H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση θεωρήσεων και καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και όπλων συζητήθηκαν στο Φόρουμ ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων
05.11.2012, 18:28 (CET)
Ο μηχανισμός παρακολούθησης μετά την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και όπλων ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Φόρουμ Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που άρχισε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στα Τίρανα της Αλβανίας. H EE και τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων αποφάσισαν επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας τους στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης όπλων. 

Στο Φόρουμ ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων, την Κυπριακή Προεδρία εκπροσώπησαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Λουκάς Λουκά, και Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου, ενώ από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κα Cecilia Malström.  Επικεφαλής των αντιπροσωπειών των συμμετεχουσών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,  Κόσσοβο,  Σερβία και Μαυροβούνιο)  είναι οι  αρμόδιοι Υπουργοί ή Υφυπουργοί στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.  Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη για συνεχή προσήλωση και ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια στους τομείς ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού όσον αφορά τα διάφορα έργα που δρομολογούνται, ενώ συμφώνησαν ότι πραγματικά απτά αποτελέσματα μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσω μίας ακόμη στενότερης συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο φορέων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και σε επίπεδο της ευρύτερης περιοχής και της ΕΕ.     

Παρακολούθηση της απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων

Η σημασία της αντιμετώπισης των  ζητημάτων που προκύπτουν από την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και η ανάγκη να αποτραπεί η κατάχρηση του συστήματος ασύλου των κρατών μελών της ΕΕ από ορισμένους υπηκόους, που προέρχονται από τις χώρες αυτές, ήταν ένα κομβικό σημείο της συζήτησης κατά τη διάρκεια του σημερινού φόρουμ. Η συνάντηση των υπουργών ήταν μια σημαντική ευκαιρία για τους εκπροσώπους των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Η συνάντηση έλαβε χώρα λίγο μετά την δημοσίευση της «Δέσμης διεύρυνσης 2012» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου 2012, η οποία περιγράφει την πρόοδο σε αυτή την εν εξελίξει διαδικασία, με στόχο τη μελλοντική ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο διάλογο για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και το θέμα της παρακολούθησης μετά την απελευθέρωσή του. Οι υπουργοί ενημερώθηκαν από την Επιτροπή σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

Επιπλέον, αναγνώρισαν τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης μετά την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων των Δυτικών Βαλκανίων και τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί από τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, για να πληρούν τα κριτήρια του οδικού χάρτη για τη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, η Υπουργός Εσωτερικών, κα Ελένη Μαύρου συνεχάρη τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των καταχρηστικών αιτήσεων ασύλου και τα ενθάρρυνε να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Οι υπουργοί χαιρέτισαν την «κοινή δήλωση για τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης» που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από αυτή την άποψη.

Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, σε σχέση με την πρόσφατη στρατηγική της Επιτροπής για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012 - 2016 που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και που υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες και περιφέρειες. Ως συνέχεια στη στρατηγική της Επιτροπής, καθώς και για την ενίσχυση των στόχων της, η Προεδρία παρουσίασε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 26 Οκτωβρίου 2012. Το κύριο νομοθετικό εργαλείο της ΕΕ στον τομέα, είναι η Οδηγία σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2011. Η Οδηγία μόλις τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος, μαζί με την προσφάτως εγκριθείσα στρατηγική της Επιτροπής, θα διευκολύνει τη συνεργασία και την επιβολή του νόμου και θα βελτιώσει τη βοήθεια, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν στο θέμα της συνεργασίας και του συντονισμού με τρίτες χώρες. Η κα Μαύρου πρόσθεσε ότι «η πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και η συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια στον τομέα αυτό αποτελεί θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Απτά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο με στενότερη συνεργασία, όχι μόνο ανάμεσα στις Οργανώσεις στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν το κρίσιμο ζήτημα της παράνομης διακίνησης όπλων από τα Δυτικά Βαλκάνια στην ΕΕ, η οποία διασυνδέεται και με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο, στο πλαίσιο του σχετικού Σχεδίου Επιχειρησιακής Δράσης που έχει εκπονηθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια της ΕΕ (COSI), μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διακίνησης όπλων. Εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Λουκά χαιρέτισε την  υιοθέτηση της «Διακήρυξης για ενίσχυση του αγώνα κατά της Παράνομης Διακίνησης Όπλων και Πυρομαχικών στα Δυτικά Βαλκάνια» από τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων.  «Το  γεγονός αυτό   αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική ένδειξη της δέσμευσης των Δυτικών Βαλκανίων για στενή συνεργασία με την ΕΕ στον τομέα αυτό και για αποφασιστική αντιμετώπιση της σοβαρής  αυτής μορφής εγκλήματος», υπογράμμισε ο Κύπριος υπουργός.

Κατά τις εργασίες της Τρίτης, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών θα μελετήσουν τρόπους ενδυνάμωσης της δικαστικής συνεργασίας τους σε ποινικά θέματα, με απώτερο στόχο να συμβάλουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση του οργανωμένου, διασυνοριακού εγκλήματος.  Ο κ. Λουκά σημείωσε ότι «θα ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα, σε μία προσπάθεια  να εξευρεθούν λύσεις και βέλτιστες πρακτικές σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, ως επίσης  σε σχέση με συνήθεις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά».

Τέλος θα τεθεί επί τάπητος, μία ακόμη σειρά σημαντικών ζητημάτων,  μεταξύ αυτών,  η συμβολή της διαφάνειας στην πάταξη της διαφθοράς, η καταπολέμηση των ναρκωτικών και το ζήτημα της ενσωμάτωσης και της προστασίας των δικαιωμάτων των Ρομά.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

05.11.2012 - 06.11.2012