H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Θετική αρχή από την Κυπριακή Προεδρία για την προστασία δεδομένων
24.07.2012, 14:20 (CET)
Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ έκαναν σήμερα σημαντικά  βήματα προς την υιοθέτηση του προτεινόμενου Κανονισμού για τα Προσωπικά δεδομένα, που στόχο έχει την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και παράλληλα την ώθηση στην ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα της άτυπης συνάντησης Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Λευκωσία, σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με το θέμα της δέσμευσης και δήμευσης εσόδων από εγκληματικές πράξεις, που συνιστά βασικό όπλο κατά το οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος.

Οι συζητήσεις για το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα των προσωπικών δεδομένων οδήγησαν σε συγκλίσεις σε τρία σημαντικά θέματα που η Κυπριακή Προεδρία έθεσε στο τραπέζι. Οι συγκλίσεις αφορούσαν το θέμα του κόστους στις επιχειρήσεις με έμφαση στις μικρομεσαίες,  την εφαρμογή κοινών κανόνων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με πρόνοια όμως για συγκεκριμένες εξαιρέσεις, καθώς επίσης και την επανεξέταση των εξουσιών που παρέχει ο κανονισμός στην Επιτροπή.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Λουκάς Λουκά, κλείνοντας την ιδιαίτερα εποικοδομητική και ειλικρινή συζήτηση που διεξήχθη, χαρακτήρισε το ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων του κανονισμού  πολύ σημαντικό, “ιδιαίτερα αναλογιζόμενοι τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται τη στήριξή μας”, σημείωσε.   «Όπως έχει φανεί εδώ σήμερα, η επίτευξη και των δύο στόχων, δηλαδή της ενδυνάμωσης του πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της παράλληλης μείωσης του διοικητικού κόστους είναι εφικτή και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε”, υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

Παίρνοντας τον λόγο η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, κα Viviane Reding, επαίνεσε τις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας και ιδιαίτερα του επιτελείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. «Η Κυπριακή Προεδρία μας έβαλε όχι στην πρώτη αλλά στην πέμπτη ταχύτητα», είπε χαρακτηριστικά η κ. Reding, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να κινηθεί άμεσα για την προστασία των πολιτών της.

Αποστέρηση εσόδων εγκλήματος χωρίς καταδίκη

Μέσα από τη συζήτηση για το θέμα της δήμευσης, μη βασιζόμενης σε καταδίκη, εσόδων εγκληματικών πράξεων, η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στην Πρόταση Οδηγίας για τη δυνατότητα δήμευσης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, χωρίς την προηγούμενη έκδοση καταδικαστικής Απόφασης για ποινικό αδίκημα. 

«Ωστόσο», όπως άλλωστε τόνισε ο κ. Λουκά, «αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να λάβει υπόψη τα διάφορα νομικά συστήματα των κρατών μελών με στόχο την υιοθέτηση τέτοιας πρόνοιας που να είναι αποδεχτή από όλα τα κράτη μέλη».  Για την παράμετρο που αφορά στο θέμα των διασφαλίσεων, «θα πρέπει να εισαχθεί σύστημα διασφαλίσεων των δικαιωμάτων των προσώπων των οποίων τα δικαιώματα μπορεί να επηρεαστούν από τα μέτρα που προβλέπονται στην Πρόταση Οδηγίας», ανέφερε ο κ. Λουκά.

Τέλος, μετά τη συνέντευξη Τύπου οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τον  προτεινόμενο κανονισμό που προνοεί την Ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού και ουσιαστικό στόχο έχει να διασφαλίζει αποτελεσματικότερα τους πιστωτές έναντι των χρεωστών τους στην επικράτεια της ΕΕ.    Μεταξύ άλλων,  συζητήθηκε η αναγκαιότητα εξισορρόπησης μεταξύ των δικαιωμάτων των πιστωτών και των δικαιωμάτων των  χρεωστών.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας - Συντονίστρια Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Έλενα Ζαχαριάδου

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Προεδρεύων CATS
Email: ezachariadou@law.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22889154
Ακαδημαϊκός – Εμπειρογνώμονας
Συμεών Συμεωνίδης


Προεδρεύων της ΟΕ Αστικού Δικαίου (Γ.Ε., Βρυξέλλες Ι, ΕΔΠΛ, Δίκαιο Πωλήσεων)
Email: ssymeonides@law.gov.cy
Τηλέφωνο: + 3227395166
Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας
Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Προεδρεύων της ΟΕ Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου (Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων)
Email: epapakyriacou@mokas.law.gov.cy
Τηλέφωνο: +35722446002
Δικηγόρος της Δημοκρατίας
Ειρήνη Νεοφύτου

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ
Αναπληρώτρια Προεδρεύουσα της Ομάδας Εργασίας του Δικαστηρίου της ΕΕ,Σύμβουλος ΔΕΥ
Email: ineophytou@law.gov.cy
Τηλέφωνο: +3227395129
Διοικητικός Λειτουργός
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Προστασία Δεδομένων
Email: cgeorgiades@dataprotection.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22818456
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου  εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ