H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο - Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο στο επίκεντρο
22.06.2012, 08:06 (CET)
Μπορεί η Κύπρος να αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο τα θέματα που θα βρεθούν στην ατζέντα το επόμενο εξάμηνο είναι αρκετά και δύσκολα. Το ζήτημα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) είναι το πρώτο σε προτεραιότητα θέμα για τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα της Κύπρου, κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Η σφραγίδα της επιτυχίας

Όσον αφορά το ερώτημα του τι θα καθιστούσε επιτυχημένη την Κυπριακή Προεδρία, ο κ. Μαυρογιάννης επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το ΠΔΠ είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που θα κληθούμε να διαχειριστούμε σε αυτούς τους έξι μήνες  ως Κυπριακή Προεδρία, στο ρόλο του έντιμου μεσολαβητή. Δεν αποτελεί απλά ένα προϋπολογισμό, αλλά είναι το κατ’ εξοχήν εργαλείο για την οικοδόμηση του μέλλοντος της Ένωσης.  Μέσω αυτού θα επιδιώξουμε την προώθηση και επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, σε αλληλέγγυο και δίκαιο πνεύμα, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή», είπε ο Κύπριος Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα.

Οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ διεξάγονται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (GAC), στο οποίο προεδρεύει ο κ. Μαυρογιάννης, που είχε επιφορτιστεί και με την πολιτική επίβλεψη των προετοιμασιών για την Κυπριακή Προεδρία.

Το ΠΔΠ μεταφράζει σε οικονομικούς όρους τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, θέτοντας το ταβάνι των δαπανών στις κύριες κατηγορίες εξόδων. Με αυτό τον τρόπο, θέτει τα θεμέλια για το σχηματισμό των ετήσιων προϋπολογισμών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη των προτεραιοτήτων για το καλό της Ευρώπης.

Παίρνοντας ως δεδομένο ότι χρειάζονται 12-18 μήνες για συμφωνία στη νομική βάση των πολυετών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΠ, ιδανικά η πολιτική συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, στα τέλη του 2012.

«Φιλοδοξία μας φυσικά είναι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Ωστόσο, εμπλέκονται πολλές παράμετροι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η δουλειά θα γίνει σωστά. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να το προχωρήσουμε όσο μπορούμε», ανέφερε ο κ. Μαυρογιάννης.

Μια καλύτερη πιο προσιτή Ευρώπη

Η προσέγγιση της Κυπριακής Προεδρίας στο ΠΔΠ αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη μας επιδίωξη, να εργαστούμε προς μια «Καλύτερη Ευρώπη».

Σε μια εποχή προκλήσεων για την Ευρώπη, όπως την περιγράφει ο κ. Μαυρογιάννης, είναι απαραίτητο η ΕΕ να θεωρείται «μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα». Παραδοσιακά ο διάλογος ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς και πολιτικούς κύκλους κυριαρχείται από δύο αντίθετες απόψεις της «περισσότερης» ή της «λιγότερης» Ευρώπης, με το ερώτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο επίκεντρο.

Αποφεύγοντας αυτά τα αντιπαραγωγικά διλήμματα, η Κυπριακή Προεδρία θέλει να προωθήσει μια Ένωση πιο προσιτή στους πολίτες της και στον κόσμο.

«Μια καλύτερη Ευρώπη σημαίνει μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική, η οποία να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από αποτελεσματικές πολιτικές, δίνοντας έμφαση στην αξία της αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθούν η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή, ούτως ώστε να προσφέρουν ελπίδα στον Ευρωπαίο πολίτη, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες», σημείωσε ο Υφυπουργός Προεδρίας.

Μέρος του οράματος της Προεδρίας για μια «Καλύτερη Ευρώπη» είναι η ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης, η εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και η εμβάθυνση της 20χρονης Ενιαίας Αγοράς, η οποία θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ούτως ώστε να επιτευχθεί περισσότερη ανάπτυξη. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και στην επανεκκίνηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Προσθήκη κυπριακών αξιών

Έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία ως πρέσβης στη Γαλλία και την Ιρλανδία, κράτη μέλη με μακροχρόνια ανάμειξη και σημαντική συμβολή στο εγχείρημα ΕΕ, ο κ. Μαυρογιάννης είναι της άποψης ότι η Κύπρος μπορεί να εκμεταλλευτεί τα δικά της χαρακτηριστικά ως κατευθυντήριες γραμμές στην πρώτη της Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα σε θέματα αξιών. Πιστεύουμε πως μπορούμε να συνδράμουμε στην επιστροφή των θεμελιωδών αξιών – την αξία της αλληλεγγύης για παράδειγμα, η οποία είναι η λογική που ενέπνευσε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης», τόνισε.

«Επρόκειτο για τη δημιουργία συνθηκών ειρήνης μέσω πρακτικών αλληλεγγύης – η διακήρυξη Σούμαν – επιδιώκουμε να επιστρέψουμε σ’ αυτό, καθώς το ζούμε στη χώρα μας», πρόσθεσε ο κ. Μαυρογιάννης.

«Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την ιδέα και να υπενθυμίσουμε τους ανθρώπους ότι το σχέδιο αυτό είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό».

Ειδική έμφαση στη νεολαία

Κρατώντας την αξία της αλληλεγγύης, η Κυπριακή Προεδρία επιθυμεί επιπλέον να εμπλέξει περισσότερο τους νέους ανθρώπους, των οποίων η συμμετοχή είναι αναγκαία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Χρειάζεται να αγκαλιάσουμε τους νέους ανθρώπους για να νιώσουν αποδεκτοί στις κοινωνίες στις οποίες ζουν και να θεωρήσουν τον ευρωπαϊκό χώρο δικό τους. Να νιώσουν πως βρίσκονται σπίτι τους, όπου κι αν είναι. Αυτή είναι η ιδέα της ‘Φιλοξενίας’ και το κεντρικό μήνυμα της Προεδρίας μας, να συμπεριφέρεσαι στον άλλον ως να είναι μέλος της οικογένειάς σου», υπογράμμισε ο κ. Μαυρογιάννης.

Προεδρία με έδρα τις Βρυξέλλες

Η Κυπριακή Προεδρία έχει καταστήσει τις Βρυξέλλες τη βάση της για το επόμενο εξάμηνο και, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, αυτή η ρύθμιση θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Προεδρίας.

«Η κινητήρια δύναμή μας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, καθώς έχουμε περίπου 200 ανθρώπους στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία. Με τις αναγκαίες ρυθμίσεις που θα προκύπτουν από την πολιτική επίβλεψη στην Κύπρο, είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να επιληφθούν της κατάστασης επί του εδάφους και να ανταποκριθούν στις εναλλασσόμενες περιστάσεις, ούτως ώστε να προχωρήσουν το πρόγραμμα και να πετύχουν αποτελέσματα ως έντιμοι μεσολαβητές», κατέληξε ο κ. Μαυρογιάννης.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144