H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίου Τύπου – Οδεύοντας προς την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Συνοχής
06.11.2012, 15:34 (CET)
Η αποτελεσματικότητα και η διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής στο ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε το επίκεντρο της συζήτησης κατά την τελευταία Άτυπη Υπουργική συνάντηση επί Κυπριακής Προεδρίας, η οποία έγινε στη Λευκωσία, σήμερα, 6 Νοεμβρίου. Της συνάντησης, στην οποία παρέστησαν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί για την Πολιτική Συνοχής, προήδρευσε ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Συνοχής, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης. 

Η τελευταία Άτυπη Υπουργική συνάντηση επί Κυπριακής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, 6 Νοεμβρίου, και ήταν αφιερωμένη στην Πολιτική Συνοχής. Οι Υπουργοί συζήτησαν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής, καθώς και τους τρόπους δημιουργίας καλύτερης διακυβέρνησης. Ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn και η κα. Danuta Hübner, Πρόεδρος της Επιτροπής για Περιφερειακή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν, επίσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Mr. Ramón Luis Valcárcel Siso και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κ. Staffan Nilsson.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνόδου, τα Κράτη Μέλη εξέθεσαν τις θέσεις τους στη βάση εγγράφου της Προεδρίας, με τίτλο «Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής». Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης τόνισε ότι «το έγγραφο στοχεύει στην έναρξη των συζητήσεων και μας βοηθά στην εξεύρεση κοινού εδάφους ως προς το πώς θα εφαρμοστούν καλύτερα οι νέες ρυθμίσεις της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ».

«Επιτρέψτε μου να επαναλάβω την σημασία που προσδίδει η Προεδρία στην Πολιτική Συνοχής, η οποία είναι μια από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές επενδυτικές πολιτικές Η πολιτική συνοχής μπορεί να πετύχει σημαντικά αποτελέσματα για τις περιφέρειες και για τους ευρωπαίους πολίτες, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, καθώς μπορεί να αυξήσει την προσβασιμότητα, να παρέχει προοπτική ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Είναι επίσης μια πρακτική έκφραση αλληλεγγύης», πρόσθεσε ο Κύπριος Υφυπουργός.

Κρίσιμο σημείο για τις διαπραγματεύσεις

Η Κυπριακή Προεδρία αναγνώρισε ότι η συνάντηση γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο για τους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να υποφέρουν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, καθώς και σε ένα κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, τόσον όσον αφορά τις διαδικασίες και κανονισμούς όσο και τους οικονομικούς πόρους. Το έγγραφο της Προεδρίας και η συζήτηση κατά τη συνάντηση ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες και οι νέες ρυθμίσεις που προτάθηκαν για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής  για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2014-2020, θα βοηθήσουν τόσο στο να υπάρξει όσο το δυνατό περισσότερη προστιθέμενη αξία στις δαπάνες πολιτικής συνοχής, όσο και στη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Οι τρόποι για βελτίωση της διακυβέρνησης της πολιτικής συνοχής θεωρούνται ότι θα αποτελέσουν μια πετυχημένη συνταγή για τη νέα προγραμματική περίοδο. Το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του γεύματος, στη βάση άτυπου εγγράφου της Προεδρίας.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πέρα από τον κύριο στόχο για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, θα δοθεί έμφαση στους στόχους της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ και θα επιδιωχθεί ισχυρή σύνδεση με το ευρωπαϊκό εξάμηνο μέσω της διακυβέρνησης σε εθνικό, αλλά το σημαντικότερο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Στη βάση της συζήτησης της σημερινής συνάντησης θα ετοιμαστούν συμπεράσματα Προεδρίας , που θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και θα παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 20 Νοεμβρίου.   

Ουσιαστική πρόοδος επί του νομοθετικού πακέτου συνοχής

Η Κυπριακή Προεδρία έχει πετύχει ουσιαστική πρόοδο στην εργασία για το νομοθετικό πακέτο της συνοχής. Μια μερική γενική προσέγγιση έχει επιτευχθεί σε επτά διαπραγματευτικά τμήματα των νομοθετημάτων της Πολιτικής Συνοχής, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων  του Οκτωβρίου 2012.

Σύμφωνα με την εργασία που έγινε μέχρι τώρα, ο Πρέσβης Μαυρογιάννης επανέλαβε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προωθήσει τις εργασίες ακόμη περισσότερο. Πρόσθετα στοιχεία θα παρουσιαστούν και πάλι στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Νοεμβρίου με στόχο να επιτευχθεί μερική γενική προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών.

«Η Κυπριακή Προεδρία έχει αρχίσει εντατικούς τριλόγους με τις Επιτροπές Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στοχεύουμε να πράξουμε τα μέγιστα για να επιτευχθεί κοινή αντίληψη στο θέμα του προγραμματισμού, ώστε τα Κράτη Μέλη να μπορούν να ξεκινήσουν την έγκαιρη προετοιμασία τους για τη νέα προγραμματική περίοδο», δήλωσε ο Κύπριος Υφυπουργός.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ
Πολιτική Συνοχής
Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ