H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην ατζέντα του ΔΕΥ
05.12.2012, 11:44 (CET)
Οι Υπουργοί της ΕΕ θα συναντηθούν για την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) υπό την Κυπριακή Προεδρία στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) και η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Στον τομέα της Δικαιοσύνης το Συμβούλιο βρίσκεται κοντά στην   υιοθέτηση της οδηγίας για δέσμευση και δήμευση περιουσίας που συνιστά προϊόν εγκλήματος, με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επιπλέον, αναμένεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα σ΄ ό,τι αφορά την καλύτερη προστασία των θυμάτων εγκλημάτων, αφού το Συμβούλιο οδεύει προς γενική συμφωνία αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού για αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας θυμάτων σε αστικά θέματα.

H Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, κα Ελένη Μαύρου, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, κ. Λουκάς Λουκά, θα προεδρεύσουν της συνεδρίασης του Συμβουλίου ΔΕΥ. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και των Επιτρόπων Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, κ. Viviane Reding , και Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Cecilia Malmström.

Εντατικές προσπάθειες για ολοκλήρωση του ΚΕΣΑ εντός του 2012;

Το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις για την ολοκλήρωση του ΚΕΣΑ. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στoν Κανονισμού του Δουβλίνου και του Eurodac και την Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου.

Όσον αφορά τη δυνατότητα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ΚΕΣΑ μέχρι το τέλος του 2012, η κα Μαύρου δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά για τα υπόλοιπα θέματα. Ο στόχος μας να ολοκληρωθεί το ΚΕΣΑ μέχρι το τέλος του έτους παραμένει δύσκολος, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση, ή τουλάχιστον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, με την προϋπόθεση ότι όλοι θα εργαστούν από κοινού για το σκοπό αυτό».

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός ΚΕΣΑ. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την Οδηγία για την Αναγνώριση, την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής και του Κανονισμού του Δουβλίνου, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την αναδιατύπωση του Κανονισμού Eurodac και την Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου έχουν εισέλθει στην τελική τους φάση. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την πολιτική συμφωνία για τον Κανονισμό του Δουβλίνου, η οποία θα επιβεβαιώσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του ΕΚ. Επιπλέον, το Συμβούλιο αναμένεται επίσης να λάβει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις στον τομέα του ασύλου και να αναθέσει στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου να συνεχίσουν το έργο σύμφωνα με τη δέσμευση για τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012.

Η Προεδρία παρουσιάζει αξιολόγησης του Προγράμματος της Στοκχόλμης

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνόδου του Συμβουλίου (Εσωτερικών και Δικαιοσύνης), θα εξεταστεί η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο παρέχει έναν οδικό χάρτη για το έργο της ΕΕ στον χώρο της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας για την περίοδο 2010-14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης το 2009 και ζήτησε να πραγματοποιηθεί μια ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του κατά τη διάρκεια του 2012. Η Προεδρία επιθυμεί να συμβάλει στην αξιολόγηση με την υποβολή ενός εγγράφου εκτίμησης προόδου και θα καλέσει το Συμβούλιο να υποδείξει τις προτεραιότητες για την περαιτέρω πρόοδο της εφαρμογής του προγράμματος, βάσει αυτής της επισκόπησης.

Ενίσχυση μέτρων κατά οργανωμένου εγκλήματος

Η πρόταση οδηγίας για δέσμευση και δήμευση περιουσίας που αποτελεί προϊόν εγκλήματος στην ΕΕ, είχε τεθεί εξαρχής ως βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και στο πλαίσιο αυτό έχουν λάβει χώρα εντατικές συζητήσεις κατά τους τελευταίους μήνες σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. 

Το Συμβούλιο ΔΕΥ βρίσκεται  κοντά σε γενική συμφωνία για τη συγκεκριμένη πρόταση, η οποία  μπορεί να συμβάλει δραστικά στην εξάλειψη οικονομικών κινήτρων για τους εγκληματίες. Μεταξύ άλλων,  η οδηγία  παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δημεύουν περιουσία χωρίς προηγούμενη καταδικαστική απόφαση υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά και περιουσία που δεν αποτελεί το άμεσο προϊόν ενός εγκλήματος, είναι όμως δυσανάλογη με την αξία των εισοδημάτων καταδικασθέντος για σοβαρό έγκλημα (εκτεταμένη δήμευση). 

Προστασία των θυμάτων εγκλημάτων σε αστικές υποθέσεις

Η αναμενόμενη υιοθέτηση από το Συμβούλιο, της Πρότασης Κανονισμού για αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικά θέματα, φέρνει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά στην αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων. Διασφαλίζει ουσιαστικά ότι τα θύματα   ακόμη και όταν ταξιδεύουν ή εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ,  θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί κατά του δράστη, όπως απαγόρευση επικοινωνίας ή απαγόρευση προσέγγισης, χωρίς διατυπώσεις και πολύπλοκες διαδικασίες.   

Προστασία της αγοράς

Συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου αναμένεται επίσης σ’ ότι αφορά την πρόταση για επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, που είχε επίσης συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Από το τελευταίο Συμβούλιο, υπήρξε επιτάχυνση των συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο, για την ιδιαίτερα σημαντική αυτή οδηγία, η οποία αποσκοπεί να αποτρέψει τη χειραγώγηση της αγοράς στην ΕΕ, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα των αδικοπραγούντων να εκμεταλλεύονται τις διαφορές εθνικών ποινικών συστημάτων. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο θα εξετάσει  μεταξύ άλλων,  την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε τεχνικό επίπεδο  σ’ ότι αφορά τα ακόλουθα ζητήματα: 

• τις δύο νομοθετικές προτάσεις για την  επίλυση  περιουσιακών διαφορών  μεταξύ πρώην συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων σε διασυνοριακού χαρακτήρα

• το νομοθετικό πακέτο για την προστασία των  προσωπικών δεδομένων

                • την  πρόταση της ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού  για διευκόλυνση της
                  διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κτίριο Justus Lipsius), Βρυξέλλες


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Τηλέφωνο+32 (0)2 281 2140
Ιστοσελίδαhttp://www.consilium.europa.eu
Συντεταγμένες50.841476 4.382447