H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Σημαντικά ζητήματα δικαιοσύνης και ασφάλειας συζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης
10.07.2012, 14:25 (CET)
Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, προωθεί η Κυπριακή Προεδρία στους τομείς δικαιοσύνης και ασφάλειας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σε τρεις Επιτροπές.

Την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, καθώς και άλλες βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Λουκάς Λουκά σε τρεις αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ένδειξη της τεράστιας σημασίας που η  Προεδρία αποδίδει στη συνεργασία  με το Κοινοβούλιο. Χθες, ο Υπουργός είχε συνάντηση με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων(JURI), ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), καθώς και  με την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας και  Ισότητας των Φύλων (FEMM).

Ενδυνάμωση των νομικών εργαλείων για διασυνοριακές διαφορές 

Ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (JURI), o κ. Υπουργός υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της  Κυπριακής Προεδρίας να  εργαστεί για την ολοκλήρωση στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, της αναθεώρησης του Κανονισμού Βρυξέλες Ι. Ο υφιστάμενος  κανονισμός συνιστά θεμελιώδες νομικό εργαλείο στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με εμπλεκόμενους πολίτες της ΄Ενωσης, επιβάλλεται ωστόσο απλοποίηση και εκσυγχρονισμός του. 

Στο ίδιο πλαίσιο, η Προεδρία έχει συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της την περαιτέρω προώθηση του προτεινόμενου Κανονισμού για  θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Παγοποίηση και κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος

Κατά την παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), o κ. Υπουργός στάθηκε  ιδιαίτερα στην προτεραιότητα της Προεδρίας για  ενεργό συμβολή της στην πάταξη της διασυνοριακής δράσης εγκληματικών ομάδων και συγκεκριμένα στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου αναφορικά με την πρόταση για τη Δέσμευση και τη Δήμευση των Περιουσιακών Στοιχείων, Προϊόν Εγκληματικών Πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική πρόταση , αφού, μεταξύ άλλων, ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα  κατάσχεσης και δήμευσης προϊόντων εγκλήματος  από τα κράτη μέλη.  Για το σκοπό αυτό, «η Προεδρία θα εργαστεί σκληρά για την επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο Συμβουλίου και στο πλαίσιο αυτό, έχουμε προγραμματίσει σημαντικό αριθμό συναντήσεων, καθώς και την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου», είπε ο κ. Υπουργός

Προστασία των προσωπικών δεδομένων και ώθηση στην ανάπτυξη

Δεδομένου ότι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα αποτελεί αναγκαιότητα, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά της την προώθηση του σχετικού μεταρρυθμιστικού νομοθετικού πακέτου.  Ο κ. Υπουργός παρουσίασε  στην Επιτροπή LIBE τους τρόπους με τους οποίους η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται να προωθήσει τις συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην άσκηση  μεγαλύτερου ελέγχου από τους πολίτες  στις πληροφορίες που τους αφορούν και την καλύτερη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Παράλληλα, μία σύγχρονη νομοθετική ρύθμιση μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης στις γυναίκες θύματα βίας

Ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Φύλων (FEMM), ο κ. Υπουργός  υπογράμμισε  ότι βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της ισότητας των φύλων, είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων βίας.  

Διακυβέρνηση Σένγκεν

Απαντώντας σε ερωτήσεις Ευρωβουλευτών για το θεμα της διακυβέρνησης Σένγκεν, ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει πλήρως τις πολιτικές ευαισθησίες του όλου ζητήματος, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της Προεδρίας για να εξευρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος, ούτως ώστε  Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο να συνεχίσουν να εργάζονται στενά και σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας. «Πραγματικά ελπίζω ότι μαζί μπορούμε να καταλήξουμε σε μία βάση επί της οποίας θα συμφωνήσουμε, για να προωθήσουμε αυτή τη σημαντική εργασία και κατά συνέπεια να διασφαλίσουμε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα, για να καταστεί δυνατή η καθιέρωση μιας βελτιωμένης διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν, που είναι το ζητούμενο όλων μας», κατέληξε ο  Υπουργός Δικαιοσύνης.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Σύμβουλος Θεμάτων EE
Έλενα Παναγιώτου

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
Συντονίστρια Συμβουλίων ΔΕΥ & Επιτροπής CATS
Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805982
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996