H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Συνεργασία για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων
16.10.2012, 10:18 (CET)
Συνέδριο με τίτλο «Συνεργασία για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων: Η πορεία προς το μέλλον» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, με την ευκαιρία της 6ης Πανευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Εμπορίας Προσώπων. Η Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, κα Cecilia Malmström, η Ευρωπαία Συντονίστρια κατά της Εμπορίας Προσώπων, κα Μύρια Βασιλειάδου, και η Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, κα Ελένη Μαύρου, θα συμμετάσχουν στο συνέδριο το οποίο θα είναι ανοιχτό στους δημοσιογράφους.

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή υψηλόβαθμους φορείς χάραξης πολιτικής, κυβερνητικά στελέχη από όλα τα κράτη μέλη, εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνώμονες και άτομα που εργάζονται στην πρώτη γραμμή και έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα μελλοντικά βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων, την ενίσχυση της πρόληψης, της προστασίας των θυμάτων και την αποτελεσματική δίωξη των δραστών.

Η Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 στις 18 Οκτωβρίου κάθε έτους. Κύριος στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και η  ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων φορέων που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Κάθε χρόνο, οι αντίστοιχες προεδρίες της ΕΕ, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, διοργανώνουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό αυτής της ημέρας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Προηγούμενα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ είναι οι συστάσεις σχετικά με την αναγνώριση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και την παραπομπή τους σε υπηρεσίες (2007), το έγγραφο δράσης για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των δράσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων (2009) και την Κοινή Δήλωση των Επικεφαλής των Υπηρεσιών Δικαιοσύνης Και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ(2011).

Το πρώτο εργαλείο ποινικού δικαίου

Η εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 880.000 θύματα καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 1,8 άτομα ανά 1.000 κατοίκους. Η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών να δράσουν εκφράζεται στην οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της. Η οδηγία αυτή είναι το πρώτο εργαλείο ποινικού δικαίου της ΕΕ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ο αντίκτυπος της αναμένεται να είναι σημαντικός, μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η μεταφορά της από τα κράτη μέλη μέχρι την 6η Απριλίου 2013. Η οδηγία υιοθετεί μια ισχυρή στάση προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φύλο, εστιάζει στο θύμα και επικεντρώνεται στην πρόληψη, προστασία, και παροχή βοήθειας στα θύματα με ολοκληρωμένο τρόπο. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δίωξη των παραβατών.

Στις 19 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα και ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία υπόκειται σε χρονικό περιορισμό και καθορίζει μια σειρά από 30 συγκεκριμένα και απτά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οργανισμούς της ΕΕ. Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016 προσδιορίζει πέντε τομείς προτεραιότητας:

  • τον εντοπισμό, την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων
  • την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ζήτησης
  • αυξημένη ποινική δίωξη των διακινητών
  • την ενίσχυση του συντονισμού, της συνεργασίας και της συνοχής της πολιτικής και
  • αύξηση της γνώσης και της αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα δοθεί έμφαση στην υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων και τη μεταφορά των δράσεων από το επίπεδο της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και να συζητηθούν οι δυνατότητες να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμμετέχουν στην εφαρμογή των διάφορων πρωτοβουλιών πολιτικής με διεπιστημονικό και συνεκτικό τρόπο.

Με τη λήξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Albert Borschette.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ