H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Γενική προσέγγιση για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, χειραγώγηση αγοράς και προστασία θυμάτων στο Συμβούλιo ΔΕΥ
07.12.2012, 12:09 (CET)
Στην πρωινή συνεδρίαση της δεύτερης μέρας του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), οι υπουργοί έκαναν μερικά σημαντικά βήματα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού, οργανωμένου εγκλήματος και για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση στις νομοθετικές προτάσεις για τη δήμευση και κατάσχεση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και σε αμοιβαία αναγνώριση προστατευτικών μέτρων για αστικά θέματα. Γενική προσέγγιση υπήρξε επίσης στην πρόταση Οδηγίας για την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς. Η πρόταση χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ως νομική βάση για την υιοθέτηση κοινών ελάχιστων κανόνων στο ποινικό δίκαιο, τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση Οδηγίας για τη δήμευση και κατάσχεση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό μέτρο καταπολέμησης του κερδοφόρου εγκλήματος. Επομένως, η εξεύρεση πολιτικής συμφωνίας, η κατάληξη δηλαδή σε γενική προσέγγιση, και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων υπήρξε προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και των κρατών μελών. Η γενική προσέγγιση θα δώσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την κατάσχεση περιουσιών

Η πρόταση έχει στοχεύει στην ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν προϊόν σοβαρού ή οργανωμένου εγκλήματος. Σκοπός είναι η διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για την κατάσχεση, τη δήμευση και την ανάκτηση κερδών τα οποία αποκτήθηκαν μέσω διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος, εξυπηρετώντας έτσι την καταπολέμηση του οικονομικού κινήτρου και προστατεύοντας τη νομιμότητα της οικονομίας.

Ανάμεσα σε άλλα, η πρόταση περιέχει πρόνοιες διευκόλυνσης της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες καταδικασθέντων προσώπων και για απλοποίηση των μέτρων για ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία μεταφέρθηκαν σε τρίτους, οι οποίοι θα έπρεπε να γνωρίζουν πως προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Διασφαλίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ενεργήσουν εντός του πλαισίου θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασίας, σύμφωνα με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Με την υιοθέτηση της πρότασης, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια για να τη μεταβιβάσουν την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο.

Διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων

Επιπλέον, το Συμβούλιο ΔΕΥ κατέληξε σε γενική προσέγγιση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν Κανονισμό αμοιβαίας αναγνώρισης μέτρων προστασίας σε αστικά θέματα. Η πρόταση αποτελεί μέρος του νομοθετικού πλαισίου ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη, αυτός ο Κανονισμός θα συμπληρώσει την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η οποία καλύπτει τα μέτρα προστασίας σε ποινικά θέματα, και θα διασφαλίσει την προστασία των θυμάτων εγκλήματος σε όλη την ΕΕ.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ κατέληξαν σε γενική προσέγγιση στην πρόταση Οδηγίας για την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς (MAD). Είναι η πρώτη φορά που το άρθρο 83(2) της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ χρησιμοποιείται ως νομική βάση για μια νομοθετική πρόταση. Το άρθρο προνοεί την υιοθέτηση κοινών ελάχιστων κανόνων στο ποινικό δίκαιο ούτως ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή εναρμονισμένης πολιτικής στην ΕΕ.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματαγορές

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ ενάντια στην εγκληματική δραστηριότητα και στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματαγορές, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων αποδείχτηκε αναποτελεσματικό για την προστασία της ακεραιότητας των αγορών. Η Οδηγία συμπληρώνει την πρόταση Κανονισμού για τη Χειραγώγηση της Αγοράς και θα βελτιώσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο μέσω ενίσχυσης των διοικητικών κυρώσεων.

Η γενική προσέγγιση στην οποία κατέληξαν οι υπουργοί παρέχει ορισμούς για αδικήματα όπως η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς. Η προσθήκη στην πρόταση θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Ένωσης να καταπολεμήσει τα αδικήματα χειραγώγησης της αγοράς, καθώς οι υπάρχοντες διαφορετικοί ορισμοί μεταξύ των κρατών μελών για αυτά, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους δράστες να επωφελούνται από νομικές ελλείψεις.

Η προτεινόμενη νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να διασφαλίσουν ότι τα ποινικά αδικήματα αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις. Προβλέπει την ποινικοποίηση της χειραγώγησης δεικτών, όπως ο LIBOR και ο EURIBOR, και προνοεί ευθύνες στα νομικά πρόσωπα. Μέσω της προτεινόμενης νομοθεσίας, απαιτείται από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ποινικές κυρώσεις για την ηθική αυτουργία, τη συνέργεια και την εξώθηση σε χειραγώγηση της αγοράς, όπως και τις απόπειρες διάπραξης αυτών των αδικημάτων.

Συνεπώς, η πρόταση θα αποτρέψει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα από την εκμετάλλευση των διαφορών στις νομικές ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Η γενική προσέγγιση επί της πρότασης επιφέρει διαπραγματευτική εντολή με το ΕΚ. Με την υιοθέτησή της, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κτίριο Justus Lipsius), Βρυξέλλες


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Τηλέφωνο+32 (0)2 281 2140
Ιστοσελίδαhttp://www.consilium.europa.eu
Συντεταγμένες50.841476 4.382447