H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ
24.07.2012, 14:54 (CET)
Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Θεμάτων συζήτησαν σήμερα στις Βρυξέλλες τα μελλοντικά βήματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) απηύθυνε έκκληση για την επίτευξη μιας συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, ενώ ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα αποτελέσματα των διμερών συναντήσεων μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας και των Κρατών Μελών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Το ΣΓΥ ενέκρινε επίσης επίσημα την κοινή θέση του Συμβουλίου αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σήμερα στις Βρυξέλλες, το οποίο ήταν το πρώτο που πραγματοποιήθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Θεμάτων  αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις, καθώς συμφώνησαν με τη θέση του Συμβουλίου αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το επόμενο έτος. Της συνεδρίασης προήδρευσε για πρώτη φορά ο Υφυπουργός Μαυρογιάννης.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: ένα βήμα προς τα εμπρός

Κατά τη διάρκεια του ΣΓΥ, η Κυπριακή Προεδρία επανέλαβε τη δέσμευσή της για την επίτευξη μιας συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε τα αποτελέσματα των διμερών συναντήσεων μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας και όλων των Κρατών Μελών, που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο, και ευχαρίστησε τις αντιπροσωπίες για το πνεύμα συνεργασίας και τη θέληση που επέδειξαν για έγκαιρη συμφωνία για το θέμα.

Τα αποτελέσματα των διμερών συναντήσεων έδωσαν αρκετή ‘τροφή για σκέψη’ η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ετοιμασία Θεματικής Έκθεσης (Issues Paper), που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών για Ευρωπαϊκά θέματα, στη Λευκωσία, στις 30 Αυγούστου. Η συζήτηση στο Άτυπο Συμβούλιο θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

«Η Κυπριακή Προεδρία έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι είναι δυνατό για έγκαιρη συμφωνία για το ΠΔΠ μέχρι το τέλος του έτους. Είμαστε ρεαλιστές αλλά έχουμε δεσμευτεί, με πραγματική θέληση για να πετύχουμε αποτελέσματα μέχρι το τέλος του έτους. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο έργο», είπε ο Υφυπουργός.

«Ο στόχος του Άτυπου Συμβουλίου είναι να υπάρξει πραγματική συζήτηση επί του περιεχομένου. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουν σοβαρές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Από τώρα και στο εξής, πρέπει να μιλάμε ο ένας στον άλλο και να συζητάμε ουσιαστικά, παρά να ανταλλάζουμε δηλώσεις θέσεων» δήλωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Η Προεδρία θα βασιστεί στην εξαιρετική δουλειά που πραγματοποίησε η Δανική Προεδρία και προτίθεται να αναθεωρήσει το διαπραγματευτικό πλαίσιο, ώστε να επιτραπεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 24ης Σεπτεμβρίου να συνεχίσει τις εργασίες επί της σύγκλισης των απόψεων. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο θα αναπροσαρμοστεί, περιλαμβάνοντας τα συνολικά ποσά, καθώς οι συζητήσεις θα συνεχίζουν τόσο στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, όσο και στο ΣΓΥ.

Η Προεδρία θα βρίσκεται σε στενή επαφή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy, ενώ το επιτελείο του θα προβεί σε διμερείς διαβουλεύσεις στα πλαίσια της προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου του Οκτωβρίου.  

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση και για τις αναθεωρημένες τεχνικές προτάσεις της Επιτροπής.

Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας

Στην πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων υπό την Κυπριακή Προεδρία, ο Πρέσβης Μαυρογιάννης παρουσίασε επίσης το κεντρικό μήνυμα της Προεδρίας ‘Προς Μια Καλύτερη Ευρώπη’, καθώς και τις τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητές της. Ο Υφυπουργός περιέγραψε επίσης τον σχεδιασμό για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΓΥ, και συγκεκριμένα το ΠΔΠ,  την πολιτική συνοχής, τη διαδικασία διεύρυνσης, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τους κανονισμούς για το προσωπικό.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2013

Η θέση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013 συμφωνήθηκε επίσημα από τους Υπουργούς σήμερα, η οποία συμπεριλαμβάνει ένα όριο στην αύξηση των πληρωμών στο 2,79% συγκριτικά με το 2012. Οι πληρωμές σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη (κεφάλαιο 1) έχουν αυξηθεί κατά 6,71%, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη δέσμευση του Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

«Η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου», δήλωσε ο Υφυπουργός Μαυρογιάννης.

Παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Θεμάτων είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν  για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν τους ερχόμενους μήνες, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου του Ιουνίου. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τρείς κύριους τομείς: την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, τις εργασίες για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σε συνέχεια της έγκρισης συγκεκριμένων συστάσεων ανά χώρα σε οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, καθώς και την εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ