H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Οι προετοιμασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου στο επίκεντρο της ατζέντας του ΣΓΥ
16.10.2012, 17:30 (CET)
Το σχέδιο συμπερασμάτων της επικείμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου στις 18-19 Οκτωβρίου, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16 Οκτωβρίου, στο Λουξεμβούργο. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, της οποίας προήδρευσε ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Η ενδιάμεση έκθεση αναμένεται να είναι το κύριο θέμα των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οκτωβρίου. Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασαν επίσης το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νοεμβρίου, το οποίο θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Νωρίτερα σήμερα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συμφώνησε σε μια τρίτη μερική γενική προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές της δέσμης νομοθετικών μέτρων για την Πολιτική Συνοχής 2014 -2020.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, οι Υπουργοί εξέτασαν το σχέδιο συμπερασμάτων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, το οποίο ετοιμάστηκε από τον Πρόεδρο Van Rompuy, σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οκτωβρίου ήταν το θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια του γεύματος, με τη συμμετοχή του κ. Van Rompuy. Το σχέδιο συμπερασμάτων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλύπτει την αναθεώρηση της εφαρμογής του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και καταγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις για τον ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας των τραπεζών, καθώς και των σχέσεων της ΕΕ με τους στρατηγικούς της εταίρους. Έμφαση δόθηκε επίσης στην ενδιάμεση έκθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΝΕ, η οποία κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου, από τον κ. Van Rompuy, σε στενή συνεργασία με τους Προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η Κυπριακή Προεδρία παρουσίασε επίσης την έκθεση της για την εφαρμογή όλων των τρεχουσών εργασιών που προκύπτουν από τους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν στους επόμενους μήνες.

«Έχουμε λάβει πρόσφατα μια σειρά από δεσμεύσεις και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει μια σειρά προσανατολισμών για δράσεις κατά προτεραιότητα, με στόχο την στήριξη της ανάπτυξης και της επαρκούς ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο Υφυπουργός Μαυρογιάννης, σχολιάζοντας την έκθεση της Κυπριακής Προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέτασαν επίσης το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για το επόμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22-23 Νοεμβρίου, το οποίο θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο στόχο για επίτευξη συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις για νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020.

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης ενημέρωσε τους ομόλογους του για την πρόσφατη υιοθέτηση της «Διακήρυξης της Λεμεσού», σχετικά με τη θαλάσσια και ναυτιλιακή ατζέντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, που αποτελεί μια από τις κύριες πρωτοβουλίες της Κυπριακής Προεδρίας.

Πριν από τη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση Υπουργών κατά τη διάρκεια προγεύματος σχετικά με το ΠΔΠ, όπου συμμετείχε η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη του Γραφείου του Προέδρου Van Rompuy. Σχολιάζοντας τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης, ο Πρέσβης Μαυρογιάννης σημείωσε ότι «η συνάντηση πρόσφερε στην Προεδρία πολύτιμη πληροφόρηση ενόψει της αναθεώρησης του Διαπραγματευτικού Πλαισίου πριν το τέλος του μήνα και μετά την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ στις 23 Οκτωβρίου».

«Tο περιεχόμενο της πρότασης θα εξακολουθεί να τροποποιείται, αφού είναι και θα παραμείνει μέχρι την τελευταία στιγμή ‘εργασία εν εξελίξει’ για να αντανακλά τη συνεχή όσμωση της εργασίας στα διάφορα θεσμικά επίπεδα και φόρα, προκειμένου να   διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νοέμβριου» κατέληξε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Νωρίτερα σήμερα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων κατέληξε σε συμφωνία επί ορισμένων πτυχών (μερική γενική προσέγγιση) επί των νέων κανόνων της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Η ολοκλήρωση της εν λόγω συμφωνίας αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία, αφού η Πολιτική Συνοχής συνιστά ένα αποτελεσματικό εργαλείο για προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ