H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών
10.07.2012, 12:59 (CET)
Θέματα μετανάστευσης και ασύλου, η Πρόταση Κανονισμού για το EUROSUR, ο αγώνας κατά της Εμπορίας Προσώπων και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013, είναι μερικά από τα θέματα που παρουσίασε η Υπουργός Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE).

Η Υπουργός Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου, τόνισε κατά την παρουσίαση της στην Επιτροπή LIBE στις 10 Ιουλίου, ότι λόγω οικονομικής κρίσης επιβάλλεται δημοσιονομική εξυγίανση. Υπογράμμισε δε την επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η κα Υπουργός αναφέρθηκε στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η Κυπριακή Προεδρία θα παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο για ειλικρινή και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη, τα οποία υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις στα συστήματα ασύλου τους. Πρόσθεσε ότι «στον τομέα του ασύλου, βασική προτεραιότητα παραμένει η ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, με βάση το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης».

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη, η κα Υπουργός τόνισε την μεγάλη σημασία για συνεργασία ανάμεσα στα ΚΜ, η οποία να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, με σκοπό μία ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, βασισμένη σε κοινές διαδικασίες υποδοχής και στη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών.

Αναφορικά με το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, η Υπουργός ανάφερε ότι «δεσμευόμαστε να εργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο, με στόχο την ολοκλήρωση των υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενων Οδηγιών για Εποχικά Εργαζόμενους και Ενδοεπιχειρησιακά Μετατιθέμενους»

Σε ότι αφορά το θέμα της διαχείρισης των συνόρων, η κα Υπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή ότι «η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να προωθήσει, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την Πρόταση Κανονισμού για το EUROSUR». Αναφερόμενη στο θέμα των θεωρήσεων, η κα Υπουργός είπε ότι «με εποικοδομητικό πνεύμα θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο για επίτευξη συμφωνίας στο θέμα του Κανονισμού για τις θεωρήσεις, ένα ουσιαστικό ζήτημα για την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ που χρειάζεται επίλυση»

Πρόσθεσε ότι ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στον αγώνα κατά της Εμπορίας Προσώπων, που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα κράτη μέλη και «η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων».

Με στόχο μία ΕΕ πιο προσιτή για τους πολίτες της, ανέφερε πως «η Κυπριακή Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με το ΕΚ προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 θα έχει αξιόλογο και μακρόπνοο αντίκτυπο και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό».

Σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Εσωτερικών Υποθέσεων κάτω από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η κα Υπουργός είπε: «Η προώθηση των εν λόγω προτάσεων Κανονισμών του Συμβουλίου αποτελεί καίρια πρόκληση και προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας συναπόφασης, τηρώντας πάντοτε τις βασικές αρχές της διαφάνειας ενώπιον των ΚΜ, του Συμβουλίου και του ΕΚ».

Κλείνοντας, η κα Υπουργός διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Προεδρία «θα ενεργεί ως έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής και θα εργαστεί προς μία καλύτερη Ευρώπη στο πνεύμα των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης, προς μία Ευρώπη που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, προς μία Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονες της», τονίζοντας ότι η συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Διοικητική Λειτουργός
Νατάσα Οικονόμου

Υπουργείο Εσωτερικών
Συντονίστρια Μονάδας Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: neconomou@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867733