H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Κυπριακή Προεδρία παρουσιάζει αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
30.10.2012, 06:46 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία παρουσίασε χθες το νέο αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό της Πλαίσιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020. Το νέο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, υπό το φως της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Νοέμβριο, κατά την οποία οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων θα επιδιώξουν να επιτύχουν τελική συμφωνία επί του ΠΔΠ. Το αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο (Negotiating Box) παρουσιάζει εξοικονομήσεις σε όλα τα Κεφάλαια του ΠΔΠ ύψους τουλάχιστον πέραν των  50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αποτελεί το πρώτο στάδιο στις διαπραγματεύσεις όπου περιλαμβάνονται αριθμοί.

Η Κυπριακή Προεδρία παρουσίασε χθες το αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό της Πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των κρατών μελών, αντανακλώντας το αποτέλεσμα της εργασίας που έχει μέχρι στιγμής επιτευχθεί. Η Προεδρία έχει επίσης επιδιώξει να λάβει υπόψη τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράλληλα επανέλαβε ότι  το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο έχει αναπτυχθεί στη βάση της αρχής ότι τίποτα δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν όλα.

«Πιστεύω ότι έχουμε ανταποκριθεί στην αποστολή μας ως έντιμος διαμεσολαβητής, παρουσιάζοντας ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο θέτει καλές βάσεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην επιθυμητή συμφωνία στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου», δήλωσε ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, ως προεδρεύων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Μια δύσκολη πρόκληση

Στο νέο αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο προτείνονται εξοικονομήσεις σε όλα τα Κεφάλαια του ΠΔΠ, τουλάχιστον πέραν των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι είναι αναπόφευκτη η προς τα κάτω προσαρμογή του συνολικού ύψους των δαπανών που προτάθηκε από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων εντός και εκτός του ΠΔΠ. Το σημερινό αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, αποτελεί το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων, στο οποίο εισάγονται αριθμοί. Το αναθεωρημένο έγγραφο προτείνει για όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια συγκεκριμένους αριθμούς, ή εύρος, ή υποδεικνύονται προς τα κάτω αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Προεδρίας, αυτό είναι το σημείο εκκίνησης για τις αντιπροσωπείες, ώστε να εκφραστούν ως προς τις συνέπειες των μειώσεων.

«Αποτέλεσε ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση για μας να διαμορφωθούν αυτές οι προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατό περισσότερο τις θέσεις όλων των κρατών μελών, προσπαθώντας να εξευρεθεί ένας κοινός παρονομαστής μεταξύ των διαφόρων αποκλινουσών και, κάποιες φορές, αντιφατικών απόψεων, πάντα στοχεύοντας προς το κοινό ευρωπαϊκό καλό. Δουλέψαμε σκληρά, με ρεαλιστικό τρόπο και με συναινετική προσέγγιση», δήλωσε ο Κύπριος υφυπουργός. 

Μια έγκαιρη και ποιοτική συμφωνία στις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία επιδιώκει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα αποτελέσει το κλειδί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι αρχές αυτές αντανακλούνται στις αναθεωρήσεις του Διαπραγματευτικού Πλαισίου από την Κυπριακή Προεδρία.

«Την ίδια στιγμή, είναι σε γνώση μας οι περιορισμοί κάτω από τους οποίους εργαζόμαστε. Σε περίοδο εξαιρετικής δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι σημαντικό το μελλοντικό ΠΔΠ να αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης που γίνονται από τα κράτη μέλη, ώστε να περιορίσουν τα ελλείμματα και το χρέος για μια πιο βιώσιμη πορεία. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητα των δαπανών και ότι κάθε ευρώ που δαπανάται προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και προωθεί οικονομίες κλίμακας, συνέργεια και συμπληρωματικότητα», σημείωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

«Το ΠΔΠ μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο που θα συνδυάσει τη δημοσιονομική λιτότητα και την ανάγκη για ανάπτυξη και να προετοιμάσει το έδαφος για την εδραίωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον ρυθμό ή την έκταση που το κάθε κράτος μέλος ίσως επιθυμεί να έχει», πρόσθεσε ο Κύπριος Υφυπουργός.

Χάρτης Πορείας μέχρι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Κυπριακή Προεδρία έχει εργαστεί πολύ στενά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy, καθώς το θέμα θα απασχολήσει τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων.

Η πρώτη συζήτηση για το νέο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER), την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, όπου τα κράτη μέλη αναμένονται να εκφράσουν τις αρχικές τους αντιδράσεις για τις εισηγήσεις της Προεδρίας.

Συνεπώς, στη βάση του Διαπραγματευτικού Πλαισίου και στα αποτελέσματα των σχετικών συζητήσεων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας με όλα τα κράτη μέλη και την Κροατία. Ο στόχος θα είναι να επιτευχθεί συναίνεση και να γεφυρωθούν οι αποκλίσεις, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα αποτελέσει θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Νοεμβρίου, με στόχο την προετοιμασία της συνόδου του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 22-23 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται εντατικά με το ΕΚ μεταξύ άλλων και για τις διαπραγματεύσεις στις σχετικές κοινές πολιτικές και τα νομοθετικά κείμενα, με γενικό στόχο να επιτευχθεί όσο το δυνατό περισσότερη πρόοδος μέχρι το τέλος της Προεδρίας, ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη υιοθέτηση των σχετικών τομεακών νομοθεσιών.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ