H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Περισσότερη και ταχύτερη δικαιοσύνη για τους πολίτες της ΕΕ
17.07.2012, 14:01 (CET)
Παραγωγική η συζήτηση μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και των μελών της Επιτροπής Νομικών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο.

Η βελτίωση και η αναβάθμιση συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης ήταν στο επίκεντρο σημερινής συνάντησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Λουκά Λουκά και της Επιτροπής Νoμικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε γύρω στο μεσημέρι, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, αποτέλεσε ουσιαστικά συνέχεια της πετυχημένης παρουσίασης, στις 9 Ιουλίου, των Προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα Δικαιοσύνης, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τέσσερα σημαντικά ζητήματα του τομέα δικαιοσύνης.

Προστασία των θυμάτων βίας σε αστικές υποθέσεις

 Στην ερώτηση της Επιτροπής για το πώς η Κυπριακή Προεδρία προωθεί περαιτέρω τον Κανονισμό  για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας θυμάτων  βίας σε αστικές υποθέσεις, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση των συζητήσεων για το ζήτημα αυτό, αφού ο συγκεκριμένος κανονισμός αποτελεί ουσιαστικό συστατικό του Πακέτου για την Προστασία των Θυμάτων βίας. Υπογράμμισε δε ότι  η Προεδρία, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ανέλαβε  η Δανική Προεδρία, θα εργαστεί  για την  επίλυση των τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν μέχρι στιγμής, με στόχο ακριβώς την ολοκλήρωση των συζητήσεων για το θέμα. 

Ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος  στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν εκτενώς για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν, με στόχο την τελική υιοθέτηση της τροποποίησης του κανονισμού για επίλυση των διασυνοριακών διαφορών σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, γνωστού ως Βρυξέλλες Ι. Η Κυπριακή Προεδρία έχει επανειλημμένως εκφράσει τη δέσμευσή της για ολοκλήρωση των συζητήσεων, αφού πρόκειται για νομοθέτημα θεμελιώδους σημασίας για πολίτες ή εταιρείες που βρίσκονται εν μέσω δικαστικών διαδικασιών διασυνοριακού χαρακτήρα, χρήζει όμως απλοποίησης, με την κατάργηση χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών.

Αντιμετώπιση της συσσώρευσης υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ

Δεύτερο σημαντικό θέμα στην ημερησία διάταξη της συνάντησης ήταν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς λειτουργίας του Δικαστηρίου της ΕΕ, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης συσσώρευσης υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Η πρόκληση, σε σχέση με το ζήτημα αυτό, είναι να επιτευχθεί εξισορρόπηση μεταξύ της  ανάγκης για αποτελεσματικότερη και ταχύτερη λειτουργία των Δικαστηρίων της Ένωσης από τη μια και του αυξημένου κόστους που προϋποθέτει η προτεινόμενη τροποποίηση από την άλλη, η οποία συμπεριλαμβάνει την πρόσληψη επιπρόσθετου αριθμού δικαστών.  

Ενιαία νομοθεσία για διασυνοριακά συμβόλαια πωλήσεων

Τέλος, ο Υπουργός και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ασχολήθηκαν με την πρόταση της Επιτροπής για μία ενιαία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Δίκαιο των Πωλήσεων, που θα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ και θα παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και καλύτερη προστασία. 

Ο κ. Υπουργός προέβη σε μια επισκόπηση όσον αφορά την πρόοδο που έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί για το θέμα, το οποίο άρχισε να συζητείται κατά την Πολωνική Προεδρία.  Σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα της Προεδρίας, ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές συζητήσεις θα συνεχιστούν σε επίπεδο ομάδων εργασίας. Επιπλέον, ανέδειξε το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές σοβαρές παράμετροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι αυτονόητο για μας ως Προεδρία, ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους να εξετάσουν εκτενώς τη θέση τους και θα πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά ό,τι έχουν να πουν για το θέμα».

Σύμβουλος Θεμάτων EE
Έλενα Παναγιώτου

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
Συντονίστρια Συμβουλίων ΔΕΥ & Επιτροπής CATS
Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805982
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996