H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Κυπριακή Προεδρία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
12.07.2012, 13:44 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβη  κ. Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη. Μιλώντας στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια διήμερης εμφάνισης στις  Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) και Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), ο Υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι μια καινούργια αναδιαμορφωμένη και αποτελεσματικότερη Πολιτική Συνοχής θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Κυπριακή Προεδρία είναι αποφασισμένη να συμμετάσχει σε ένα συνεχή διάλογο και να έχει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι στόχοι που τέθηκαν ως προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.  Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στις επιτροπές REGI και AFCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 και 12 Ιουλίου, τόνισε επίσης ότι η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για την διευκόλυνση μιας έγκαιρης συμφωνίας για το νέο νομοθετικό πακέτο Πολιτικής Συνοχής, ενώ παράλληλα θα επικεντρωθεί στην προαγωγή της εδαφικής προοπτικής της πολιτικής.

Κατά την παρουσίαση του στην επιτροπή AFCO, ο Υφυπουργός τόνισε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη.

Χαιρέτισε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και συνεχάρη την επιτροπή για την ενεργό συμμετοχή της έτσι ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα.

«Φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και καθιστώντας δυνατή την ενεργή συμμετοχή και ιδιοκτησία τους στην κατασκευή του κοινού μας μέλλοντος είναι η καλύτερη εγγύηση για τη συνέχιση της επιτυχίας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας», δήλωσε ο Υφυπουργός.

Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη για την Κυπριακή Προεδρία ώστε να μπορέσει να εκτελέσει με επιτυχία το ρόλο της κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ο Υφυπουργός αντάλλαξε απόψεις με ευρωβουλευτές σε αρκετά θέματα σχετικά με την Κυπριακή Προεδρία, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την άσκηση του «δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, την ένταξη της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , όπως επίσης και διαθεσμικά θέματα γενικότερης φύσεως.

Προς μια αποτελεσματικότερη πολιτική συνοχής

Μία από τις κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι να διευκολύνει την έγκαιρη συμφωνία της νέας νομοθετικής δέσμης της Πολιτικής Συνοχής. Έχοντας αυτό υπόψη, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η έγκριση της νομοθετικής δέσμης θα ακολουθήσει την καθορισμένη διαδικασία που περιγράφεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πιο σημαντικό ρόλο.

«Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να προετοιμαστούν πολύ πριν από την έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε ως Προεδρία να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πρόοδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης στην Επιτροπή REGI.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε το όραμα για τη νέα μεταρρύθμιση της Πολιτικής Συνοχής, για να είναι πιο αποτελεσματική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Διατηρώντας παράλληλα τον στόχο της για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή μέσω της βάσης της στη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης, η μεταρρύθμιση της Πολιτικής Συνοχής θα ενισχύσει επίσης τις προσπάθειες για την τόνωση των επενδύσεων, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης τόνισε την σημασία της πολιτικής αυτής σαν ένα πιθανό βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης επίσης τόνισε πως η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στην προώθηση της εδαφικής προσέγγισης της Πολιτικής.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ
Πολιτική Συνοχής
Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ