H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και Περιφερειακό Πρόγραμμα Προστασίας για τη Συρία συζητούνται στο ΔΕΥ
24.10.2012, 09:44 (CET)
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, η κατάσταση στη Συρία και η δημιουργία ενός Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας για τη Συρία και Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων 2012-2016, η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για πάγωμα και κατάσχεση εισοδημάτων από εγκληματικές ενέργειες στην ΕΕ, καθώς και οι αποτρεπτικές κυρώσεις για παραπλάνηση της αγοράς είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο.

Η Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, κα Ελένη Μαύρου, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, κ. Λουκάς Λουκά, θα προεδρεύσουν το προτελευταίο Συμβούλιο Υπουργών ΔΕΥ υπό την Κυπριακή Προεδρία. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, κα Viviane Reding, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κα Cecilia Malström, και η Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αντιμετώπισης Κρίσεων, κα Kristalina Georgieva. Θα συμμετέχουν επίσης Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), καθώς και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανώσεων.

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν ήδη σε συμφωνία σχετικά με την Οδηγία για την αναγνώριση και την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την αναδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου, του κανονισμού Eurodac και την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου έχουν περάσει στην τελική τους φάση. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την πολιτική συμφωνία για την Οδηγία περί συνθηκών υποδοχής, η οποία θα επιβεβαιώσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να λάβει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις στον τομέα του ασύλου και να αναθέσει στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου τη συνέχιση του έργου σύμφωνα με τη δέσμευση για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για το ΚΕΣΑ μέχρι το τέλος του 2012.

Δημιουργία Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας για τη Συρία

Οι Υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν την ανθρωπιστική και προσφυγική κρίση στη Συρία, θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα την ΕΕ. Μεγάλος αριθμός Σύριων  έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό και οι αριθμοί που αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες αυξάνονται.

Η ΕΕ έχει δεχθεί μεταναστευτικές πιέσεις και ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη βιώσει μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των αιτήσεων ασύλου. Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια συνολική αντιμετώπιση από την πλευρά της ΕΕ. Η Προεδρία έχει ως στόχο να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες της Συρίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση των ατόμων που εκτοπίστηκαν από τη σύγκρουση με τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας (RPP). Η Προεδρία έχει συμπεριλάβει προηγουμένως το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του Άτυπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον Ιούλιο του 2012. Ένα RPP θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των αρχών και των οργανώσεων που ασχολούνται με τη διεθνή προστασία και τα θέματα των προσφύγων, με σκοπό την κάλυψη των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν στην παροχή βιώσιμων λύσεων για τα δεινά εκείνων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη Συρία . Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη ενός RPP. Το Συμβούλιο αναμένεται να κληθεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε αυτό το έργο με την προοπτική της θέσπισης/ίδρυσης Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας το συντομότερο δυνατό

Πρόταση απόφασης για Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ

Η αρχική πρόταση κατατέθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012. Ο στόχος του μηχανισμού είναι να αντικαταστήσει την ισχύουσα νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές όλων των ειδών εντός και εκτός της Ένωσης. Η πρόταση συμβάλλει στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην αύξηση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, στην αύξηση της ανθεκτικότητας σε φυσικές και τεχνητές καταστροφές, ως ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος της Στοκχόλμης και της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ. Το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση προσανατολισμού με βάση ένα έγγραφο της Κυπριακής Προεδρίας σχετικά με την πρόταση για τη δημιουργία Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Σχέδιο συμπερασμάτων για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων

Το αναθεωρημένο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων 2012-2016 έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τη στρατηγική που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Το Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει το αναθεωρημένο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

Δέσμευση εσόδων εγκλήματος και προστασία της αγοράς 

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης θα συζητήσουν την πρόταση οδηγίας για τη δέσμευση και δήμευση περιουσίας, που αποτελεί προϊόν εγκληματικών πράξεων στην ΕΕ.  Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε επίπεδο ομάδας εργασίας και την πολιτική βούληση που υπάρχει από την πλειοψηφία των κρατών μελών σε σχέση με τον τρόπο  χειρισμού συγκεκριμένων πτυχών του θέματος, η Κυπριακή Προεδρία ευελπιστεί ότι η συζήτηση θα  οδηγήσει το θέμα αυτό ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο για γενική συμφωνία εντός του Συμβουλίου έως το τέλος του έτους.

Επίσης, ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης,  θα είναι η  πρόταση για επιβολή σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.  Στόχος της συζήτησης είναι να διασαφηνιστούν πλήρως κάποια τεχνικά ζητήματα που έχουν  προκύψει, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της συζητήσεων για επίτευξη συμφωνίας. 

Διεύρυνση Σένγκεν και ευάλωτοι στόχοι τρομοκρατίας

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα εξεταστεί επίσης το θέμα της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν.  Ο κ. Λουκά εξέφρασε την απογοήτευσή του  για το γεγονός ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η λήψη θετικής απόφασης για πλήρη ένταξη των δύο χωρών στο Σένγκεν.

«Ωστόσο,  θέλουμε να επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας ως Κυπριακή Προεδρία, ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την επιτυχή διεύρυνση του χώρου Σένγκεν και για το σκοπό αυτό  βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με όλες τις αντιπροσωπείες», υπογράμμισε ο Κύπριος υπουργός. 

Επιπρόσθετα, θα τεθούν επί τάπητος μία σειρά από άλλα σημαντικά θέματα συμπεριλαμβανομένων κάποιων εξελίξεων που σημειώθηκαν στο θέμα του μεταρρυθμιστικού νομοθετικού πακέτου για τα προσωπικά δεδομένα, ως επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης της προστασίας των ευάλωτων στόχων από τρομοκρατικά κτυπήματα.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Διοικητικός Λειτουργός
Ανδρέας Κωνσταντίνου

Υπουργείο Εσωτερικών
Συντονιστής Συμβουλίων ΔΕΥ
Email: aconstantinou@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867691
Σύμβουλος Θεμάτων EE
Έλενα Παναγιώτου

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
Συντονίστρια Συμβουλίων ΔΕΥ & Επιτροπής CATS
Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805982
Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ