H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Αποτελεσματικότερη προστασία από το οργανωμένο έγκλημα
26.10.2012, 17:25 (CET)
Ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση πέτυχαν σήμερα, 26 Οκτωβρίου, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ, σχετικά με τη δήμευση περιουσίας που αποτελεί προϊόν εγκλήματος, αφού συμφώνησαν ότι τα ΚΜ θα μπορούν μετά την επίτευξη συμφωνίας, να δημεύουν περιουσία καταδικασθέντος για σοβαρό έγκλημα  ακόμη και όταν αυτή η περιουσία δεν αποτελεί άμεσο προϊόν του εγκλήματος για το οποίο αποφασίστηκε η καταδίκη. Επιπλέον, σημειώθηκε πρόοδος στο θέμα της επιβολής, σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεσματικών κυρώσεων σε πρόσωπα που χειραγωγούν την αγορά, κλονίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την αξιοπιστία της αγοράς.      

Κατά τη δεύτερη και τελευταία μέρα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων , που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο υπό την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Λουκά Λουκά,  στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα του τομέα δικαιοσύνης, τα οποία μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και στην αποτελεσματικότερη προστασία της νόμιμης οικονομίας από το οργανωμένο, διασυνοριακό έγκλημα.  Ως πολύ παραγωγικές χαρακτήρισε τις εργασίες η Επίτροπος Reding, η οποία συμμετείχε στο Συμβούλιο. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία για τη σκληρή δουλειά τους τελευταίους τέσσερις μήνες και τη συμβολή τους στην προώθηση των προτάσεων μας στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου Δικαιοσύνη για την Ανάπτυξη».

Δήμευση περιουσίας που δεν σχετίζεται  με καταδίκη

΄Οσον αφορά στην προταση οδηγίας για τη δέσμευση και δήμευση περιουσίας που αποτελεί προιόν εγκληματικών πράξεων στην ΕΕ, οι Υπουργοί συμφώνησαν στην πτυχή της εκτεταμένης δήμευσης περιουσίας. Η συγκεκριμένη πτυχή  παρέχει τη δυνατότητα στα ΚΜ να δημεύουν περιουσία, που δεν αποτελεί το άμεσο προϊόν ενός εγκλήματος, είναι όμως δυσανάλογη με το ύψος των εισοδημάτων καταδικασθέντος για σοβαρό έγκλημα. 

Με δεδομένο το θετικό αυτό βήμα, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο ομάδας εργασίας αλλά και ευρύτερα τη βαρύτητα που δίδει η Κυπριακή Προεδρία στο ζήτημα αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ανέφερε: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι μετά και από αυτό το βήμα που κάναμε σήμερα, θα πετύχουμε το στόχο για γενική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους». 

Περιορισμός χειραγώγησης της αγοράς

Τους υπουργούς απασχόλησε επίσης η πρόταση για επιβολή, σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών κυρώσεων σε συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.  Μετά από τη σημερινή συζήτηση, θα υπάρξει επιτάχυνση των συζητήσεων  σε τεχνικό επίπεδο για την τόσο σημαντική αυτή οδηγία, η οποία μπορεί να περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα αδικοπραγούντων να χειραγωγούν την αγορά μέσω παραπλανητικής πληροφόρησης και πρακτικών που οδηγούν τιμές σε ασυνήθιστα ψηλά επίπεδα, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές των εθνικών ποινικών συστημάτων.  

Εξάλλου, μια σε βάθος και επί της ουσίας συζήτηση διεξήχθη με βάση τα συμπεράσματα και τις συστάσεις στην τελική έκθεση για την πέμπτη σειρά αμοιβαίων αξιολογήσεων, με θέμα το οικονομικό έγκλημα και τη διερεύνηση οικονομικών συναλλαγών. Με δεδομένο ότι η ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα ενδυναμώνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, οι Υπουργοί κατέληξαν ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η διαφορετικότητα των νομικών συστημάτων, των διοικητικών διευθετήσεων, ως επίσης οι βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.       

Θετικής αντιμετώπισης έτυχε  επίσης το έργο που επιτελείται από την Προεδρία σε σχέση με την  πρόταση της ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

 «Οι εντατικές διαπραγματεύσεις στην Ομάδα Εργασίας θα συνεχιστούν, ούτως ώστε οι πιστωτές να αποκτήσουν το συντομότερο δυνατό, τη δυνατότητα να ανακτούν οφειλές σε άλλο ΚΜ, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουμε τα δικαιώματα των οφειλετών», ανέφερε σχετικά ο κ. Υπουργός.

Τέλος, οι Υπουργοί εξέτασαν την πορεία των εργασιών και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά το μεταρρυθμιστικό πακέτο για τα προσωπικά δεδομένα από το ΄Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών του περασμένου Ιουλίου μέχρι και σήμερα. Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις , ενώ αρκετοί εξέφρασαν   τον προβληματισμό τους  κατά πόσο ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελεί το ορθότερο νομικό μέτρο.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Σύμβουλος Θεμάτων EE
Έλενα Παναγιώτου

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
Συντονίστρια Συμβουλίων ΔΕΥ & Επιτροπής CATS
Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805982
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ