕ, 22 από τα 27 Κράτη Μέλη είναι παράκτια και τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών συνόρων οριοθετούνται από τη θάλασσα. Εκτός από ένα πολύτιμο τροφοδότη για τις κοινωνίες της, η θάλασσα αποτελεί για την Ευρώπη βασικό συστατικό τόσο της ταυτότητας όσο και της οικονομίας της. Είναι λοιπόν κοινώς αποδεκτό ότι λειτουργώντας ως κεντρικό στοιχείο στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ,  η «γαλάζια ανάπτυξη», η οποία έχει χαρακτηριστεί έξυπνη, βιώσιμη και με προοπτικές να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάκαμψη, έχει όλα τα φόντα να καταστεί ως μια νέα πορεία για την Ευρώπη του μέλλοντος.

Συγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  ο θαλάσσιος τομέας εργοδοτεί 5.4 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, προσφέροντας ετησίως σχεδόν 500 δισεκατομμύρια ευρώ ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι μέχρι το 2020 ο αριθμός των ατόμων που εργοδοτούνται σε αυτό τον τομέα θα μπορούσε να εκτιναχθεί σε ένα σύνολο επτά εκατομμυρίων, με μια αύξηση στα έσοδα 100 δις. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, η «γαλάζια ανάπτυξη», ίσως αποδειχθεί απαραίτητη για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όλοι οι τομείς της οικονομίας της Ευρώπης θεωρούνται πολύ σημαντικοί. Η γαλάζια οικονομία, ειδικότερα, παρουσιάζει ουσιαστικές ευκαιρίες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε ήδη καθιερωμένους όσο και σε ανελισσόμενους τομείς της», δήλωσε.

Η καινοτομία στο επίκεντρο

Ξεκινώντας από την πεποίθηση ότι οι θάλασσες, οι ακτές και οι ωκεανοί μπορούν να διαδραματίσουν ένα κεντρικό ρόλο στην επίλυση αρκετών από των σε εξέλιξη εντάσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η γαλάζια ανάπτυξη στοχεύει στην περαιτέρω επεξεργασία της θαλάσσιας διάστασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με κατεύθυνση μια πιο έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και με την καινοτομία να βρίσκεται στο επίκεντρο της.

 «Αυτοί οι τομείς της οικονομίας χαρακτηρίζονται από  καινοτομία,  προώθηση της επιχειρηματικότητας και δυναμισμό. Η γαλάζια ανάπτυξη έχει να κάνει με το να δοθούν κίνητρα σε όλους – από τους μεγάλους οργανισμούς και τα κράτη – μέλη μέχρι τη περιφέρεια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-  να δουλέψουν με τρόπο που να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια και με σκοπό να διασφαλιστεί το μάξιμουμ της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας που μπορούν να μας προσφέρουν οι θάλασσες και οι ακτές μας», πρόσθεσε η κα. Δαμανάκη.

Τοποθετώντας τη γαλάζια οικονομία ψηλά στην ατζέντα

Τον περασμένο μήνα η Κομισιόν δημοσίευσε μια ανακοίνωση, η οποία σηματοδοτεί την αρχή μιας διαδικασίας που θα τοποθετήσει τη γαλάζια ανάπτυξη ψηλά στην ατζέντα των κρατών μελών, των περιφερειών, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Με τίτλο: «Γαλάζια Ανάπτυξη: Ευκαιρίες για βιώσιμη θαλάσσια ανάπτυξη», η ανακοίνωση ταυτοποιεί πέντε τομείς, όπου περισσότερες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ δύνανται να τονώσουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της γαλάζιας ανάπτυξης και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας γι’ αυτήν, πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Συγκεκριμένα, οι τομείς αυτοί είναι:

  1. Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός/τουρισμός κρουαζιέρας
  2. Γαλάζια ενέργεια
  3. Θαλάσσιες πηγές υδροδότησης
  4. Υδροκουλτούρα
  5. Γαλάζια Βιοτεχνολογία

Απώτερος στόχος είναι να βοηθηθεί η ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με ειδική έμφαση σε αυτές που παρουσιάζουν τις περισσότερες προοπτικές. Μεταξύ αυτών θα μπορούσε να είναι η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και η εξαγωγή ορυκτού πλούτου από τις θάλασσες και τους ωκεανούς της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται ζημιά στις προοπτικές των νέων γενεών και με την μείωση των τεχνικών κόστων.

Ειδικά στις περιπτώσεις της υδροκουλτούρας και της βιοτεχνολογίας, η ΕΕ έχει σημειώσει την οικονομική, διατροφική και φαρμακευτική αξία που αυτοί οι τομείς μπορούν να προσφέρουν. Έχει διαπιστωθεί ότι ως ανελισσόμενοι, αυτοί οι τομείς πρέπει να τύχουν της αντίστοιχης εκμετάλλευσης.

Στους προσεχείς μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε όλους αυτούς τους τομείς, με σκοπό να μελετηθούν περισσότερο οι υπάρχουσες αναπτυξιακές προοπτικές.

Μια νέα ώθηση

Τη Δευτέρα στην Κύπρο, Υπουργοί των Κρατών Μελών της ΕΕ υιοθέτησαν τη «Διακήρυξη της Λεμεσού» για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ). Η «Διακήρυξη της Λεμεσού» στοχεύει στην επανενεργοποίηση από το 2007 της ΟΘΠ, δημιουργώντας ένα πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα μπορεί να δοθεί μια νέα ώθηση προς την εφαρμογή αυτής της καινοτομικής και πολυπρισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιο Φλουρέντζου, η γαλάζια ανάπτυξη εδώ επικεντρώνεται.

«Μέσω της Διακήρυξης», υπογράμμισε ο κ. Φλουρέντζου, «ενθαρρύνονται οι τεράστιες προοπτικές της γαλάζιας ανάπτυξης στις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη και επίτευξη του στόχου για την στρατηγική Ευρώπη 2020».

Συντονιστής σε θέματα Ναυτιλίας και Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ