H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Κορεπέρ ΙΙ υιοθετεί τον Κανονισμό για την αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτούντων άσυλο
10.10.2012, 15:36 (CET)
Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (Κορεπέρ ΙΙ) του Συμβουλίου ενέκρινε σήμερα το κείμενο των όρων εντολής του Συμβουλίου για τον κανονισμό EURODAC, ο οποίος αφορά τη βάση δεδομένων αποθήκευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτητών ασύλου. Το θέμα θα συζητηθεί στη συνέχει σε τριμερείς διαλόγους μεταξύ Συμβουλίου της ΕΕ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 Η EURODAC είναι μια βάση δεδομένων, που ιδρύθηκε το 2000, και στην οποία αποθηκεύονται τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων από τα κράτη μέλη επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου και βοηθά στον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.

Διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών

Τον Ιούνιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  πρόταση αναδιατύπωσης για την τροποποίηση του κανονισμού EURODAC. Η πρόταση κανονισμού αποτελεί το τελευταίο νομοθετικό κομμάτι εν όψει της δημιουργίας του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) μέχρι το τέλος του 2012. Η παρούσα πρόταση αναδιατύπωσης, εκτός από τη βελτίωση του ισχύοντος κανονισμού όσον αφορά τις προϋποθέσεις πρόσβασης των αρχών ασύλου στη βάση δεδομένων, εισάγει τη δυνατότητα των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και της Europol να έχουν πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων EURODAC για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζεται ένα δομικό κενό πληροφόρησης και επαλήθευσης που προκύπτει σήμερα, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει στην ΕΕ ένα μέσο που θα επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου στην ΕΕ να διαπιστώνουν το κράτος μέλος που διαθέτει πληροφορίες σχετικά με έναν αιτούντα άσυλο, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση σε άλλο κράτος μέλος. Παρότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων στα κράτη μέλη, οι οποίες περιέχουν δεδομένα για τους πολίτες της ΕΕ και είναι σε γενικές γραμμές προσβάσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου άλλων κρατών μελών, δεν υπάρχουν αποτελεσματικές δυνατότητες ώστε οι αρχές αυτές να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με αιτούντες άσυλο.

Το Συμβούλιο, σε λιγότερο από τρεις μήνες, υπό τις Προεδρίες Δανίας και Κύπρου, εξέτασε το κείμενο και κατέληξε στη συμφωνία που αντανακλάται στο σημερινό κείμενο. Το κείμενο αυτό βελτιώνει την αρχική πρόταση της Επιτροπής σε διάφορες τεχνικές πτυχές και αντιμετωπίζει τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες των διαφόρων αρχών.

Η έγκριση αυτού του κειμένου επιτρέπει την έναρξη των τριμερών διαλόγων μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του επί του σχεδίου κανονισμού. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η ΕΜΑ ενέκρινε τους όρους της εντολής για την έναρξη των τριμερών διαλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις υπόλοιπες διατάξεις «επιτροπολογίας» του κανονισμού του Δουβλίνου, ενώ συνεχίζονται οι τριμερείς διάλογοι με το ΕΚ για την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου  με στόχο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις έγκαιρα ώστε η ΕΕ να σεβασθεί την προθεσμία του 2012 για τη δημιουργία του ΚΕΣΑ.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441