H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Υπουργός Εξωτερικών προήδρευσε του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Διεύρυνσης
12.12.2012, 07:59 (CET)
Η Υπουργός Εξωτερικών, Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, προήδρευσε  την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου της συζήτησης για την Πολιτική της Διεύρυνσης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ), στις Βρυξέλλες.

Το ΣΓΥ συζήτησε και υιοθέτησε Συμπεράσματα για τη Διεύρυνση της ΕΕ και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης των Δυτικών Βαλκανίων.

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου για τη Στρατηγική της Διεύρυνσης και για τις Κυριότερες Προκλήσεις, και τις Εκθέσεις Προόδου για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και εν δυνάμει υποψήφιες, καθώς και για την μελέτη σκοπιμότητας για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο, (η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με το ψήφισμα αριθ. 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου).

Δέσμευση για προώθηση της διεύρυνσης

Το ΣΓΥ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση της διαδικασίας της διεύρυνσης στη βάση των συμφωνημένων αρχών,  σύμφωνα με την ανανεωμένη συναίνεση για τη διεύρυνση, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2006, καθώς και τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκέμβρη 2011 και βάσει της αρχής ότι κάθε χώρα θα κρίνεται σύμφωνα με την αξία της.

«Επαναβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας στη διαδικασία διεύρυνσης, που αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την ενδυνάμωση της ειρήνης, δημοκρατίας και σταθερότητας στην Ευρώπη», δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι η Διεύρυνση αποτελούσε μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Η Υπουργός επεσήμανε επίσης, ότι, υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ για θέματα Διεύρυνσης, πραγματοποίησε επισκέψεις σε όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και εν δυνάμει υποψήφιες των Δυτικών Βαλκανίων και την Ισλανδία, και στις οποίες μετέφερε θερμό μήνυμα υποστήριξης και ενθάρρυνσης για την επίσπευση της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων.

Στα σχετικά Συμπεράσματα, το ΣΓΥ σημείωσε με ικανοποίηση τη συνεχή διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας ένταξης της Κροατίας. Επιβεβαίωσε επίσης την μελλοντική προοπτική ένταξης για Τουρκία, Ισλανδία και Μαυροβούνιο στη βάση των συμφωνημένων αρχών και επί τούτου υπενθύμισε τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τον σκοπό αυτό. Η ανανεωμένη συναίνεση για τη Διεύρυνση, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2006, συνεχίζει να αποτελεί τη βάση για τη διαδικασία Διεύρυνσης, με την κάθε χώρα να κρίνεται  σύμφωνα με την αξία της.

«Αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, έχουμε επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή μας στην ευρωπαϊκή προοπτική τους, θεωρώντας την απαραίτητη για τη σταθερότητα, συμφιλίωση και το μέλλον της περιοχής. Υπενθυμίσαμε, επίσης, την ανάγκη σεβασμού των δίκαιων και αυστηρών κριτηρίων», είπε η Υπουργός Εξωτερικών. Επανέλαβε επίσης τη θέση του Συμβουλίου ότι σημειώνοντας σταθερή πρόοδο στις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και εκπληρώνοντας τα απαραίτητα κριτήρια και απαιτήσεις, τα εναπομείναντα εν δυνάμει υποψήφια κράτη των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να καταφέρουν να αποκτήσουν το καθεστώς υποψήφιου προς ένταξη κράτους σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί για έκαστο εξ’ αυτών αποσκοπώντας στην πλήρη ένταξή τους  στην ΕΕ.  

Τουρκία και Ισλανδία

Αναφορικά με την Τουρκία, η Υπουργός, Δρ. Μαρκουλλή τόνισε ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Τουρκία αποτελούν  μια αντικειμενική, δίκαιη και ισορροπημένη αξιολόγηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας κατά τον τελευταίο χρόνο. «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως και χωρίς διακρίσεις το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και σημειώνει με αυξανόμενη ανησυχία την έλλειψη ουσιαστικής προόδου από την Τουρκία για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων», δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών. Υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο έχει αποστείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Τουρκία θα μπορέσει να επιταχύνει το ρυθμό των διαπραγματεύσεων μόνο μέσω της εκπλήρωσης των δεικτών αναφοράς, των απαιτήσεων του διαπραγματευτικού πλαισίου και σεβόμενη τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΕ.

Το Συμβούλιο καλωσόρισε, επίσης, τη θετική πρόοδο που σημείωσε η Ισλανδία στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε ένα αποφασιστικό στάδιο.

Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη

Για το Μαυροβούνιο το Συμβούλιο καλωσόρισε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και σημείωσε θετικά την πρόοδο του Μαυροβουνίου στην αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφθορά, και τον τομέα της δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο κάλεσε το Μαυροβούνιο, να συνεχίσει στη βάση της μέχρι τώρα επιτευχθείσας προόδου.

Αναφορικά με την Αλβανία, το Συμβούλιο καλωσόρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει στην εκπλήρωση των 12 βασικών προτεραιοτήτων ως καταγράφονται στην Γνωμοδότηση της Επιτροπής του 2010 και σημείωσε την εισήγηση της Επιτροπής να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Αλβανία, υπό την προϋπόθεση της υλοποίησης βασικών μέτρων. Έχοντας ως απώτερο σκοπό την λήψη απόφασης για παραχώρηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Αλβανία, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει σχετική έκθεση μόλις σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος.

Για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Συμβούλιο σημείωσε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις αρχές του 2012 και επανέλαβε  την υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Εξέφρασε όμως λύπη για το ότι η δυναμική που δημιουργήθηκε δεν διατηρήθηκε καθώς και απογοήτευση για το ότι η πρόοδος ως προς την ευρωπαϊκή ατζέντα έχει σταματήσει ενώ η ρητορική διχασμού συνεχίζεται.

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

«Αναφορικά με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχουμε τώρα ένα μη στατικό κείμενο, το οποίο προσβλέπει στο μέλλον και καταγράφει ξεκάθαρα τα κίνητρα και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν», δήλωσε η Δρ. Μαρκουλλή. Πρόσθεσε ότι αυτό το κείμενο των Συμπερασμάτων μπορεί να δημιουργήσει την απαραίτητη δυναμική για έναυσμα θετικών εξελίξεων προς όφελος της Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και της ευρύτερης περιοχής, νοουμένου ότι οι προϋποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί σήμερα από το Συμβούλιο θα εκπληρωθούν.  «Αυτό μπορεί να συνεισφέρει προς την περαιτέρω προώθηση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και στοχεύει να οδηγήσει προς μια πιθανή απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια μέσα στο επόμενο τετράμηνο», ανέφερε η Κύπρια Υπουργός.

Σερβία και Κοσσυφοπέδιο

Τόσο για τη Σερβία όσο και για το Κοσσυφοπέδιο, το Συμβούλιο αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε, κάνοντας παράλληλα αναφορά στα θέματα που εξακολουθούν να χρήζουν αντιμετώπισης. «Το κείμενο προσανατολίζεται στο μέλλον, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση προς τα δύο μέρη να επιτύχουν περαιτέρω πρόοδο στο άμεσο μέλλον στον διάλογο Βελιγραδίου – Πριστίνας», είπε η Υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα ως προς τη Σερβία, το Συμβούλιο αναφέρεται στην πιθανότητα έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων όταν θα έχει σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος, στη βάση της έκθεσης που θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο την Άνοιξη του 2013. Αποσκοπώντας στην λήψη πιθανής απόφασης για έναρξη των διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το Κοσσυφοπέδιο, το Συμβούλιο θα εξετάσει, στη βάση της έκθεσης που θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή και την ΥΕ την Άνοιξη του 2013, την πρόοδο σε όλα τα σχετικά θέματα και θα προχωρήσει στην αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια της επόμενης Προεδρίας.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Χάρις Χριστοδουλίδου

Υπουργείο Εξωτερικών

Email: cchristodoulidou@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401165

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ