H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο - Χρειάζεται κοινή στρατηγική ενάντια στο διαδικτυακό έγκλημα
12.10.2012, 14:14 (CET)
Όσο το διαδίκτυο εξελίσσεται, επεκτείνεται και η διάσταση των εγκληματικών δραστηριοτήτων στο ψηφιακό περιβάλλον. Η αύξηση του αριθμού των χρηστών έχει καταστήσει εξαιρετικά κερδοφόρες τις παράνομες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Η Κυπριακή Προεδρία διοργανώνει διήμερο σεμινάριο στις 15-16 Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές για καλύτερη συνεργασία με στόχο την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Λόγω του ότι είναι σχετικά νέα έννοια, ο όρος διαδικτυακό έγκλημα δεν έχει ξεκάθαρο ορισμό, ο οποίος να τον καθορίζει ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες. Ο υπαστυνόμος Μάρκος Νικολεττής, υπεύθυνος για τη διοργάνωση του σεμιναρίου ως ο ειδικός της Αστυνομίας της Κύπρου, εξηγεί ότι «ο ορισμός του διαδικτυακού εγκλήματος θα μπορούσαμε να διατυπωθεί ως οι εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται με τη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων ή ενάντια σε τέτοια δίκτυα και σε συστήματα και τιμωρούνται από τον νόμο».

Παρενόχληση ανηλίκων

Σύμφωνα με τον κ. Νικολεττή, το διαδικτυακό έγκλημα εξελίσσεται και έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. «Με τις οικονομίες και τα συστήματα πληρωμών να βασίζονται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο, οι διαδικτυακοί παραβάτες διαπράττουν διάφορα εγκλήματα όπως κλοπή προσωπικών δεδομένων και απάτες. Το διαδικτυακό έγκλημα έχει καταστεί ένας σημαντικός τομέας παραοικονομίας, όπου παίζονται εκατομμύρια ευρώ, και επηρεάζει κυβερνήσεις, πρόσωπα και επιχειρήσεις», αναφέρει.

Μια από τις πιο διαδεδομένες και πλέον καταδικαστέες μορφές διαδικτυακού εγκλήματος είναι η σεξουαλική παρενόχληση και εκμετάλλευση ανηλίκων. «Αυτής της φύσεως εγκλήματα είναι συνυφασμένα με την αύξηση των χρηστών του διαδικτύου και την ενημέρωση που λαμβάνουν σε σχέση με αυτά τα θέματα», σημειώνει ο κ. Νικολεττής.

Τονίζει δε τη σημασία της πρόληψης του φαινομένου μέσω της ενημέρωσης στην οικογένεια και της εκπαίδευσης στα σχολεία για τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον. «Το φαινόμενο αυτό, τουλάχιστον στατιστικά, τα περιστατικά δηλαδή που καταγγέλλονται στην Αστυνομία, φαίνεται να έχει περιοριστεί το 2011 και το τρέχον έτος στην ΕΕ. Αυτό ίσως να οφείλεται στις ενημερωτικές εκστρατείες που γίνονται στα σχολεία για σκοπούς πρόληψης», προσθέτει.

Τρόποι αντιμετώπισης

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέταξε έναν οδικό χάρτη για το έργο της στον χώρο της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας για την περίοδο 2010-14. Στον οδικό αυτό χάρτη, ο οποίος είναι γνωστός ως Πρόγραμμα της Στοκχόλμης περιλαμβάνονται πολιτικές και νομοθεσίες για τη διαδικτυακή ασφάλεια. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο κ. Νικολεττής, η ΕΕ χρειάζεται να προωθήσει πολιτικές που να επιτρέπουν γρηγορότερες αντιδράσεις σε περιπτώσεις διάπραξης διαδικτυακών εγκλημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυπριακή Προεδρία υποστηρίζει την επικύρωση της Συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Διαδικτυακό Έγκλημα (2001 ). «Η Συνθήκη αυτή μπορεί να γίνει το νομικό πλαίσιο αναφοράς για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο», επισημαίνει.

Επιπλέον, ο κ. Νικολεττής θεωρεί πως πρέπει να ληφθούν μέτρα και στον τομέα της συνεργασίας και κοινής αντιμετώπισης του φαινομένου μεταξύ των κρατών μελών, καθότι το ηλεκτρονικό έγκλημα συνεχώς παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και ανευρίσκονται νέοι τρόποι διάπραξής του. «Τα διαφορετικά συστήματα δικαιοδοσίας, τα διαφορετικά νομοθετικά συστήματα και διαδικασίες σε σχέση με τη λήψη και τη διατήρηση μαρτυρικού υλικού, θα πρέπει να βελτιωθούν στο μέγιστο και οι διαδικασίες αντιμετώπισης θα πρέπει να γίνουν γρηγορότερες. Η υιοθέτηση Κοινού Νομοθετικού Πλαισίου για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στην καταπολέμηση του διαδικτυακού εγκλήματος», υπογραμμίζει.

«Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν ευθύνη»

Ο κ. Νικολεττής εφιστά την προσοχή σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου και τους προτρέπει να μην ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνδέσμους που λαμβάνουν από άγνωστες πηγές, ούτε να επισκέπτονται ιστοσελίδες που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες. «Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις νέες απειλές και τους κινδύνους στο διαδίκτυο μέσω των διαφόρων έγκυρων ιστοσελίδων και των ανακοινώσεων που δημοσιεύονται κατά διαστήματα. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν και οι ίδιοι ευθύνες και υποχρεώσεις στον κυβερνοχώρο. Να μην συμπεριφέρονται επιπόλαια χωρίς να ερευνούν για την αυθεντικότητα των στοιχείων που τους παρουσιάζονται», τονίζει.

Ο Κύπριος Υπαστυνόμος ευελπιστεί το επερχόμενο σεμινάριο να προμηθεύσει ένα έτοιμο σχέδιο συμπερασμάτων με τις κοινές θέσεις των τμημάτων ηλεκτρονικού εγκλήματος των κρατών μελών της ΕΕ, όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τα συμπεράσματα θα βασιστούν σε ερωτηματολόγιο που είχε αποστείλει η Κυπριακή Προεδρία σε όλα τα κράτη μέλη. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα αναλυθούν και συζητηθούν στο σεμινάριο, όπου θα παρευρεθούν επίσης ομιλητές από το FBI, την EUROPOL, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους οργανισμούς.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην Ομάδα Εργασίας Επιβολής του Νόμου στις 13-14 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες και τα ευρήματα από το ερωτηματολόγιο και το συνέδριο θα αποτελέσουν κύριο έγγραφο για την πορεία της στρατηγικής για το ηλεκτρονικό έγκλημα.