H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Πολιτική συμφωνία για τον Κανονισμό του Δουβλίνου
06.12.2012, 19:17 (CET)
Στην επιβεβαίωση της πολιτικής συμφωνίας επί του Κανονισμού του Δουβλίνου προχώρησε σήμερα το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, κατά την πρώτη μέρα της συνόδους του. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, κα Ελένη Μαύρου, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, κ. Λουκάς Λουκά, προήδρευσαν των συζητήσεων της ημέρας.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επιβεβαίωσαν την πολιτική συμφωνία-ορόσημο, σχετικά με τον Κανονισμό του Δουβλίνου και ανέθεσαν στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου να συνεχίσουν τις εργασίες σχετικά με τις προτάσεις για το άσυλο, οι οποίες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνόδου του Συμβουλίου, οι υπουργοί ενημερώθηκαν για την πορεία των νομοθετικών προτάσεων για τη δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και συζήτησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία του. Το Συμβούλιο σημείωσε την πρόοδο που σημειώθηκε μέχρι στιγμής και έδωσε κατεύθυνση στα προπαρασκευαστικά του όργανα να συνεχίσουν τις εργασίες τους.

Αναφορικά με το ΚΕΣΑ, η κα Μαύρου δήλωσε ότι «ως Προεδρία θέσαμε ως προτεραιότητα μας το ΚΕΣΑ και θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Πρέπει να διατηρηθεί η δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ολοκλήρωσή του το συντομότερο. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει συμφωνία πριν από το τέλος του έτους». Η επιβεβαίωση της πολιτικής συμφωνίας επί του Κανονισμού του Δουβλίνου από το Συμβούλιο  αντανακλά το αποτέλεσμα των σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, κα Cecilia Malmström, συνεχάρη και ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για τη συνεργασία και, όταν της ζητήθηκε στη συνέντευξη Τύπου να αξιολογήσει την πρόοδο που επετεύχθη στο ΚΕΑΣ, δήλωσε ενθουσιασμένη με τα βήματα που σημειώθηκαν τους τελευταίες έξι μήνες.

Αξιολόγηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης το 2009. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το εν λόγω πρόγραμμα και όρισε τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης, όπως διεξαχθεί ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης κατά τη διάρκεια του 2012. Ανταποκρινόμενη σε αυτήν την ανάγκη η Προεδρία παρουσίασε σήμερα τη συνεισφορά της στην αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος. Στη συζήτηση που ακολούθησε, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και καταγράφηκαν τα θέματα τα οποία απαιτούν περαιτέρω προτεραιότητα Η Προεδρία θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής.. «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης έχει αποτελέσει και εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμη κατευθυντήρια γραμμή για το έργο μας στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης θα βοηθήσουν τόσο τις επερχόμενες Προεδρίες όσο και την Επιτροπή για να αξιολογήσουν την κατεύθυνση που θα έχουν τα θέματα μας στο μέλλον», πρόσθεσε η Κύπρια Υπουργός Εσωτερικών.

Η Συρία στο επίκεντρο

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την επιστολή που απεύθυνε στην Προεδρία, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, κ. Antonio Guterres, για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Συρία. «Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, το Συμβούλιο έχει συζητήσει το θέμα σε μια σειρά από περιπτώσεις. Η κατάσταση δυστυχώς συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Συμφωνήσαμε ότι προέχει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις προσπάθειές μας σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας, όπως αυτό συζητήθηκε στο προηγούμενο Συμβούλιο τον Οκτώβρη», δήλωσε η Υπουργός Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου.

Πολιτική Θεωρήσεων

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το θέμα της πολιτικής θεωρήσεων. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε υπό το φως της Ανακοίνωσης της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή και την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, για την προώθηση της ανάπτυξης στην ΕΕ, της Έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της εφαρμογής του Κωδικού Θεωρήσεων και της 7ης Έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση από ορισμένες τρίτες χώρες των υποχρεώσεων θεώρησης κατά παράβαση της αρχής της αμοιβαιότητας. Η κα Μαύρου συνόψισε τη συζήτηση, αναφέροντας: «Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την πιθανή εναρμόνιση των διαδικασιών για την εξάλειψη των αδικαιολόγητων διοικητικών εμποδίων, ενώ την ίδια στιγμή να διασφαλισθεί η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης.  Συζητήσαμε επίσης, κατά πόσο οι μελλοντικές διευκολύνσεις και ένα καθεστώς χωρίς την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ακόμη περισσότερο, εξετάζοντας για παράδειγμα το πώς η πολιτική θεωρήσεων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των τουριστικών ροών και, τέλος, διερευνήσαμε τη δυνατότητα για αύξηση της προξενικής συνεργασίας για την έκδοση θεωρήσεων».

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ